Skip to main content

Védőoltásról szellemtudományosan

A Rudolf Steinertől származó idézetek (kb. 200) az alábbi kötetekből származnak:

Rudolf Steiner könyvei (magyar vagy német nyelven):

GA 10: A magasabb világok megismerésének útja
GA 11: Az Akasha-krónikából
GA 15: Az ember és az emberiség szellemi vezetése
GA 26: Antropozófiai vezérlő tételek
GA 27: Rudolf Steiner és Ita Wegman: A gyógyítóművészet kitágításának megalapozása szellemtudományos ismeretek alapján

Rudolf Steiner előadásai (magyar vagy német nyelven) (gyorsírással fennmaradtak):

GA 73a: Fachwissenschaften und Anthroposophie
GA 93: Die Tempellegende und die Goldene Legende
GA 99: A rózsakeresztesek teozófiája
GA 100: Menschheitsentwickelung und Christus-Erkenntnis – Theosophie und Rosenkreuzertum
GA 105: A világ, a Föld és az ember
GA 107: Szellemtudományos embertan
GA 110: Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban
GA 113: Kelet a nyugat fényében
GA 115: Antropozófia – pszichozófia – pneumatozófia
GA 116: A Krisztus-impulzus és az éntudat fejlődése
GA 119: Makrokozmosz és mikrokozmosz
GA 120: A karma megnyilvánulásai
GA 154: Wie erwirbt man sich Verständnis für die geistige Welt? – Das Einfließen geistiger Impulse aus der Welt der Verstorbenen
GA 157: Embersorsok és népsorsok
GA 159: Das Geheimnis des Todes
GA 166: Szükségszerűség és szabadság a világtörténésekben és az emberi cselekvésben
GA 167: Gegenwärtiges und Vergangenes im Menschengeiste
GA 174b: Die geistigen Hintergründe des Ersten Weltkrieges
GA 175: A golgotai misztérium megismerésének építőelemei
GA 177: A külső világ spirituális háttere, a sötétség fejedelmeinek bukása I.
GA 178: Individuális szellemi lények és működésük az emberi lélekben
GA 182: Der Tod als Lebenswandlung
GA 185: Történelmi szimptomatológia
GA 191: Soziales Verständnis aus geisteswissenschaftlicher Erkenntnis
GA 193: A társadalmi rejtély belső szempontja
GA 194: Michael küldetése
GA 211: Das Sonnenmysterium und das Mysterium von Tod und Auferstehung
GA 214: A szentháromság titkai
GA 219: A csillagok világa és az ember
GA 220: Lebendiges Naturerkennen – Intellektueller Sündenfall und spirituelle Sündenerhebung
GA 224: Die menschliche Seele in ihrem Zusammenhang mit göttlich-geistigen Individualitäten - Die Verinnerlichung der Jahresfeste
GA 227: Initiations-Erkenntnis
GA 228: Beavatástudomány és csillagmegismerés
GA 235: A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata I.
GA 240: A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata VI.
GA 257: Anthroposophische Gemeinschaftsbildung
GA 261: Unsere Toten
GA 266a: Aus den Inhalten der esoterischen Stunden, Band I. (utólagos lejegyzések alapján)
GA 272: Faust, a küzdő ember
GA 303: A gyermek egészséges fejlődése
GA 305: A nevelés művészetének szellemi-lelki alapjai
GA 311: Nevelésművészet az ember lényének megismeréséből
GA 312: Szellemtudomány és orvoslás
GA 314: Physiologisch-Therapeutisches auf Grundlage der Geisteswissenschaft zur Therapie und Hygiene
GA 316: A gyógyítás művészetének elmélyítése
GA 319: Antropozófiai emberismeret és orvoslás
GA 327: A mezőgazdálkodás gyarapodásának szellemtudományos alapjai
GA 346: Az apokalipszis és a papi tevékenység
GA 347: Az emberi test szellemtudományos megközelítésben. A legkorábbi földkorszakok
GA 348: Egészségről és betegségről, az érzékelés tanának szellemtudományos alapjai
GA 351: Ember és világ – A szellem működése a természetben. A méhek lényéről
GA 352: A természet és az ember szellemtudományos nézőpontból

 

 Megrendelem

Részletes tartalomjegyzék: Itt olvasható.

Védőoltásról szellemtudományosan – könyvajánló

Részletek az influenza lelki okával foglakozó fejezetből: Az influenza lelki oka. Az elektromosság és az influenza

Pin It

Hírlevél