Skip to main content
  • Gellért Ferenc

COVID-19 – LÁSSUNK TISZTÁN! 5/2.

Ármánylátó járványvakság és halálfélelem

Avagy Lucifer és Ahrimán harca az emberi lélek uralásáért a 2020-as koronavírus-járvány idején

2. rész

2020: a félelem, a válogatott riogatások és a járványvakság éve

Előzőek összefoglalása

Az előző részben vázlatosan áttekintettük a modern antropozófiai ismeretek közül a legfontosabbak egy részét, amelyek alapján a (Covid-19) koronajárvány idején sem tétlenkedő kísértő erők tevékenysége érthetővé tehető. A luciferi és ahrimáni megtévesztéseket kell sorra vennünk. Fájdalmas és megnyugtató igazságokról egyaránt lesz szó. Arra kell rávilágítanom, hogy milyen sajátos jelei lehetnek annak, amikor Lucifer vagy Ahrimán, vagyis az ellenerők befolyásai alá kerül az ember. Többé-kevésbé sokan magukra ismerhetnek az itt leírtakban.

Tévedéseink mindig az ellenerők befolyásaira vezethetőek vissza. Ha lelkileg-szellemileg nem vagyunk kellően erősek, akkor nem tudjuk megtartani az egyensúlyunkat még a gondolkodás területén sem, és befolyásuk szükségszerűen tévedésekben, szellemi egyensúlyunk megbillenésében nyilvánul meg. Az igazságok befogadása nehéz, hiszen folyton luciferi és ahrimáni ellenszélben kell ezt megtennünk. Sokszor mindkettő egyszerre jelentkezik. Ha azonban az ember nagyon beleszeret saját tévedéseibe, féligazságaiba, illetve ha mások félrevezetéseit túl könnyen magáévá teszi – főleg, ha már hónapok, évek óta teszi ezt –, amelyek aztán igaznak vélt magyarázatoknak tűnnek számára, akkor nagyon nehéz és fájdalmas tőlük a megválás, amikor eljön az igazsággal való szembesülés ideje. Ezért aztán gyakran nem is tud megválni tőlük az ember, hanem kitalál újabb téves érveket, magyarázatokat. Inkább marad a megszeretett tévedéseinél. Nem a valósághoz igazodik, hanem a kedvenccé vált tévképzeteinek megtámasztására keres magyarázatokat. Főleg a materialista érzületű emberek hamis elméleteinél tapasztalom ezt. Voltaképpen megideologizálják álláspontjukat, hamis módon, hogy továbbra is igaznak tekinthessék a megkedvelt hazugságokat és tévedéseket. Ilyenkor nézettől, gondolati felfogástól függően Lucifer vagy Ahrimán olyan erősen van jelen az ember lelki életében, szellemi felfogásában, hogy képtelen a megtévesztéseket eredményező befolyásaikból kikecmeregni. Képtelen a közepet, az egyensúlyt meglelni a valóságot illetően. (Persze ha valaki valamilyen téren ilyen befolyás alatt áll, nem biztos, hogy sok egyébben is fennáll a megtévesztettség állapota. A megtévedt gondolkodásmód rendszerint csak az élet szűkebb vagy tágabb területeit öleli fel. Egyénileg nagy eltérések tapasztalhatók.)

Nincsenek illúzióim afelől, hogy az alább leírt tények befogadásával és elfogadásával éppen azoknak lesznek a legnagyobb nehézségeik, akiknek a legnagyobb szükségük volna rá. Akiknek túl fájdalmas lenne bevallani, hogy a tévedéseikkel a félrevezető szellemi erők befolyása alá kerültek vagy szolgálatába álltak, azok minden úton-módon olyan kiutat keresnek ebből a helyzetből, hogy megmaradhassanak megszeretett tévedéseiknél. Afelől sincs kétségem, hogy a luciferi elvakultság (kevesebbeknél az ahrimáni), ahhoz vezet majd néhány embert, hogy az itt leírtakban lássa meg az ördögit, és főleg az ahrimánit, az ármányost.

Az új koronajárvány kezdetei

Először vegyük a tényeket, az eseményeket. Kínában 2019 végén felfedeztek egy új betegséget, amely járványszerűen, azaz emberről emberre terjedt. Pár hónap alatt a Föld minden táján megjelent. Elég hamar felfedezték, hogy ezt fizikai szinten egy vírus terjeszti. Antropozófusként jól tudjuk, hogy a vírus nem oka annak, hogy bárki is megbetegedjen egy fertőző betegségben. Ennél sincs másként. A vírus elszaporodott jelenléte nélkül viszont nem is jelentkezik a betegség a maga tipikus tüneteivel. Maga a gyógyulás is csak akkor tud beindulni, ha a vírusok elszaporodtak a betegben.

A járvány jelenlegi állása és Lucifer támadása a fizikai tények semmibe vétele érdekében

Az új betegség fizikai tünetei jelentős részben hasonlóak egyéb légúti fertőző betegségek tüneteihez, de nem teljesen. Előbb a kínai, majd a világ számos országának orvosai elég hamar arra a következtetésre jutottak, látva a betegség lefolyását és terjedését, hogy ez sokkal több ember halálához fog vezetni, ha hagyjuk ugyanolyan szabadon terjedni, mint mondjuk az influenzát. Ez mostanra, 2020 decemberére hazánkban és sok más országban nyilvánvaló módon beigazolódott. A kórházak telítettsége viszonylag alacsony Covid-19 megbetegedési arány mellett máris is sokkal nagyobb, mint ami egy influenza esetén szokott előfordulni hasonlóan kis megbetegedésszám mellett. Ez azt jelenti, hogy nagyjából heti 10-szer több influenzás megbetegedés esetén szokott előfordulni hasonlóan sok kórházi ápolásra szoruló, mint ennél a betegségnél. Ugyanakkor még soha nem szorult egyidejűleg annyi beteg lélegeztetésre Magyarországon, mint most. Ez hatalmas különbség az influenzához képest, amit csak luciferi elvakultsággal lehet tagadni. A 100 000 lakosra jutó Covid-19-es betegek száma most kb. 1/10-de egy közepes influenzajárvány tetőpontján jelentkező betegszámnak, miközben a kórházak intenzív osztályai már most alig bírják a Covid-19 betegek miatt bekövetkezett terhelést. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az influenza jóval kevesebb embernél okoz olyan súlyos tünetet, hogy ilyen magas arányban lenne szükséges a kórházi ellátás. Az összes influenzás arányához képest sokkal kevesebb ember szervezetében alakul ki olyan szövődmény az influenza hatására, hogy emiatt intenzív ellátásra szorulnának, mint amely a Covid-19 betegségnél tapasztalható. Erre azért szükséges mindjárt az elején kitérni, mert a valósághoz való igazodás egyik sarkalatos pontja éppen az, hogy képes-e az ember a Covid-19 miatt bekövetkező halálozást ennek a betegségnek tulajdonítani, vagy sem. Furcsa ilyen mondatot leírni, de a 2020-as évben iszonyatosan elvadult és elvakult gondolatok láttak napvilágot, sőt ezek egy része széles körben népszerű is lett. Ezek legfőbb jellegzetessége éppen a fizikai-materiális megfigyelések, tények letagadása, semmibe vétele volt.

A számokkal való manipulálás – Ahrimán befolyására – a félelmet növeli

A tényekhez hozzátartozik, hogy a betegség megjelenését követően elég hamar hisztérikus módon és bizonytalanságot sugározva lett közvetítve a médiában a betegség megjelenése, annak veszélyessége és terjedése. A hisztérikus, szenzációs tálalási mód pár évtizede már mindenképpen jellemző egyébként a médiában. Ez nem újdonság. Az utóbbi időben az interneten is mindenféle kattintásvadász oldalak jelentek meg számtalan álhírt terjesztve. Szomorúan láttam, hogy antropozófusok is vannak szép számmal, akik sorozatosan bedőltek ezeknek az oldalaknak, álhíreknek, és kellő kritikai érzék nélkül, ellenőrizetlenül osztogatták/osztogatják azokat a világhálón. Témánkat illetően a lényeg, hogy ezt a hamis tálalást a luciferi és ahrimáni lények egyaránt támogatták és inspirálták. Ezáltal mindegyik tudta növelni befolyását az emberi lelkek – rendszerint – külön csoportjaiban. Ahrimánnak az anyagi életbe ragadt emberek tömegeit sikerült a matéria – halál rémével fenyegető – sötét világába még jobban lehúzni. Lucifernek pedig a fizikai valósággal szemben eleve kifinomult megvetéssel, észrevétlen vagy nyílt idegenkedéssel élő emberek sokaságát sikerült a fizikai valóságból kiszakítani, illetve gyűlöletet kelteni azokkal szemben, akik nem értenek velük együtt.

Különösen fontos kiemelni, hogy a tálalás elsősorban a félelmeket táplálta. Ha megjelenik egy súlyosnak tűnő betegség, nem az a helyénvaló, hogy úgy adjuk át az ehhez kapcsolódó információkat, hogy azonnal félelem ébredhessen. Még akkor sem, ha ezzel jobban rá akarják bírni a lakosságot az elővigyázatosságra, a társadalmi felelősségvállalásra, amire egy járvány idején valóban szükség van.

Főleg az indokoltnál nagyobb félelem gerjesztése marasztalható el. Tavasszal alig volt Covid-19-es beteg Magyarországon, de az emberek nagy többsége mégis azt hitte, hogy nagy veszélybe került. A félelem érzése Ahrimán területe. Ő plántálta az ember lényébe ezt az érzést (GA13) a Föld atlantiszi korszakában. Amennyiben tehát a hírekkel a félelmet gerjesztették, annyiban elsősorban Ahrimán állt emögött, általában ő vette rá az embereket, hogy féljenek a vírustól, a betegségtől, a saját maguk vagy szeretteik elhalálozásától.

Még ha egy járványos betegség súlyosnak is tűnik, ügyelni kell arra, hogy ez ne keltsen indokolatlan félelmeket. Azért mondok „indokolatlan”-t, mert maga a betegség, ha az esetenként akár képes halálossá válni, akkor súlyosnak számít, és ha valami súlyos, az az emberek egy részében szükségszerűen félelemként fog megjelenni. Az emberi lelki állapot, a beállítottság miatt szinte szükségszerű a félelem érzésének felmerülése, legalábbis a mai korban. Ugyanakkor a félelem érzése nem segít semmit sem abban, hogy ne betegedjünk meg. Sőt, éppen a fertőző betegségre tesz hajlamossá, miként azt Rudolf Steiner is többször elmondta (GA154, GA 261) nekünk. Tehát a média tálalása és a hivatalos szervek ismeretátadása útján a félelem érzésének a keltése túlnyomórészt ahrimáni befolyásra vezethető vissza.

Hogyan gerjesztettek félelmet? Például a számokkal való „bűvészkedéssel”. Nem a tényleges megbetegedésekről beszéltek, hanem a fertőzöttekről, pedig nem minden fertőzött betegszik meg. Sőt, miként az influenzában fertőzöttek egy jelentős része nem is lesz beteg, úgy az új betegség fertőzöttjeinek egy nagy része sem lett az. A másik, hogy a fertőzöttek számát az első fertőzött megjelenésétől kezdve összeadták, mintha az mutatná reálisan az aktuális helyzetet. Ugyanezt tették a halottak számával is. Így folyton nagyobb számokat tudtak közölni, hogy aktuálisan jelentősebbnek tűnjön a betegség terjedése. Holott tavasszal például hazánkban is alig volt beteg a mostani őszi-téli időszakhoz képest. Influenzánál ilyen csekély betegségszámnál egyáltalán fel sem merült eddig, hogy járványról beszéljenek. Amikor naponta már csak néhány fertőzöttet találtak, akkor is ezres nagyságrendekről beszéltek az összeadásból fakadóan. Az egyszerűbb gondolkodású lelkeket, akik ebbe nem mindig gondoltak bele, ez meg is tévesztette, mert azt hihették, hogy „hű de sok már a beteg”, pedig 10 millióból talán csak 10 újat találtak aznap, ráadásul fertőzöttet, aki nem is biztos, hogy meg is betegedett. Ezzel a kommunikációval voltaképpen Ahrimán manipulált, félelmet keltve.

A félelem érzését Ahrimán ültette az ember lényébe, érzéseibe. Tehát amikor félünk, megijedünk, szorongunk, félénkek, gyávák vagyunk, akkor a félelem valamely változatában Ahrimán érhető tetten. Ugyanakkor nemcsak Ahrimánnak állhat érdekében, hogy félelmet érezzünk. A betegségtől, vírustól, haláltól való félelmet Ahrimán kelti. Főleg a materialista érzületű emberekben sikeres ez a törekvése. Aki félelemben van, az a félelem érzése közben Ahrimán fokozottabb uralma alatt is áll.

Lucifer mint rémhírterjesztő

A félelem érzése mindenképpen ahrimáni adomány, de Lucifer is fel tudja kelteni a – számára utálatos – gonosz ahrimánival szemben. Különösen érdekes volt megigyelni, hogy Lucifer milyen erőteljes harcba kezdett a természettudományos alapokon álló fizikai-materiális tények valótlanságnak tartása érdekében. Nem riadt vissza ő sem attól, hogy mindenféle rémhíreket terjesszen az erre alkalmas embereken keresztül. Lucifer inkább a spirituális érzületűeket képes alaposan félrevezetni és rémhírekkel táplálni, hatékonyan ijesztgetni, és ez most is így történt. A betegség megjelenése után minden országban hamar kiderült, hogy kik lettek Lucifer impulzusának a hangadói. Miközben folyton hazugsággal vádolták a hivatalos híradásokat, kétségbe vonták a fizikai megfigyeléseket, és egy minden tényt meghazudtolására irányuló kampány zajlott, aközben válogatott rémhíreket terjesztettek. Ezzel azokban sikerült félelmet kelteni, akikben Ahrimánnak nem sikerült a betegségtől való félelmet felébreszteni. Mintegy Lucifer is Ahrimánnak tett szolgálatot. De ebből neki még több haszna származott, hiszen a félelem- és járávnytagadó kampányával könnyedén ki tudta szakítani a spirituális és ahhoz közeledő emberek tömegét a fizikai-materiális tények világából. Egyes hangadó járványvakságban szenvedők olyan rémhíreket képesek még most is terjeszteni, hogy a „ PCR mintavevő pálcákkal embereket fertőzhetnek meg a koronavírussal”. Persze, nyilván lehetséges sok minden. Ha elengedem a fantáziám, én is sok szamárságot ki tudnék találni. Késsel embereket lehet tömegszámra megölni, autóval meg embereket lehet elgázolni stb. Nincs semmi bizonyíték arra, hogy bármelyik mintavevő pálca fertőzést okozott volna. Ez egy légből kapott, pontosabban Lucifertől kapott gondolat. A kötelező oltás rémével is igen sok embert lehetett mély aggodalmakba kergetni. Antropozófusként nem helyénvaló az oltásfélelmet azzal is gerjeszteni, hogy az interneten terjesztjük az ezzel kapcsolatos igazolatlan rémhíreket, álhíreket, aggodalmakat. Nanochipes oltással is rémisztgettek. (Erről később bővebben is szó lesz.) Meg azzal, hogy majd erőszakkal fognak gyerekeket oltani.

A szabadság korlátozásának félelme, a diktatúra réme is a napi kampány része lett. Ezzel is indokolatlanul nagy mértékben sikerült félelmet, szorongást kelteni a luciferi befolyás befogadására fogékony emberekben. Teljesen disztópikus képet kezdtek festeni egy ahrimáni irányítás alatt álló jövőről, amelyben majd mindenkit teljes ellenőrzést alatt tart az állam, a nap 24 órájában, a technikai eszközök révén. Nos, természetesen van némi igazságmagvuk, de ilyen formában megtévesztések. Ezek nem mostanában fognak megvalósulni. Mindenki megnyugodhat. Nincs kizárva, hogy egyszer a világ egy-egy országában bevezetnek ilyesmit, de fölösleges nekünk emiatt 2020-ban Magyarországon ezen aggodalmaskodni és háborogni. Nem érdemes Lucifer ilyen jellegű Ahrimán-ellenes kirohanásainak a hatásai alá kerülni.

Egyébként Lucifer nagyon ügyes abban, hogy embereket a valóság bizonyos részéből kiszakítson, és ezzel egyidejűleg egészen valóságidegen – luciferi eredetű – elméletekbe, véleményekbe, magyarázatokba hajszoljon. Ezen elméletek egy részét szokták összeesküvés elméleteknek nevezni.

Lucifer a járvány elbagatellizálásán ügyködve járványvakságot okoz

Miközben Ahrimán a valósnál súlyosabbnak, rémisztőbbnek igyekezett beállítani a helyzetet, Lucifer a betegség elbagatellizálásán ügyködött. Luciferi törekvése volt, hogy a betegség okozta halálesetek közül a szövődményes elhalálozásokat ne számítsák a Covid-19 betegség által bekövetkezett halálesetek közé. Ezzel azért machinált Lucifer az arra alkalmas embereken keresztül, hogy a betegség súlyosságát a ténylegeshez képest jelentéktelennek nyilváníthassa. Lucifernek az volt a célja, hogy az emberek azt hangoztassák, hogy milyen jelentéktelen kis betegséggel állunk szemben. Akik inkább Lucifernek hittek, azokban nagyobb befolyásra tett szert ezután.

A novemberi, decemberi halálozási adatokkal szembesülve elég sok ember fel kellett már ébredjen abból a gondolati ájultságából, amibe Lucifer hajszolta. Az igaz, hogy csupán az elhunytak kb. 6%-ának nem volt más (alap)betegsége a Covid-19 mellett, ezt Magyarországon is kimutatták. Amikor a CDC (az USA egészségügyi hatósága) ezt a statisztikáiban bemutatta, fennen és örömmel hangoztatni kezdték a Lucifer által járványvakká tett emberek, hogy a CDC megváltoztatta eddigi álláspontját: „nincs is annyi beteg”. Szó nem volt itt az álláspont megváltoztatásáról. Csupán pontosabbá tették a statisztikájukat. A Covid-19 halálesetek száma ettől nem csökkent, a CDC szerint sem. Ez most is ott áll a honlapjukon, feketén-fehéren. Csupán megállapításra került, hogy hány olyan ember halt meg a Covid-19 által, akinek más betegségét nem tudták megállapítani. De ettől a többi beteg is a Covid-19 miatt halt meg, annak szövődményeiben, nem az alapbetegsége miatt.

Járványos betegségeknél egyébként ez tipikusan jellemző. Az influenzánál is a 6 % körüli arány szokott adódni. A fertőző betegségek a meglévő betegségeket felerősítik (erről Rudolf Steiner is beszélt a GA 312-ben), de többnyire (kb. 94 %-ban) nem a meglévő betegségeik miatt hal meg az ember, hanem a fertőző betegség miatt, annak szövődményeiben. (Ami rendszerint a meglévő betegségekkel kombinálódva jön létre.) Ha nem kapta volna el a fertőzést, akkor még általában hónapokat, éveket élt volna tovább, legyen az influenzás vagy koronás beteg.

A hatóságok manipulatív tájékoztatása mellett a médiában folyton megjelent egy-egy álhír, amelyek mögött hatásvadász internetes oldalak, önjelölt zavart keltők, megmondó emberek, újságírók álltak, szenzációhajhász szándékokkal. De beindult az orosz dezinformációs gépezet is, amely Lucifer szándékai szerint főleg a betegség elbagatellizálására irányult. Ezt ugyan Lucifer inspirálta, de az álhírek azon részét Ahrimán, amelyek segítségével növelhető vagy fenntartható lett a haláltól, a megbetegedéstől való félelem. Amennyiben arra szolgáltak a hazugságok és a ferdítések, féligazságok, részigazságok, hogy az új koronavírusos betegségben, a vírus létezésében, a tesztelés jóságával, vagy a járványügyi intézkedések szigorával kapcsolatban ébresszenek kételyeket és félelmet, sőt az oltásfejlesztéssel is, akkor Lucifer állt a háttérben.

Hatalmas erejű luciferi kampány folyt azért – sőt, ez még most is tart –, hogy az ilyen módon megtéveszthető emberek teljesen kiszakadjanak a fizikai valóságból. A materialistákat ezzel a kampánnyal nem nagyon lehetett megtéveszteni, hiszen ők teljesen ahrimáni hatásra vallanak materialista nézeteket a világról. Az ő gondolkodásukat Ahrimán uralja. Azokat viszont, akik nem materialisták, vagy már elindultak a materializmus feladásának útján, azok közül nagyon sokat behálózott Lucifer az álhírdömpingtől kezdve sok mindennel. Ennek részeként lényegében mindent, ami a vírussal, betegséggel kapcsolatban a materiális tudomány megfigyeléseinek volt köszönhető, azt semmisnek kellett gondolniuk. Lucifer ezt sokaknál igen könnyen elérte.

Rudolf Steinertől tudjuk, hogy a védőoltások a mai korban nem gonosz lények hatására jelentek meg, hanem mert ma szabad ezek által betegséget és idő előtti halált megelőzni (GA 120). De később is felhívta a figyelmet, hogy azért Ahrimán majd el fogja érni olyan oltás kifejlesztését is, amely az ember lelki-szellemi világhoz való viszonyát rendkívül súlyosan megrontja majd (GA177). Az erről szóló idézetet igencsak felkapták azok, akik folyton igazolást keresnek az oltásoktól való félelmükre, és akiket hajt a vágy, hogy az oltásokat támogató, fejlesztő gonosz materialista orvosok és gyógyszergyárak mesterkedéseit leleplezhessék. Akik ma ezt a sötét jövőt festő Rudolf Steiner idézetet terjesztik, valamiféle félelmet generálnak olyan emberekben, akik a védőoltásoktól egyébként is idegenkednek, netán olyanokban is, akikben az idegenkedés eddig nem élt. Az persze lehetséges, hogy nem nagy gond, ha sokan idegenkednek az oltásoktól, de ha ez fanatikus oltásellenességbe csap át, az megint csak Lucifer emberi lélek feletti befolyásának köszönhető. Akik az említett Rudolf Steiner idézetet felelőtlenül osztogatták az interneten, általában nem is antropozófusok voltak. Félő, hogy ez arra is jó volt Lucifernek, hogy Rudolf Steiner oltásokkal kapcsolatos álláspontjáról egyoldalú kép alakulhasson ki sokakban. Ezen idézet rossz és jó fordításban történő osztogatásának Lucifer azért örült, mert a materialista léthez kapcsolódó tudományos eredmények irracionális tagadását ezzel tovább tudta tüzelni. Eközben Ahrimán azért dörzsölte a markát, mert ettől az emberek azon köreiben ébredt indokolatlan félelem, akiket a betegséggel és a „halálos vírussal” nem lehetett félelembe hajszolni.

Ez utóbbihoz persze az az álhír is szükséges volt, hogy hazánkban kötelező lesz majd a koronabetegség elleni oltás. Ezt elég hamar bedobták a köztudatba, ami bizonyos országokban valószínűleg tényleg kötelező is lesz. Hazánkban is makacsul ragaszkodtak ehhez az elképzeléshez azok, akiknek a lelkében Lucifer mélyen elültette az oltások gonosz voltának a gondolatát. Az ilyen luciferi eredetű „egyoldalú véleménydömpingtől” nehezen szabadul minden lélek, ha már hetek, hónapok óta ez a szellemi tápláléka. Hazánkban például már hetekkel ezelőtt lehetett tudni, hogy az oltás nem lesz kötelező, sokan mégis unos-untalan csak-csak lebegtették az ellenkezőjének a lehetőségét. A facebook-on is újra és újra csak izgatták az ismerőseiket ezekkel a gondolatokkal. Folyt a hangulatkeltés, a nem való dolgok miatt a szörnyülködés, a hazugságokban tobzódás. Az ilyen felelőtlen viselkedés mögött megint csak a luciferi befolyás térnyerése állt.

Lássuk meg, hogy Lucifer folyton mindenféle elmélettel traktál, amelyek ugyan lehetségesek, mégsem igazak, csak kitalációk, nem válnak valósággá, vagy majd esetleg egyszer, nagy sokára.

A rémhírek egyike: hamarosan itt a nanochipes oltás

A járvány kapcsán nem csak Ahrimán volt a rémhírkeltő, hanem Lucifer is. Utóbbi nemcsak a kötelező oltás rémhírét keltette újra és újra, hanem a nanochipes oltás rémét is. Vannak, akik azzal riogatják az embereket, hogy ennek bevezetése már most reális lehetőség. Azt állítják, hogy ez ma technikailag már kivitelezhető. Ezt nem is kétli senki sem. Legfeljebb azt, hogy ezt be is akarják vezetni, ráadásul mostanában, és titokban. Akik a nanochipes oltás bevezetését lehetségesnek tartják mostanában, azok egyúttal utalni szoktak arra is, hogy előzőleg „diktatórikus” intézkedéseket vezettek be a betegség terjedése ellen, ami jogállamokban nem volna megengedhető. Tavasszal David Icke indította útjára azt az elméletet, hogy a járvány csak ürügy annak érdekében, hogy lassan mindent totális kontroll alá vonjanak, és világszerte diktatúrát vezessenek be a világ háttérhatalmi erői. Egyébként léteznek ilyen háttérhatalmi erők, de rájuk kenni a most kialakult járványos helyzetet, teljes melléfogás. Érdekes, hogy még most is képesek sokan ilyen és ehhez hasonló irracionális (összeesküvés) elméletekben hinni. Vannak, akik abban is képesek hinni, hogy akik elrendelték a szerintük nem létező járvány elleni járványügyi korlátozásokat, azokat majd bíróság elé citálva el lehet marasztalni. Furcsa nézni, hogy mennyire nem zavarja őket a tények serege. Pár hónapja már bebizonyosodott a sok beteg és haláleset által, hogy ez nem volt rossz döntés megelőzés gyanánt. Az embereket nem kényszerrel kötik rá a lélegeztető gépekre!...

Egyébként biztos voltak túlkapások a járvány során bevezetett higiéniai rendelkezések között, én is tudnék ilyet sorolni, de alapvetően belátható a cikksorozat 4. részében leírtak alapján, hogy ezek ma jogosult intézkedések lehetnek egy járvány idején, ha nem túlzott módon alkalmazzák őket. Mostanra minden józanul gondolkodó és a való világhoz igazodó beláthatja, hogy a betegség már tavasszal is lehetett volna sokkal kiterjedtebb, sokkal több ember halálához vezető, ha akkor nem hoztak volna korlátozó intézkedéseket.

Persze senki se higgye, hogy nekem tetszenek a rendelkezések, a korlátozások. Csak egyszerűen azt mondom, hogy van értelmük, miként arról Rudolf Steiner is beszélt (GA 120). (Lásd a 4/1. és 4/2. részt.) Ezekkel emberéleteket lehet megmenteni. Érdemes azon is elgondolkodni, hogy nem felelőtlen-e az a magatartás, hogy mivel magunkat nem véljük veszélyeztetettnek, ezért másokat – akik viszont veszélyeztetettek e betegség kapcsán – sodrunk veszélybe, ha megfertőzzük őket.

A nanochipes oltás létrehozása mögött egyébként Ahrimán sugallatai állnak. Eközben Lucifer sem tétlen, ő azt a rémhírt igyekszik elhitetni az általa erősen befolyásolt embereken keresztül, hogy ezt már akár a jelenleg fejlesztés alatt álló, éppen készülő koronavírus-vakcinákba is bele fogják csempészni. Nyilván ezt kizárni nem lehet, de rendkívül csekély esélyét látom, de rémhírkeltésnek kiváló! Azt mondják, hogy a nanochipes oltás réme nem összeesküvés elmélet, hanem már gyakorlat. Ugyanakkor ez ma még akkor is a jövő, nem a jelen. Ténylegesen a közeljövőben fog beigazolódni, hogy nem az. Vagy cáfolni fogják a tények. A technológia valóban nem elmélet, viszont a bevezetés továbbra is összeesküvés elméletszagú. Sokan azt hiszik, hogy direkt vannak olyan gonosz emberek, akiknek az a szórakozásuk vagy a legfőbb szándékuk, hogy emberekkel kísérletezzenek, vagy hogy embereket kerítsenek hatalmuk alá egy oltás által. Állítólag ezért csempészik majd bele a nanochipet az oltóanyagba. Ez tipikusan Lucifer meséje. Ő mindig óvni akar minket a materiális, fizikai technika, a technológia alkalmazásaitól. El akar távolítani a fizikai valóságtól, ne is higgyünk el semmit, amihez a materialista tudománynak köze van.

Ha az ember bedől neki, akkor el is veszíti a valóság fizikai-anyagi feléhez az egészséges kapcsolatot. Azért mert minden korban voltak hasonlóan nagy gonoszságra képes emberek, akkor „most is biztos vannak, és pont jó helyen, jó időben.” Lucifer ma ezt sok emberrel képes elhitetni.

Ahrimán persze szinte robotot, gépet szerkesztene az emberből, gépszívvel, nanochip segítségével totális ellenőrzés alatt tartva mindenkit, még örök fizikai halhatatlanságot is adva mellé. Mindenféle kütyüt szeretne beültetni az ember fizikai testébe, hogy ezzel a lelki és szellemi életet valóban olyanná tudja alakítani, hogy őrültségnek tartsunk minden lelkiről és szellemiről szóló beszédet. E szándékának azonban jelenleg egyáltalán nem látni a reális esélyét a most engedélyezés és fejlesztés alatt álló Covid-19 elleni oltások esetén. Később bizonyára tényleg megvalósítják majd a nanochipes oltást, de hogy titokban, az oltásba csempészve, már ma, az továbbra is a parasztvakítás, a bíizonyítatlan elmélet szintje. A nanochipes oltást a luciferi fantáziálás kategóriájának tarthatjuk, a jelenre és közeljövőre vonatkozóan. Az oltások engedélyezésében részt vevők sem hülyék, családjuk van, gyermekeik, jóérzésű emberek. Orvosi oldalról a gyógyításra, az élet szolgálatára felesküdött szakemberek ellenőrzik a bevezetés előtt álló vakcinákat. Ők kevés kivételtől eltekintve biztos nem rosszindulatúak, nem akarnak rosszat a védőoltásokkal. Sem legális, sem illegális nanochipes oltást nem akarnak. Egyelőre biztosan nem. Semmilyen megalapozott bizonyíték nincs rá, hogy ez másként volna.

Ma tehát ilyen oltás bevezetésének esélyét rendkívül csekélynek látom. De pár éven belül ki fog derülni, hogy az gondolkodott-e erről a valóságnak megfelelően, aki nem hiszi, hogy mostanában bevezetésre kerülne ilyen oltás, vagy az, aki szerint már a mostani Covid-19 vakcinák egyikében nanochip is lesz. (Néhány éven belül visszatérünk rá, hogy melyik jövőkép áll közelebb a valósághoz.)

A személyi szabadság korlátozása

Hozzátartozik az összképhez, hogy a járványügyi szabályozások elég jelentősen korlátozták a személyi szabadságot. Nagyon sok ember képtelen volt megérteni, hogy egy járványos helyzetben a saját viselkedése is kihat a többi ember egészségi állapotára. Ezért állnak fenn több országban évtizedek óta is olyan törvények, amelyek az ilyenkor szükséges intézkedéseknek jogi alapot szolgáltatnak. Az emberek halálával nem szabad játszani. A járvány külső intézkedésekkel történő megfékezése, kordában tartása emiatt sem értelmetlen. Mivel nem mindenki képes felfogni mások védelmének értelmét és jelentőségét, ezért szükséges volt bevezetni bizonyos korlátozásokat, kellemetlen szabályokat a 2020-as évben is. Emiatt – demagóg módon – diktatórikus jelzővel illetni minden állami vezetést, enyhén szólva furcsa. Ennek nem a diktatúrához van köze, hanem bizonyos emberek halálának tekintélyelven történő megelőzéséhez. (Egyébként nyilvánvaló, hogy ilyen intézkedéseknek egyre inkább demokratikusabb úton kell majd a jövőben megszületniük, de úgy tűnik ma még nem tartunk itt.)

A törvényi szigor lediktatúrázásának gondolatát Lucifer dobta be a köztudtaba. Neki az emberek halála nem sokat számít, hiszen ő a lelki-szellemi létbe való felemelés értelmében tevékenykedik. „Aki meghal, az legalább feljut a szellemi világba.” Ő így gondolkodik, de nem gonoszságból, hanem az ember fejlődéséhez való szélsőséges hozzáállásából eredően. Elég sok spirituálisan gondolkodó embert meg tudott ezzel szédíteni. Furcsa volt látni, hogy akik egyébként érző szívű emberek, mennyire nem képesek becsülni mások élethez való jogát, mennyire csak a saját külső álszabadságuk érdekli őket. Még most sem értem, hogyan juthat bárki is arra a gondolatra – persze tudom, hogy Lucifer befolyására –, hogy azokat a materiális rendelkezéseket támadja és lediktatúrázza, amelyekkel nem kevés ember idő előtti halálát lehet meggátolni. Lucifer hatására képes az ember ilyen érzéketlenül állni társai egészségéhez.

Tesztelés

A tesztelésről már szóltunk egy keveset. A fertőzöttség kimutatásának, a tesztelésnek azért van értelme, mert a járvány terjedését a tünetes fertőzöttek felkutatásával csökkenteni lehet, ha azután a tünetes fertőzöttek jobban vigyáznak, vagy korlátozzák a mozgásukat, hogy ne adják át az esetleges fertőzést másoknak. Ez külső higiéniával elég hatékonyan megoldható. Mivel a tesztelés a járvány materialista jellegű kezelésének a része, ezért ennek használatát és kiterjesztését nagy valószínűséggel az ó-egyiptomi korban lemaradt, jó szándékú angyalok inspirálták.

A teszteléssel is vannak azért gondok. Nem tökéletes. A nagyobb gond azonban az, hogy a teszteléssel legfeljebb a fertőzöttséget lehet megállapítani, nem a fertőzéshez kapcsolódó betegséget. Nem a fertőzöttség a lényeges, hanem inkább az, hogy aki megfertőződött, az meg is betegszik-e, azaz kialakulnak-e a fizikai tünetei vagy sem. A tünetmentes fertőzöttek ugyanis nem fertőzőek, legalábbis akkor, ha néhány nap elteltével sem lesznek tünetesek. Akinek viszont tünetmentesként tünetei vannak kialakulóban, de ennek még nincsenek fizikai jelei, azaz a vírusszaporodás már beindult a szervezetében a fizikai tünetek megjelenése előtt, az már ebben a fázisban is fertőzhet a felszaporodott vírusmennyiség, „vírusürítés” útján. Az fertőzhet jelentősen, akinek a szervezete fizikai tüneteket mutat. Akinél kialakulóban vannak a fizikai tünetek, illetve elmúlóban vannak a betegség jelentősebb fizikai tünetei, az kevésbé fertőz. A tünetmentesen maradó fertőzötteket tehát másként kellene venni, hiszen nem fertőznek. Mivel azonban a tesztelés során nem lehet tudni, hogy néhány nap múlva nem lesznek-e nekik is tüneteik fertőzésforrássá válva, ezért lehet indokolt azokat is a korlátozó intézkedések alá vonni, akik végül is nem lesznek betegek. Ez óvatosságból helyesnek tűnik. Kérdés, hogy helyes-e ennyire óvatoskodni.

Mára bebizonyosodott, hogy főleg gyerekek esetén fordul elő a fertőzött tünetmentesség, betegség kialakulása nélkül. A gyerekek tehát sokkal kisebb kockázatot jelentenek a terjesztésben, főleg a kicsik, mint amennyi előny származhat az ő korlátozásukból is. Hiszen nagyon kevesen válnak közülük fertőzővé és beteggé. Általános iskolákban, óvodákban – legalábbis a gyerekek körében – ezért a korlátozó intézkedéseknek nem sok értelmét látom. Ezzel inkább a gyermekek testi-lelki elnyomása zajlik, amely mögött Ahrimán áll.

A Covid-19-cel való fertőzöttség abból válik nyilvánvalóvá a külső szemlélő számára, és itt főleg az egészségügyi szakembereket értem, hogy a betegség fizikai terjesztésében részt vevő vírus jelenlétét ki tudják mutatni a szervezetben. Mivel olyan ember soha nem mutatja a betegség fizikai tüneteit, akinek a fizikai szervezetében a betegséghez tartozó vírus nem szaporodik el, ezért most a vírus jelenléte lett a fertőzöttnek nyilvánítás feltétele. Ez azonban így nem helyes, mert a tünetmentes fertőzöttek nem fertőznek, így őket nem szabadna a fertőzöttek között nyilvántartani. Ezzel nagymértékben meghamisítják a fertőzöttségi arányokat világszerte. Emögött Ahrimán áll.

De Lucifer sem tétlen. Ezen a téren is hatalmas zavarkeltő kampányt folytatott a materialista-tudományos módszerek és eljárások lejáratására. Ennek az volt a célja, hogy e tekintetben is minél több embert kiragadjon a fizikai valóságból. Ezt túlnyomórészt ugyanazok körében érte el, akiket egyéb gondolattal (vírus nincs, betegség nincs, betegség nem súlyos, az óvintézkedésekre nincs szükség, az oltások veszélyesek, nem is érnek semmit, Bill Gates sátáni terveket sző a népesség irtására oltásokkal, járványdiktatúrát akarnak bevezetni világszerte, a járvány ürügyén el akarják venni a szabadságunkat stb.) is jelentős mértékben befolyása alá tudott vonni.

Vannak, akik tesztelési járványról beszélnek. Szerintük azért van ma olyan sok beteg a kórházakban és intenzív osztályokon, mert sokat tesztelnek. Ez nyilvánvaló hazugság. Attól senki nem lesz beteg, hogy tesztelik, legfeljebb tévesen fertőzöttnek vagy tévesen nem fertőzöttnek nyilvánítják. Ettől nem fognak százával bekerülni a kórházakba és intenzív osztályokra. Még a legmegbízhatóbbnak tartott PCR tesztek mérési eredményeit is meg kellett kérdőjelezniük azoknak, akik Lucifer ilyen erős befolyása alá kerültek. Ehhez Kary Mullis a PCR teszt feltalálójának egy elvetett mondatát is kiragadták. Ez alapján végig azt hangoztatták, hogy a teszt nem alkalmas járvány idején a fertőzöttség kimutatására. Azt felejtették el – de ezt Lucifer szándéka szerint nem is volt szabad figyelembe venniük –, hogy a tudomány azóta sokat fejlődött, mióta Mullis ezt a tesztelést feltalálta, illetve később ezt a véleményét elmondta. Ma a tudomány technológiája már fejlettebb, mint amikor Mullis aktívan dolgozott, így nem tudta jól, hogy azóta már képes a tudomány eléggé megbízható PCR tesztek létrehozására, amely járványos időszakban is széles körben, hatékonyan bevethető. A PCR tesztelés eljárása hamar el is készült az új koronavírusra, és úgy néz ki, hogy 95%-os megbízhatósággal (érzékenység+specifikusság) alkalmazzák a szakemberek. Ez viszonylag jó arány, ha tényleg így van, de már sok embert tévesen diagnosztizáltak fertőzöttnek (fals pozitív), és sokat tévesen nem diagnosztizálnak pozitívnak (fals negatív eredmény).

Portugáliában született is nemrég egy bírósági döntés, amely a PCR tesztelést gyakorlatát marasztalja el amiatt, hogy a tesztelés hibájából adódóan esetenként előfordul, hogy fals pozitívnak nyilvánítanak nem fertőző, nem vírusterjesztő embereket, és ezzel kellemetlenségeket okoznak, valóban korlátozzák a szabadságukat a pozitívvá nyilvánításhoz tartozó intézkedések által. Ugyanakkor azt is kimondta a bíróság, hogy Portugáliában a pozitív teszteredmény önmagában nem alkalmas beteggé nyilvánításra, nem felel meg orvosi diagnózisnak. Ez nézőpont kérdése. Elfogadható ítélet, de azért azt is látni kell, hogy ha nem volna tesztelés, akkor is sok koronabeteg lenne most kórházban, és halna bele a betegségbe. Járványhelyzetben, szükséghelyzetben kialakulhat akkora betegszám, hogy nem lehet mindig orvosi diagnózisra várni, ha nincs rá kapacitás.

Vannak tehát gondok a teszteléssel. A tesztelés megbízhatóságát is könnyedén el lehet rontani például helytelen mintavétellel, a minták nem megfelelő kezelésével, és túl alacsony, de főleg a túl nagy ciklusszám alkalmazásával. Pontosan még nem tudható jelenleg, hogy valóban milyen arányban végezték rosszul az egyes országokban teszteket, és hány embert nyilvánítottak emiatt hamisan pozitívnak vagy hamisan negatívnak.

A tesztelés körüli felhajtás túl nagy. Túlságosan sok szó esik erről, túl nagy jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy fertőzött-e valaki, holott a járvány terjedésére nézve az a lényeges, hogy valaki fertőz-e, nem az hogy éppen fertőzött-e, még ha a tesztelés eredménye valós is. A tesztelés ennyire előtérbe állítása mögött feltehetően egyedül Ahrimán mesterkedései állnak.

Számok

A számokról is szólnunk kell. Rudolf Steiner beszélt arról (GA191), hogy Ahrimán szeret játszani a számokkal, és ezzel voltaképpen könnyen lehet az élet valótlan dolgait látszólag, statisztikailag igazolni olyan értelemben, amely megfelel Ahrimán gonosz érdekeinek. (Egyébként Lucifer is szeret az absztraktumok szintjén tartani az embert a számok, a matematika segítségével, hogy ne találjon bele a materiális valóságba, illetve eltávolítsa a fizikai-érzékelhető valóságtól. Ő ezt kicsit másképp csinálja, mint Ahrimán.) Abban például, hogy a valaha volt összes fertőzöttet hangsúlyozták ki, ráadásul naponta sulykolva közölték az egyre növekvő számokat a hivatalos tájékoztatókban, kifejezetten ahrimáni befolyást kell látni. Nem véletlen, hogy ezzel sokakban sikerült a félelmet jelentősen növelni.

A halottak száma is érdekes téma. Bizonyos emberekben a félelem Lucifert is aktivizálta, és ők azért kezdték hazugnak venni a Covid-19 halottak egyre növekvő számait, hogy ámíthassák magukat – lelkük mélyére félretolt – betegségtől és haláltól való félelmeik miatt. Náluk a halottak aktuális számában való kételkedés Lucifer félelemkeltő befolyására történt.

Ugyanakkor voltak esetek, amikor igazoltan hibás módon számoltak halottakat a Covid-19 halottak közé, amely aztán olajat öntött a luciferi parázsra. E néhány eset annyira felborzolta az idegeket, hogy ezek sokkal nagyobb súllyal estek aztán latba a Lucifer által uralt emberek lelki világában, mint ami indokolt lett volna. Ennek az egyoldalúságnak a következtében nagyon sokan elég hamar elhitték – luciferi befolyásra –, hogy szándékosan hamisítják a statisztikákat. Még tavasszal elterjedtek olyan csúsztatások is, hogy egyes országokban a kórházak azokat a haláleseteket is szándékosan a Covid-19 áldozatai közé sorolják, akik nem azok. Az álhír szerint ezt azért teszik, mert minden ilyen téves besorolásért pénzt kapnak. Ez persze így nem igaz. A kórházak a betegek után kapnak finanszírozást, pusztán erről van szó. De ez eddig is így volt. Ebből is lehetett egy bődületes nagy hazugságot kreálni.

A halálozási számok meghamisításának luciferi eszméje egészen elképesztő mértékeket ért el sokak lelkében. Azt kellett hinniük, hogy direkt magasabbnak akarják beállítani a Covid-19 halálos áldozatainak a számát, hogy a kormányok mindenfelé diktatúrát vezethessenek be. A járvány szerintük csak ürügy ehhez. Kezdetben képesek voltak azt is állítani, hogy nincs is halott áldozata a betegségnek. Sokan még ma is ebben hisznek, amikor Magyarországon soha ennyi ember nem volt még lélegeztető gépen egyszerre. De ha mégsem hisznek már ebben, akkor is megpróbálják a kormányok intézkedéseire, helytelen gyógykezelésre, halálfélelemre, vagy egyéb külső, Ahrimán fennhatóságát is érintő területre (pl. elektromos áram, 5G, influenza oltások) kenni a halálozásokat. Részben ezekben van is igazság, de nem magyarázza meg a sok beteget és halottat. Összeesküvés elméletük szerint az a cél, hogy fokozatosan egyre nagyobb irányítás alá vonhassák a lakosságot, elvegyék az eddig megszerzett szabadságot, és hogy diktatúrát vezethessenek be. Mondanom sem kell, hogy igencsak elvadult gondolkodásra vall az ilyen valóságtól elidegenedett irracionalizmus... (Csak zárójelben jegyzem meg, hogy aki nem követte a hírek és álhírek özönét, könnyedén becsapható lett. Általában barátok, ismerősök csapták be – nem szándékoltan – sorozatosan egymást, amikor továbbadták az általuk hallott álhírt, vagy a maguk által elferdített valóságot.)

Később, amikor már sok halott lett, a legtöbben már nem tarthatták ezt az álláspontjukat – még Lucifer erős nyomására sem – akkor már nem tagadták, hogy lehetnek ennek a betegségnek is halálos áldozatai, de csakis nagyon keveset tarthattak valósnak. Olyan keveset, hogy az elképzeléseiknek nem megfelelő számok miatt továbbra is teljesen hazugnak kellett tartsák az erről szóló hivatalos statisztikákat. Sokan még most is azzal ámítják magukat, hogy a koronajárványnak sokkal kevesebb a halálos áldozata. A hivatalos adatoknak kb. 1-6 %-át veszik annak, arra hivatkozva, hogy akinek egyéb betegségeik voltak, azok bizonyára nem a koronajárvány miatt haltak meg, hanem az alapbetegségük miatt. Nem állíthatjuk, hogy e statisztikákba nem kerültek hibák, akár több módon és több alkalommal is1, de azt jó ha tudja mindenki: a fertőző betegségeknek éppen az a sajátosságuk, hogy egyéb betegségeket felerősítenek, szövődményeik vannak. Ezért nagyjából helyes a hivatalos halálozási adat. A halottak 1-6 % feletti 99-94 %-a feltehetően igen nagy pontossággal valóban azért hal bele a koronajárványba, mert volt alapbetegsége is, de ha nem kapta volna el a fertőzést, akkor a többség még most is élne az alapbetegségével. Ne higgyünk Lucifer valóságtól elrugaszkodott matematikájában!

Lucifer kiszakít a fizikai tények világából

Rendkívül fájdalmas volt látni, hogy milyen sok embert lehetett annyira kiemelni a földi fizikai valóságból, hogy képtelen volt mást gondolni, mint azt, hogy minden országban szándékosan csalnak a koronabetegség eset- és halottszámaival. Lucifer sugallataira azt kellett gondolniuk, hogy ha van is halottja a betegségnek, az csakis nagyon kevés lehet, semmiképpen sem olyan sok, mint amit a híradásokban közöltek. Meg is örültek, amikor a 6%-os adatról megjelent a hír. Csak éppen rosszul értelmezték. Egyszerűen csak hüledezni tudtam, amikor láttam, milyen sokan kerültek a félrevezetettek táborába. Szerintük minden országban összehangoltan és jelentősen meghamisított halottszámokkal manipulálják a lakosságot. Egészen parányi józan gondolkodás elegendő annak belátásához, hogy ennek mennyi a realitása. A svéd halálozásról is azért írtam cikket nyáron (lásd a 3. részben), hogy ezt kicsit helyretegyem. A statisztikákkal való manipulálás létező dolog, de a halottszámokat ilyen mértékben, és összehangoltan, egyidőben nem hamisítják. Ez a képtelenség, illetve az összeesküvés elmélet tipikus esete. Országszinten, néhány országban esetleg még kivitelezhető is volna, de világszinten, összehangoltan, egy időben, ez maga a lehetetlen, a képtelen gondolkodás mintaképe lehetne. Ennyire el tudta venni Lucifer a józan eszét azoknak, akik mindenképpen arra hajlottak, amire ő késztette őket: ne vegyenek tudomást arról, amit a materialista tudomány oldaláról, vagy azt alátámasztva közölnek. Így lett 2020-ban sok-sok ember vírusvak, halottvak, járványvak. Nem kevesen tagadják a járvány létét most, 2020. december elején is, amikor már a kórházak, és főleg azok intenzív osztályai alig győzik gyógyítani, kezelni a Covid-19 betegeket. A járványvakság azonban elég makacs állapot. Akiknek a gondolkodása ilyen jelentős luciferi irányítás alá kerül, azoknak igen nehéz ezután bármit is elhinni a fizikai valóságból, ami kibillentené őket sajátos luciferi álomvilágukból, amelyben arról fantáziálnak, hogy alig van Covid-19 beteg és halott, és ha van is, akkor nem is attól stb. Felmerül a kérdés, hogy akiben ennyire el lehetnyomni a józan ítélőképességet, az egyáltalán tud-e szabadon gondolatot alkotni – legalábbis a betegséggel kapcsolatban. Korábban talán még hitt az ember a vírusok létezésében, de most már Lucifer vírusbagatellizáló és járványvakságot okozó kampányának hatására nem tudja, hogy tényleg hihet-e bennük. Mindenesetre a Covid-19 betegséget okozó SARS-CoV-2 vírus létében meglepően sokan kételkednek.

Nagyjából egy ilyen felfogás alakult ki: „A kórházakban állítólag sok a súlyos Covid-19 beteg? Már naponta sok a halott? Ugyan! Mit sem tesz. Letagadjuk!” Aki nem tud már a valóság fizikai oldalához józan ésszel csatlakozni, az igazodik a luciferi kampány szlogenjeihez: „hazudnak a statisztikák, nincs is izolálva a vírus, üresek a kórházi termek, alig van halott, a halottak nagy része egyáltalán nem is a betegségtől halt meg, hanem mert félrekezelték őket, vagy a félelemtől, amit gerjesztettek bennük stb.” A félelemnek biztos van szerepe ebben, de korántsem ekkora. A járványvakságban lévők még akkor is ezt hangoztatják, amikor minden józan belátással rendelkező ember tisztában van vele, hogy a betegség, a járvány tényleg létezik, és a megbetegedés arányához képest több a halott és a kórházi ápolásra szoruló, mint influenza esetén szokott lenni.

Nem állíthatjuk, hogy néhány esetben a félrekezelés, a nem megfelelő orvosi ellátás, vagy több esetben a félelem nem vezethetett a megbetegedéshez stb., esetleg a halálhoz. Ezek is valós tényezők. Arról Rudolf Steiner is beszél, hogy a félelem vezethet a fertőző betegség elkapásához, de a felsoroltak közül bármelyiknek tulajdonítani az esetek többségét, az már egy talajt vesztett gondolkodásra utal. Ennyire beszűkíthető a gondolkodás, ha az egyensúly ápolását, a józan, tárgyilagos ítélet kialakítását elhanyagolja az ember. Nyilván az orvosi kezelés, ápolás is járhat hibás döntésekkel az új betegség kapcsán. A halottszám ezért is lehet magasabb. A más betegségekben elhunytak száma emelkedhet amiatt is, hogy sok idős vagy beteg ember nem mer orvoshoz menni ilyen járványos, megfélemlített időszakban. Vagy nincs is lehetősgée. Mégsem a félelem, és a más betegségben elhunytak száma adja a többlethalálozás nagy részét, hanem az, amit Lucifer nem enged a befolyása alá kerülteknek elismerni: hogy tényleg létezik az új koronabetegség, az influenzánál betegségarányosan sokkal több halált és halál közeli állapotot előidézve.

Van tehát szinte minden hivatalos információban olyan csipetnyi bizonytalanság, kisebb hiba, amiért aztán azok, akiknek a gondolkodását Lucifer határozza meg e kérdéskörben, mindent elvetnek, ami a hivatalos, materiálisan megalapozott orvosi álláspont. Inkább hallgatnak Gődényre, Tamasira és néhány – orvosi tanulmányokra hivatkozni alig tudó – orvosra és laikusra, mintsem az összes többi orvosra, akiknek a ténykedését máris számos tudományos tanulmány alátámasztja. Nem véletlen, hogy ők vannak elsöprő többségben. Ebből elég nyilvánvaló, hogy létezik az új koronabetegség, ami egy influenzánál több ember halálát okozza és több beteg szorul kórházi ápolásra, még úgy is, hogy kevesebb a beteg, mint egy nagy influenza járványban. Ezt a fizikai tények támasztják alá hazánkban.

Miközben Lucifer az anyagi léttől akar elszakítani a vírus létezését tagadva, a betegséget bagatellizálva, a tudományos kutatások sokak által ellenőrzött tényeit hazugságnak beállítva, addig Ahrimánnak a félelem keltése mellett olyan törekvései vannak, hogy az embert materiális eszközök bevetésével elszakítsa a további szellemi fejlődés lehetőségeitől. Ebbe a szándékba beleillik az, hogy manapság a külső technológiai fejlődés lassan olyan találmányokhoz vezet, amelyeket nagyon rossz szándékkal alkalmazva súlyos károkat okozhatnak az emberiségnek, megakasztva a fejlődésünket. Ide tartozhat akár a nanochipes oltás is, amely ma már technikailag kivitelezhető.

Azt lehet mondani, hogy a mai orvoslás általában materialista alapokon áll, amit Lucifer nagyon gyűlöl. Ő a lelki gyógyításokban hisz, abban, hogy mindennek lelki oka van. A saját öngyógyító erőinkben való hitre buzdít. Az érzésekre, a lelkiekre apellál. Ez nem is volna baj, mert ez fontos szerepet játszik sok betegségben és gyógyulásban. Azonban egyoldalú, luciferi álláspontként már félrevezető. A hivatalos orvoslást pedig elsősorban ahrimáni eszközök segítik. A vírusok detektálása is csupán elektronmikroszkóppal lehetséges. A PCR tesztelés is olyan berendezést és vegyületet igényel, amelyeket tekinthetünk ahrimáninak. De mindez nem igazolja azt, hogy luciferi módon el kell vetni mindent, amit biztosan lehet már tudni tényszerűen, nem elméleti alapon a materialista eszközök és berendezések igénybevétele révén. Lucifer el akar távolítani a fizikai valóságtól. Azt szeretné elérni, hogy minél több ember semmibe vegye a fizikai-anyagi tényeket.

Az a különösen elkeserítő ebben a helyzetben, hogy pont azokat sikerült ilyen óriási tévedésekbe ejtenie, akik a spirituális fejlődéshez közel vannak, vagy éppen már a szellemi úton haladnak. Pont azokat sikerült a legjobban megvezetni, a legnagyobb hazugságok szószólóivá tenni, akik a leginkább kiabáltak hazugságokat a hivatalos tájékoztatásra és mindenre, ami a materialista, természettudományos kutatási eredményekből adódott.

Mostanra eléggé világos, hogy volt ugyan sok apró hazugság és nem kevés manipuláció a hivatalos tájékoztatásban, sőt a statisztikákba is kerültek be hibák. Ehhez képest azok a tévedések, hazugságok, félrevezetések, amit luciferi befolyásra követtek el – és még ma is hangoztatnak –, hatalmasak. Nincs vírus? Kiderült, hogy van. Nincs betegség? De van. Nem is súlyos a betegség? De. Teljesen bebizonyosodott, hogy több embernél súlyosabb, mint az influenza lefolyása. Nincs járvány? Hát akkor ez a sok beteg és halott honnan került elő? Ha ez nem járványos, akkor hogyan lehet, hogy fertőződéssel terjed? Minden országban direkt csalnak a halottak számával? Hogy ez miért a képtelen fantáziálás tetőfoka, azt a józanul gondolkodóknak nem kell magyarázni.

Az az érdekes, hogy miközben folyton hazugozta a luciferi nyomás alatt állók tábora a hivatalos álláspontot képviselőket, sokkal több és nagyobb hazugság kapcsolódik ő ádáz tevékenységükhöz. Ebben a járványos időszakban nem Ahrimán volt a nagy hazug, hanem Lucifer. Nem a materialisták hazudták a legnagyobbakat, hanem inkább a spirituális nézetet vallók. Ahrimán nem nagyon tudta nagy hazugságokra rávenni az embereket, csak kicsikre – Lucifer annál inkább. Ahrimán sokkal több emberben keltett félelmet a machinációival, az tény, de Lucifer a hazugságok mértékében messze lepipálta Ahrimánt. Sőt, igyekezett rémhíreket (állítólagos hazugságokról, oltásokról stb.) is terjeszteni, ezzel a spirituális nézetűekben is félelmet keltve. Például azzal riogatott, hogy a Covid-19 oltás hazánkban is kötelező lesz. Lesz ország, ahol valóban az lesz, de nálunk pont nem. Meg azzal is riogatott, hogy nanochipes oltás lesz, amivel ki tudja milyen károkat tudnak majd előidézni bennünk. De hogy kik? Ezt ők sem tudják. Iletve de, nyilván Bill Gatesnek lesz köze hozzá, hiszen ő már a megtestesült ördög sok ember fejében. Az egésznek egyébként az a célja, hogy teljes ellenőrzés, megfigyelés alá lehessen vonni a lakosságot, és tönkre lehessen tenni a munkahelyeket és az életünket.”

2020 hazugságai egy jövőbeli járvány előkészületei voltak

Így sikerült sok emberben jelentős félelmet kelteni – főleg Ahrimánnak –, és hatalmas hazugságokkal bombázni és behálózni a lakosság kisebb részét világszerte – főleg Lucifernek. Ahrimán több emberben keltett így félelmet, mint ahány embert Lucifer tudott megvezetni. Rudolf Steiner többször beszélt róla, ezért azt gondolom, hogy a hazugságoknak (GA 93a, GA 94, GA 95, GA 98, GA 154, GA 261) nagyobb szerep jut a jövendő járványainak kialakulásában, mint a félelemnek (GA 93a, GA 154, GA 261). Így arra lehet következtetni, hogy a 2020-as év során a Lucifer által irreális gondolkodásba és magyarázatokba sodort emberek, valamint az Ahrimán által kisebb hazugságokkal félelembe hajszoltak együttesen kellő muníciót adtak az ellenerőknek ahhoz, hogy a jövőben mindabból, ami általuk a hazugságáradattal a világba, a félelem légkörébe lett árasztva, új járványos betegség készüljön. Minden hazugság robbanás az asztrálvilágban. Rengeteg hatalmas robbanást keltettek (GA 94, GA 95, GA 98) a luciferi befolyás alatt állók ebben az évben a koronabetegség kapcsán, és még több kicsit az ahrimáni befolyás alatt állók. Lehet ennél aktívabb módon hozzájárulni egy újabb világjárvány kialakulásához egy félelemmel átjárt környezetben?...

 

1Magyarországon még az is tetézi a helyzetet, hogy a Covid-19 fertőzöttek akkor is Covid-19 halottnak számítanak, ha már kigyógyultak belőle, és más okból haltak meg. De ez nem valószínű, hogy jelentősen hozzájárult volna a számok valótlanságához. Ha viszont ez a szabály megmarad, akkor idővel sokkal jobban fogja torzítani a statisztikát, mint eddig.

 

(2020. 12. 12.)

Folyt. köv.

A sorozat 5/1. része

A sorozat 4/2. része

A sorozat 4/1. része

A sorozat 3. része

A sorozat 2. része

A sorozat 1. része