Skip to main content

Védőoltásról szellemtudományosan

Tartalomjegyzék:

BEVEZETÉS

1. VÉDŐOLTÁSRÓL SZELLEMTUDOMÁNYOSAN

1.1 Lelki-szellemi fejlődés, valamint a betegségek eredete és értelme
  1.1.1 Fejlődés, reinkarnáció, én
  1.1.2 Betegségek
1.2 Szabad-e, kell-e segíteni a betegnek, ha a betegség a fejlődést szolgálja?
  1.2.1 A külső higiénia szerepe. Helyes-e, szabad-e betegséget megelőzni védőoltásokkal?
    1.2.1.1 Fizikai szempontok
    1.2.1.2 Szellemi szempontok
1.3 A védőoltások karmikus háttere
  1.3.1 Kapcsolat az óegyiptomi és a jelenlegi kor között
  1.3.2 A külső higiénia és az oltások korszerűsége, a lemaradt angyalok szerepe
  1.3.3 A közös karma alá tartozó betegségek ellen kollektíven érdemes fellépni
1.4 A külsőnek és a belsőnek egyensúlyban kell lennie
  1.4.1 A legyek, a piszok és a háziasszony lustasága – a megbetegedés három síkja
1.5 A gyógyulást és fejlődést szolgálják-e a védőoltások?
  1.5.1 Fatalizmus, avagy a karma egy félreértése
    1.5.1.1 Lehet-e az isteni segítség emberi?
1.6 A lázzal járó gyermekbetegségek értelméről. Védőoltások és megtestesülés
1.7 Amikor a karma utolér...
  1.7.1 A karmikus kiegyenlítés elodázása védőoltással
1.8 A királyi út: lelki és szellemi fejlődés szabadon
  1.8.1 Lelki sivárság ellen lelki önfejlesztés
  1.8.2 Higiénia és szellemtudomány, avagy oltások a szellemi ismeretek térnyerésének korában
    1.8.2.1 Az oltások szellemi értelme
  1.8.3 Oltásban való hit helyett szellemi tudás
1.9 A védőoltások káros lelki-szellemi hatása – oltóanyag-fantomok a fizikai testben

2. A BETEGSÉGEK ÉRTELME

2.1 Fertőző betegségek lelki okairól és szellemi hátteréről
 2.1.1 Miért téves a kórokozó-elmélet? A megfertőződés és a megbetegedés közötti különbségről
    2.1.1.1 A fizikai tünetgerjesztők szerepe
  2.1.2 Az óvatos véleményalkotás szükségességéről
  2.1.3 Hogyan válnak testi betegségekké az előző életben elvetett lelki okok?
    2.1.3.1 Az ember felépítése, lénytagjai
    2.1.3.2 A lelki ok áthelyeződése a lélekből a testbe. Kamaloka
  2.1.4 A fertőző gyermekbetegségek és az életkortól független fertőző betegségek lelki-szellemi háttere
    2.1.4.1 A fertőző betegségek 4 csoportja
    2.1.4.2 Kiegészítő ismeretek az egyes betegségcsoportokról
  2.1.5 A fertőző betegségek szellemi kutatásáról
  2.1.6 A luciferi és ahrimáni betegségek felismerése
    2.1.6.1 Lucifer és Ahrimán
2.2 Egyes fertőző betegségek lelki okai és szellemi háttere
  2.2.1 Kanyaró – az önámításból való kinevelődésre
  2.2.2 Skarlát (vörheny) – a fizikai-materiális világ túlzott hatásából való kinevelődésre
  2.2.3 Fekete himlő (himlő) – a magasabb fokú önzés és szeretetlenség ellen
  2.2.4 Diftéria (torokgyík) – a mostani indulatos, túlfűtött érzelmi reakciókból való kinevelődésre
  2.2.5 A túl gyenge és a túltengő én-érzés betegségei
    2.2.5.1 Kolera – gyenge énérzés erősítésére
    2.2.5.2 Malária – erős énérzés gyengítésére
    2.2.5.3 A kolera ahrimáni, a malária luciferi betegség
    2.2.5.4 Kolera a múlt. Malária a jelen és a jövő?
  2.2.6 Néhány egyéb fertőző betegség lelki oka és szellemi háttere
    2.2.6.1 Mumpsz (fültőmirigy-gyulladás)
    2.2.6.2 Bárányhimlő (varicella)
    2.2.6.3 Rózsahimlő (rubeola)
    2.2.6.4 Járványos gyermekbénulás (poliomyelitis)
    2.2.6.5 Influenza
      Az elektromosság és az influenza
    2.2.6.6 Covid-19 (új típusú koronabetegség)
    2.2.6.7 Tüdőgyulladás – kicsapongásból való kinevelődésre
    2.2.6.8 Tuberkulózis (gümőkór) – az embergyűlöletből való kinevelődésre
    2.2.6.9 Szamárköhögés (pertussis)
    2.2.6.10 Tetanusz (merevgörcs)

3. A VÉDŐOLTÁSOK FIZIKAI OLDALA

3.1 Lelki fejlődés az oltóanyagok hatására?
  3.1.1 Passzív immunizálás
  3.1.2 Aktív immunizálás módjai
  3.1.3 Járhat-e lelki fejlődéssel az oltással megszerzett védettség?
  3.1.4 Az élő állati oltóanyagok jelentősége
  3.1.5 Összefoglalás
3.2 Van-e értelme oltani?
  3.2.1 Oltások szükségessége, hasznossága és hatékonysága
    3.2.1.1 A külső higiéniai szokások szerepe
    3.2.1.2 Számok és a valóság
    3.2.1.3 Oltások hatékonysága, hatásossága – betegszámok (morbiditás)
    3.2.1.4 Oltások szükségessége és hasznossága – halottszámok (mortalitás)
3.3 Vannak-e káros összetevői az oltóanyagoknak?
  3.3.1 Higany
  3.3.2 Alumínium
  3.3.3 Formaldehid
  3.3.4 Abortált magzati sejtek?
    3.3.4.1 Morális aggályok
  3.3.5 Óvatosságra szükség van
  3.3.6 Génmódosítás oltással? RNS- és DNS-alapú vakcinák
    3.3.6.1 Oltás hatására módosulhat-e az emberi sejtek genetikai állománya? Az ahrimáni lények növekvő szerepe
    3.3.6.2 Az emberi genom dinamikus stabilitása, érzékfeletti meghatározottsága és a génmódosulás esélyei
  3.3.7 Vakcinaevolúció szellemtudományosan. Hogyan jutottunk el a génmódosított vírusokig és baktériumokig?
3.4 Oltáskárosodások, későbbi betegségek az oltások következtében?
  3.4.1 Oltáskárosodásról általában
  3.4.2 Kiből lesz oltáskárosodott?
  3.4.3 Allergia és autoimmun betegség?
    3.4.3.1 Génterápiás oltások fokozott autoimmunitás-kockázata?
  3.4.4 Autizmus, elmebetegség?
  3.4.5 Későbbi betegségek mint az elmaradt lelki-szellemi fejlődés pótlásai?

4. KÖTELEZŐ OLTÁS?

4.1 Mi változott a 20. század eleje óta? A kötelező oltások magyarországi rendje
4.2 Az oltások előnyei és hátrányai
4.3 Oltásellenesség és oltáspártiság
  4.3.1 Az oltásellenesség külső okairól
  4.3.2 A szélsőséges oltásellenesség és oltáspártiság
  4.3.3 Az oltásoktól való idegenkedés jogosultsága és elsődleges alapja
  4.3.4 Bill Gates szándékai és az emberiség sorsában betöltött szerepe
    4.3.4.1 Az oltáspároló Bill Gates szándékai
    4.3.4.2 Bill Gates szerepe az emberiség fejlődésében
  4.3.5 Pártolás és ellenzés
  4.3.6 Rudolf Steiner és az antropozófia pártatlansága
  4.3.7 Antifanatizmus
4.4 A gondviselés komolyan vétele, mélyebb megértése
4.5 Kötelező vagy ajánlott legyen?
  4.5.1 Járványügyi intézkedések tekintélyelv alapján vagy demokratikusan

5. MIÉRT NEHEZEBB MA EMBERNEK LENNI?

5.1 Miért nehezebb ma embernek lenni, mint régebben?
  5.1.1 Védőoltások fantomjainak keményítő hatása a fizikai testre
  5.1.2 Ásványi anyagok, gyógyszerek, étrend-kiegészítők nehezítő hatása
    5.1.2.1 Ásványi fantomok serege a testben
    5.1.2.2 A gyermek szervezetének nem tesz jót az ásványi gyógyszerbevitel
    5.1.2.3 A fantomhatás tapasztalható bizonyítékai
5.1.2.4 A fizikai fantomok gátló hatása a homeopatikus és antropozófiai gyógykezelésre
  5.1.3 Elektromágneses sugárzások
    5.1.3.1 A halálos és a gonosz közötti különbségről. Miként válhat gonosszá az elektromosság hatása?
  5.1.4 Materializmus, intellektualizmus – a tudati lélek fejlődése
  5.1.5 Az élelmiszerek apadó erejének hatása
    5.1.5.1 Természetes eredetű életerő-csökkenés
    5.1.5.2 Helytelen mező- és kertgazdálkodás okozta életerő-csökkenés
    5.1.5.3 Egészségtelen táplálkozás hatása
5.2 A hátráltató hatások értelme és szerepe a fejlődésben
  5.2.1 A tudati lélek és a szellem fejlődése
  5.2.2 Ahrimáni technológia a tudati lélek képességeinek kifejlődése érdekében
    5.2.2.1 Autóhasználat és billentyűzeten való írás
  5.2.3 Oltások, ásványi gyógyszerek szerepe
  5.2.4 A gyengébb minőségű táplálékok szerepe
  5.2.5 Szellemileg, lelkileg fejlődni nehezített körülmények között
  5.2.6 Haladás a testtől egyre függetlenebb szellemi élet felé
    5.2.6.1 Videó és film – az imaginatív (szellemi) képességek kifejlődésének akadályozása
  5.2.7 Intellektuális kor, intellektuális nevelés. Sport
  5.2.8 Nem árt, ha … – van egy kis összefoglalás arról, hogy az ellenpólust kell megteremtenünk
    5.2.8.1 A fejlődés megértése a nehezítő hatások összefüggéseinek fényében

6. SÖTÉT JÖVŐ: VISSZAÉLÉS EGY OLTÁSSAL

6.1 „Az embereket beoltják a szellemi eszmékre való hajlam ellen”
  6.1.1 Tudatmódosító oltás véletlenül?
6.2 „ Tiltást fognak bevezetni mindenféle gondolkodásra vonatkozóan Amerikából”
6.3 A lelki-szellemi felfogás gyógyításának karmikus háttere
  6.3.1 Igazi és álbetegség elleni oltás

FELHASZNÁLT IRODALOM

Megrendelem

 

A könyvben található Rudolf Steiner idézetek forrásai: Itt találhatóak.

Védőoltásról szellemtudományosan – könyvajánló

Részletek az influenza lelki okával foglakozó fejezetből: Az influenza lelki oka. Az elektromosság és az influenza