Skip to main content

Bemutatkozás

  • Gellért Ferenc

Bemutatkozás

1969-ben születtem. Elsősorban mérnökként keresem a mindennapi betevőhöz a jövedelmem. Nagyjából húsz éves koromban kezdtem érdeklődni az egészséges életmód, a természetgyógyászat és a legkülönfélébb okkult, ezoterikus kérdések iránt. Elvégeztem néhány tanfolyamot is. Utam – néhány évi keresgélés után – az antropozófiai szellemtudomány lett, amelyet Rudolf Steiner, a beavatott tudós hozott a Földre több mint 100 éve, éppen itt Közép-Európában. Ezért is gondolom, hogy nekünk, magyaroknak az antropozófiával alaposabban is meg kell ismerkednünk.

Úgy látom, jelenleg abban a spirituális fejlődési fázisban van az emberiség ébredező része, amelyben a buzgó lelkesedéstől még nem emelkedett föl a helyes helytelentől és a lényeges lényegtelentől való megkülönböztetéséhez. Pedig ennek fontosságára már a nagy Gauthama Buddha is felhívta a figyelmet. Az antropozófia tanulmányozása voltaképpen erre is hivatott: tudatos megértéssel helyre tenni bizonyos közléseket, információkat, tanokat, jelenségeket. Az antropozófia – miközben elénk tárja a testi, lelki és szellemi világ érzékfeletti tényeit, és érthetőbbé teszi a fizikai világot, valamint kitágítja az ember önismeretét – a lelki fejlődés legmodernebb útját is nyújtja annak, aki hajlandó venni a fáradtságot a lelki gyakorlásra.

Feladatomnak tartom, hogy ezt az emberi bölcsességet minél több ember számára közvetítsem, és hogy az emberi fejlődést minél sokoldalúbban mutassam be – elsősorban könyvek és cikkek írásával.

Első könyvemben, amelynek címe: Önmagunk lelki megerősítése a hat mellékgyakorlattal, a lelki élet fejlesztésének apropóján igyekeztem ezt megtenni.

Második könyvemben, amelynek címe: Szellemi útmutatások a 21. századra, a kísértő erők felismerésében kívántam segítséget nyújtani, miközben néhány jellemző korjelenséget, ezoterikus tévedést igyekeztem bemutatni.

A Táplálkozás és tudatfejlődés című könyvben a táplálkozáshoz kapcsolódva  igyekeztem a táplálkozást és az emberi fejlődést megvilágítani.

A beszédhangok titkai című könyvemben a magy nyelv atavisztikus (ősnyelvi) beütéseit és a beszédhangok univerzális jelentéstartalmát mutattam be a magyar szavak jelentéseivel összevetve.

A Védőoltásról szellemtudományosan című könyvben a védőoltásokat, az egyes fertőző betegságek lelki okait, a kísértő erők kórokozó és karmikus befolyásait, valamint a mai materialista környezet nehezítő hatásait kívántam bemutatni az emberi (tudat)fejlődéssel összefüggésben.

Az élet egyéb területeit érintve is igyekszem ezt a bölcsességet bemutatni, művészi eszközökkel, versekkel is. Az Indul a vándor című verseskötetben antropozófiainak nevezhető versek is jócskán vannak. Lüktetek c. verses kötetem tele van szerelmes versekkel.

Ma még többnyire az okkult tévedések, a spirituális félrevezetések és az egymásnak legellentmondóbb ezoterikus tanítások kritikátlan befogadásának korát éljük. Írásaimmal a vakhitet felváltó, elgondolkodó és kritikusabb szellemi szemlélet kialakításához szeretnék hozzájárulni. Szeretném, ha ezzel a saját vélemény szeretetét felváltaná az igazság szeretete; ha az elképzeléseken, fantáziálásokon alapuló felfogásokat felváltaná a tényeken alapuló gondolkodás szeretete; és szeretném, ha a túlzott hiszékenységet felváltaná egy egészségesen kételkedő hozzáállás a spirituális tanítások kapcsán is.

Hogyan lettem Dalhalló?

Pin It