Skip to main content
  • Gellért Ferenc

Az asszúrák térhódítása és a politika

Alapvetően kétféle hozzáállás van a fejlődéshez, számtalan árnyalatban. Haladó és maradó. A haladó a liberális, a maradó a konzervatív. A konzervatív hajlik a maradiságra, és annak figyelmen kívül hagyására, amire a jövő felé haladva mégiscsak szükségünk van. A liberális meg arra hajlik, hogy a meglévő értékeket túlzottan átértékelje, és mindent sutba dobjon, ami eddig jó volt, és amiből meg is kellene tartani sok mindent. Mindegyik nagyon ártalmas lehet, ha egyoldalúan jut érvényre.

A liberálist a szabadság, a haladás luciferi vágya fűti, a konzervatívot a meglévő rend megőrzésének ahrimáni gondolata.

Lucifer és Ahrimán azonban kéz a kézben jár. Egymásnak nyit kaput lelkünkben, különösen a mai korban. Így aztán a liberálist ugyan a luciferi vágyai fűtik, de ezáltal hajlik az ahrimáni lények által nyújtott túl gyors előrehaladás mellé állni, ami úgy kifejezetten káros. Káros azért is, mert ezzel kaput nyit a legújabb kísértő erőknek, akik a tudati lélek korától kaotizáló módon, az értékek felrúgásán, a kultúra lealacsonyításán, az emberség állatiassá alakításán munkálkodnak.

Eközben a konzervatív az ahrimáni lények fogásában mintegy betokosodik a kialakult vagy az elmúlt idők világrendjének „ábrándos”, „képmutató” luciferi rendjének szeretetébe, és a maradiság csapdájából nehezen tud kikecmeregni. A jövőben várhatóan a konzervatív irányvonal lesz a legnagyobb ellensége a szabad spirituális életnek, mert azt akarja csak vallásos, spirituális értéknek tekinteni, ami a múlt vallási formáit követi. Az antropozófiát emiatt már ma is ellenségnek tekintik bizonyos konzervatív, vallási felfogású körök. Persze a mai materialista korban a liberális oldal kísértő erőinek sem tetszik mindenféle szellemi felfogás, ezért ennek fokozatos elnyomására jelenleg is egyre több intézkedés születik.

A haladásra és maradásra is szükség van, csak azt kell pontosan tudni, hogy adott helyzetben minek kell maradnia, és minek kell továbbhaladnia más irányba. Így belátható, hogy – amíg a hármastagozódású társadalomra (lásd a szláv kultúrcsíráról szóló írásom első részét) éretté nem válik a lelkünk, társadalmunk, addig – szükség van a luciferi és ahrimáni lények politikusokon, embereken keresztül zajló harcára, nehogy az egyik egyoldalúság – túl nagy kárt okozva – túlságosan elhatalmasodjon.

Ma például a liberális pártok alapját adó luciferi befolyások az ahrimáni, és különösen az asszúrikus erők sugallatait követik. Ma főleg ez érvényesül Európában és nyugaton, mivel az anglo-amerikai érdekek elsősorban az ahrimáni erők befolyása alá kerülve fogják fel a világot és az ő inspirációikat követve politizálnak. Ma a liberálisok a legerősebbek, ezért elsősorban az terjed, amit ők képviselnek. Az ahrimáni erőkkel átszőtt Amerikában még a konzervativizmus is liberálisabb, mint máshol. A liberális eszméket megfertőző asszúrikus erők pedig olyannyira át akarják értékelni az ember Krisztushoz való viszonyát, hogy az voltaképpen egy nagyon súlyos torzulást idézne elő, ha megvalósulna. Egyébként valamilyen szinten lassan meg is valósul. E hatás máris erodálja társadalmi-kulturális életünket, és részben ez vezet a 7. kultúrkorszakban a hatalmas pusztító háborúhoz, miként azt az éghajlatváltozásról, hanyatló korunkról szóló írásomban leírtam. Az asszúrák egyre erősödő befolyására a szeretetet átértékelve teljesen materialista szintre húznák, a nemiség szintjére. Ez mára részben meg is valósult. A nemi szabadosságban az asszúrák kaotizáló, értéktudatlanságot előidéző erő működik, amihez Lucifer nyitott kaput. Pedig a nemiség területén nem létezik (lelki és szellemi) szeretet. Ott nemiség van, puszta érzékiség, testiség, a fizikai anyag látványának, tapintásának luciferi gyönyör érzéseivel átitatott – állatias – imádata. Ez van a legtávolabb az érzékfelettiségtől.

A legnagyobb materializmushoz nem Ahrimán befolyása vezet, hanem a nemiségben, a testi élvezetekben tobzódó szexuális torzulások. Ez a materializmus legalja. Ennél alacsonyabb szintű materializmus nincs, és mivel már ez is itt terjeng, ez a legveszélyesebb a jövőnkre nézve. Ma ez igyekszik a liberális elvek farvizén beúszva normalitássá válni. És nyugaton már széles körben normálisnak is tekintenek sok mindent, ami így a modern gender-felfogásból lassan beszivárog a mindennapjainkba. Az internet, Ahrimán világhálója ennek a legfőbb terepe. Az asszúrikus erők így próbálnak a legmélyebb materializmusba rántani minket, az anyagi test örömeihez láncolva, elszakítva attól, hogy a földfejlődésben az emberfokot teljesíteni tudjuk.

Ahrimán nem tudja betegessé tenni magát a materializmust az emberben, de az asszúrák a szexuális életet megmérgezve képesek akár egyetlen földi inkarnáción belül. A materializmus az eltorzított szexualitásban ér el beteges szintet azoknál, akik nem állnak ellen az asszúrák szexuális életet eltorzító erőinek.

A konzervatív erők egyelőre háttérbe szorultak, és bizonyos hullámzásokkal, de nagyjából a tudati lélek korának közepéig, a 2493-as évig nem is terem számukra sok babér. 2493-ig a külső materializmus mind erősebb és erősebb lesz, az asszúrák pedig viszonylag akadálytalanul jutnak egyre jobban érvényre emberi, társadalmi életünkben. Csak a tudati lélek korának második felében lesz elegendő szellemben erős és egészséges gondolkodású ember, aki az asszúrák káros társadalmi hatásait meglátják, és igyekeznek majd állami szintű „támogatásukat” is visszaszorítani. Akkor kezdődik el a manapság normálisnak kikiáltott abnormális abnormálissá nyilvánításának a kora. Egyéni szinten persze tudunk ellene tenni most is, de a liberális eszméken keresztül a társadalmi életünkbe való beszivárgásuk ellen egyelőre vajmi keveset tehetünk. Túlerőben vannak, és az asszúráknak tért is kell hódítaniuk, ahogy egyre magasabbra jutunk a fejlődésben. Ennek meg kell történnie. Minél magasabb fejlődési szintre kell lépnünk, annál erősebb kísértéseket kell kiállnunk, hogy azoknak ellenállva váljunk szellemben (isteni erőkben) erősebbé, egyre hasonlatosabbá a jó istenekhez.

Kép forrása: https://eu.yorkdispatch.com/story/news/local/2016/04/02/numbers-transgenderism-us-and-pa/82507994/

2022. 09. 18.