Skip to main content
  • Gellért Ferenc

Az influenza lelki oka. Az elektromosság és az influenza

(Két részlet A Védőoltásról szellemtudományosan c. könyv 2.2.6.5 – az influenza lelki okával foglalkozó – fejezetéből.)

...

Milyen lelki ok vezet mindehhez? Michaela Glöckler ehhez kiváló támpontot adott. „Rudolf Steiner egyszer arra a kérdésre, hogy minek folytán lesz az ember influenzás, némi humorral azt válaszolta, hogy az egy bizonyos »lelki slamposság« következménye. Ténylegesen az a helyzet, hogy az ember tulajdonképpen maga is ki tudja találni, hogy miért kap influenzát az egyik alkalommal, máskor meg nem. A legjobb védelem az én-funkciók aktiválása a következő formában: belső melegség, öröm, aktivitási készség, figyelmesség, érdeklődés, jelenlét és lélekjelenlét.”145 A tudatos belső aktivitás a lényeg, ez mindegyik felsorolt tulajdonság gyökerét alkotja. Úgy vélem, hogy kiegészítő mondataival Glöckler doktornő rátapintott a lényegre. De azt is gondolom, hogy ez nem csak az influenzára érvényes. A modern kori cseppfertőzéssel terjedő betegségek jó része az emberi én életének elégtelen minőségével függenek össze. Az influenzamegbetegedés okát jó eséllyel azzal ültetjük el lényünkben, hogy érzékleteinket, főleg a látási benyomásainkat nem kellően tudatosan, túlságosan felszínesen, hiányosan, nem kellő lelki erővel, túl kicsi belső aktivitással dolgozzuk fel, azaz nem társul hozzájuk – a tudati lélek korához illően – aktív gondolati élet. Az influenza lelki oka tehát – meglátásom szerint – a látási benyomások hosszabb ideje tartó elégtelen – slampos, felületes, hanyag, elégtelen – feldolgozása lehet. Amikor a lelki slamposság elsősorban a látást és a látottakról, nézett dolgokról való képzetalkotást, gondolkodást érinti, akkor válunk fogékonnyá az influenzára.

A látottak feldolgozása az észrevétel, tudatossá tétele képzetalkotással zajlik. A feldolgozatlanság, az észrevétel, a tudatossá tétel hiányosságai azt is jelentik, hogy egyúttal a gondolati-képzeti élet sem tudja követni rendesen azt, ami kívülről éri az ember érzékeit, szemeit. Ehhez a gondolati felfogásnak gyorsabbnak, átfogóbbnak, tudatosabbnak kellene lennie. Vagyis a szem idegeit érő benyomások áradatához (vagy néha akár csekély áramához) képest elégtelen a képzetalkotás gyorsasága. Tudati lelkünk nem képes bizonyos tudati műveleteket megfelelően gyorsan és elmélyültséggel elvégezni. Még nem áll a helyzet magaslatán. Persze még nincs is teljesen kifejlődve, és a helytelen, elégtelen lelki működés némi igazítására, illetve az ennek következtében keletkező testi (érzőtest, étertest, fizikai test) „sérülések” gyógyulására szolgál az influenzában való megbetegedés.

A mai korban sokkal több érzéki benyomás éri az embert, mint eddig bármikor, legalábbis ahol a modern technológia gépei, eszközei elterjedtek. Ez a tudati lélek korának a sajátossága. Az életünk is egyre hajszoltabb. Mindent lehetőleg gyorsan kell csinálni. Ez a mai ahrimáni kultúra egyik tipikus sajátossága. A sok és váltakozó benyomásnak azonban van értelme. Az az értelme, hogy a lélek szellemi élethez legközelebbi tagjának, a tudati léleknek a fejlődését előmozdítsa. (Erről bővebben az 5. fejezetben találhatók ismeretek.) Arra serkenti, hogy igyekezzen a tudatát gyorsabban, de egyúttal önállóbban használni, a jelenlétét erősíteni. Próbáljon meg egységnyi idő alatt minél több benyomást észrevenni, tudatossá tenni. Így növekszik a saját lelkünk feletti uralom, a tudatosság. Így fejlődnek ki a tudati lélek képességei. Minél több a tudatos tartalom, és minél kevesebb a tudattalan, annál jobb. A mai korban azért ér minket a rengeteg inger, hogy éntudatunk ilyen módon kitágulhasson, erősödhessen. Csakhogy ez rendszerint nem is olyan könnyű. Így a látási benyomások gondolati feldolgozása sérül, és az agy látással foglalkozó területe kismértékben károsodik, amely aztán influenza elszenvedése által állítható helyre szervi úton, gyógyulás révén.

Az érzéki, de főként a látási benyomások feldolgozatlansága az elektromosság alkalmazásával minden bizonnyal magasabb szintre emelkedett. Ez egyrészt azzal függ össze, hogy gyakran másodpercenként több kép villan be a képernyőről az ember tudatába. A követhetetlenül gyorsan változó állóképek sorát látjuk mozgóképnek, filmnek. Egységnyi idő alatt nem vagyunk képesek közel sem mindet tudatossá tenni. Másrészt az elektromágneses sugárzások eleve átjárják az ember fizikai testét anélkül, hogy az ember erre gondolna, vagy tudná, hogy ez miként befolyásolja.

...

Az elektromosság és az influenza

Az érzéki, de főként a látási benyomások feldolgozatlansága az elektromosság alkalmazásával minden bizonnyal magasabb szintre emelkedett. Ez egyrészt azzal függ össze, hogy gyakran másodpercenként több kép villan be a képernyőről az ember tudatába. A követhetetlenül gyorsan változó állóképek sorát látjuk mozgóképnek, filmnek. Egységnyi idő alatt nem vagyunk képesek közel sem mindet tudatossá tenni. Másrészt az elektromágneses sugárzások eleve átjárják az ember fizikai testét anélkül, hogy az ember erre gondolna, vagy tudná, hogy ez miként befolyásolja.

Nézzük az elsőt! Az elektromágneses sugárzások ma szinte teljesen tudat alatt zizegnek bennünk, miközben érzéki benyomásokat közvetítenek. Az általuk közvetített benyomások (rádió) kezdetben még nem a látóérzéket érintették, hanem a hallást. Az első nagy modern kori influenzajárványok (1895-96, 1918) nagyjából ezzel estek egybe. Aztán az elektromosságot egyre több olyan készülék és berendezés működtetésére kezdtük használni, amelyek már a látási érzéket is igénybe vették. Ma már nagyon sok ember egész munkaidejében a számítógép monitorját bámulja, időnként ránéz telefonja képernyőjére, este pedig talán még leül a tévé vagy a személyi számítógépe elé, és azt nézi, ráadásul sokszor videót. Azaz naponta számtalan benyomás éri fizikai agyának látással foglalkozó területeit, de e hatásokból mindaz, ami az elektromosság használatából fakad, szinte teljes egészében feldolgozatlan marad. Még ha mindent fel is dolgoznánk abból, ami a képernyőn a szemünk elé tárul, akkor is igen sok elektromágneses behatás marad, amit nem tudunk feldolgozni. Amiről nem tudjuk, hogy lelki életünkben milyen hatásokat is tulajdoníthatunk neki. És ennek időről időre agyi lebénuláshoz kell vezetnie, influenza-járványokban kell gyógyulnia.

Nem kizárt tehát, hogy az influenzajárványok során előálló látással összefüggő bénuláshoz – áttételesen – az elektromágneses sugárzások is hozzájárulnak. Ezek akár hasonlóképpen vehetik igénybe a fizikai szervezetet, ahogyan például a mozgáshiány vagy a túlzott mozgás. Vagyis miként például a mozgáshiányból bizonyos kosz keletkezik a szervezetben, úgy ez esetleg elektormágneses hatásokra is bekövetkezhet.

De nem csak az elektromágnesesen közvetített benyomások sokasága és gyorsasága jön számításba. Nem csak azok a tudat alatt maradó sugárzások, amelyek csak úgy átrezegnek a fizikai testünkön. Van még egy fontos dolog, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül. Az elektromágneses sugárzásnak eleve van egy felfogásgyengítő hatása, amelyről Rudolf Steiner az alábbiak szerint beszélt. „... Amerikában hallatszanak olyan hangok, miszerint a sokféle, sokfelől érkező elektromos sugárzással átszőtt atmoszférában az emberek nem tudnak úgy fejlődni, ez az atmoszféra az emberek teljes fejlődésére hatással van. A lelki élet fog megváltozni, ha olyan messze jut ez a dolog, ahogy tervezik. Nagy a különbség, ha egy tájon gőzgép szolgálja a vasutat, vagy ha az villamosítva van. A gőz hatása tudatosabb az emberben, az elektromosság hatása félelmetesen öntudatlan, az emberek egyáltalában nem tudják, honnan jön, amit átélnek. Kétségtelen, hogy a fejlődés a következő irányt mutatja – ha figyelembe veszem, hogy az elektromosság a föld felett mint sugárzó, a föld alatt mint vezető elektromosság van jelen, mely a híreket viszi egyik helyről a másikra. A sugárzó elektromosságban zajló életnek az lesz a hatása, hogy az emberek a gyorsan továbbított híreket fel sem tudják majd fogni. Kioltja a felfogóképességet – ez a hatás már ma is észrevehető. Megfigyelhetik, mennyivel nehezebben kapcsol ma az ember, mint évtizedekkel ezelőtt, mikor valami éri.”146 Itt már nem arról van szó, hogy túl gyorsan jönnek az ingerek, hírek, látási benyomások, képek, vagy hogy egyáltalán nem tudatos sugárzási hatásnak vagyunk kitéve. Itt arról a jövőről van szó – amely meglepő gyorsasággal jelenné vált –, és amelyben amiatt is gyengül a felfogásunk, a gondolati feldolgozásunk, hogy elektromágneses sugárzások serege rezeg át fizikai testünkön. (Emiatt azonban mégsem volna helyes feldühödni vagy bánkódni. Mindennek értelme van. (Ezzel kapcsolatban lásd az 5., és azon belül különösen az 5.1.3 és az 5.2.6 fejezetet.)

 

 Lábjegyzetek:

145 Michaela Glöckler, antropozófus orvos írása, Új Impulzus folyóirat 16/5. szám

146 Rudolf Steiner: A mezőgazdálkodás gyarapodásának szellemtudományos alapjai; GA 327. Koberwitz, 1924. 06. 16. (kérdésre adott válasz)

 

A Védőoltásról szellemtudományosan c. könyvet:   MEGNÉZEM

Pin It