Skip to main content
  • Gellért Ferenc

Hogyan lett Putyinból akaratlanul is az anglo-amerikai érdekszféra kiszolgálója? Hogyan lett Európából Mellékamerika?

(kép forrása: https://www.irishtimes.com/business/technology/eu-and-us-agree-outline-of-new-data-transfer-pact-1.4835974)

Sokáig úgy véltem, Oroszország ebben a háborúban nem lehet vesztes. Most már azt gondolom, hogy az a valószínűbb, hogy vesztes lesz, viszont csak évek, évtizedek múlva.

Putyin megbocsáthatatlanul nagy butaságot és bűnt követett el, amikor háborúba kezdett Ukrajna ellen. Nemcsak azért hibás, mert most önkényesen területeket foglal, hanem mert közben emberéletek százezrei vesznek oda. De a legfőbb kárát nem is az emberéletekben, hanem az emberi fejlődésben lehet és kell mérni. A legfőbb kárát ennek az emberiség fogja látni, amennyiben ez a döntés fokozatosan Oroszország felmorzsolódását fogja előidézni, és ezzel az emberiség szabályos fejlődése kerül nagy veszélybe. (Lásd ehhez a szláv kultúrcsíráról szóló írásaimat is.)

Az orosz-ukrán háború kirobbantásáért nem az egoista szándékokkal világuralomra törő anglo-amerikai érdekszféra a hibás. Ők legfeljebb csak jól ráijesztettek Putyinra az ukrajnai (ideológiai) nyomulásukkal. Előzőleg persze jó nagy semmibe vették az orosz érdekeket. Most sincs ez másként. Ezért nem tárgyal senki a békéről. Ezért nem követel senki tűzszünetet azok közül, akiknek a szava itt döntő lehetne. Így a nyugati erők jó alaposan kihasználják Ukrajnát, hogy eszköze lehessen az amerikai világuralomra való törekvésnek.

Az anglo-amerikai politika semmibe vette az oroszokat, és úgy machinálta az eseményeket Ukrajnában, hogy háborús agresszió mellett döntsön valamelyik orosz vezető, és így majd jól meg lehet büntetni és szankciózgatni őket. A terv bevált. Putyin nagyon beijedt, és háborút indított. A hiba és bűn az volt, hogy háborút kezdett. Ettől ugyanis még nem kellett volna katonai akcióba, öldöklésbe kezdeni. Az USA nem támadt volna Oroszországra, és Ukrajna sem.

2014-ben, amikor Oroszország megszállta a Krímet, elég hamar tárgyalásokat szorgalmaztak az európai vezető politikusok. Az akkoriaknak még voltak önálló gondolataik. A maiak ezt nem akarják. Miért? Mert teljesen le van uralva a tudatuk. Nincsenek önálló gondolataik. Csak a nyugati propaganda szerint képesek beszélni. Nem akarnak békét, nem akarják az öldöklés végét. Miért nem akarják? Mert az USA és az Egyesült Királyság nem akarja. A vezető európai politikusok igazából nem is tudják mit akarnak. Csak teszik azt, amit az anglo-amerikai érdekszféra beléjük táplál, amit akar és elvár tőlük. Ezért fog sokáig tartani a háború.

Putyin 2022-ben nagyon lejtőre küldte Oroszországot. Azt hitte, ez a megszállás is olyan könnyen fog menni, mint 2014-ben a Krím elfoglalása. De nagyon nem az jött be, amire számított. 2014 óta az anglo-amerikai érdekszféra már alaposan felkészítette az ukránokat, és igen alaposan előkészítette az európai politikai vezetők tudatát is az ilyen eshetőségre. Így aztán az európai politikusok – főleg a liberálisok – teljesen az amerikai politika szócsöveiként működnek. Teljesen elvakítja őket a nyugati propaganda. Elhiszik, hogy Oroszországtól sokkal jobban kell félni, mint az USA-tól. Azt hiszik, hogy Putyin akar világuralomra törni, holott az USA akar. Putyin csak beijedt az amerikaiak ukrajnai befolyásszerzésének növekedésétől, a NATO terjeszkedésének további lehetőségeitől, és azt hitte, hogy Ukrajnában könnyen oroszbarát kormányt tud létrehozni. Putyinnak esze ágában sincs Ukrajnától keletre fekvő országokat megtámadni. Dehogy támadna ő meg NATO országokat! Ez őrültség volna. Mindez csak az anglo-amerikai hülyítés (propaganda) része. A félelem nem jó tanácsadó ebben az esetben sem...

Csak akiknek a gondolkodását az irracionális félelem és a nyugati propaganda teljesen leuralta, azok képesek ilyen valóságidegen elképzeléseket valóságnak hinni. Éppenhogy a világ önjelölt csendőrét és bíróját játszó amerikai politika növeli folyamatosan hatalmát évtizedek óta, nem Oroszország. Hány országot is támadott meg az USA az utóbbi évtizedekben világszerte? …
A földi világ nagyobbik része már anglo-amerikai befolyás alá került, Oroszország és Kína még hátravan a nagyobb falatokból, és ezen legalább 1880 óta folyamatosan dolgoznak az angol anyanyelvű titkos testvériségekből kiindulóan. Ne legyen kétségünk afelől, hogy ha kell, akkor az anglo-amerikai világuralom kiteljesítéséért akár 1000 éven át is dolgoznak! Ez nem az egyes amerikai és brit embereken múlik elsősorban, hanem azon, hogy olyan egoista szellem hatja át az anglo-amerikai politikát, amely hatása alatt állva nem képesek mást tenni ezek a háttérben működő politikacsinálók, mint hogy világhegemóniára törnek – akár sokmilliónyi emberáldozat árán is. A most éppen alvó európai politikusok viszont tehetnének ellene.

Putyin nem csak orosz katonák és ukrán katonák és civilek százezreinek halálát okozta és okozza a bűnös döntésével. Ő így nem csak Ukrajna pusztulását idézi elő, nem csak Ukrajna még nagyobb anglo-amerikai befolyás alá kerülését és Európa amerikai érdekeknek való behódolását gyorsítja meg – amennyiben az Amerikából diktált gondolatok bűvkörébe került európai politikusok jó amerikai politikusok módjára továbbra is az öldöklést támogatják, nem a békét szorgalmazzák. Putyin ezzel a szlávságból kiinduló emberbaráti jövő kialakulását veszélyezteti, és juttatja sokkal jobban az anglo-amerikai érdekszféra befolyása alá hosszú távon, mint ha maradt volna nyugton, és atomfegyverei megnyugtató tudatában nem hatalmasodik el rajta az amerikaiaktól való irracionális félelem.

Egy korábbi facebook posztomban már írtam, hogy szerintem ez a háború, akár 5-10 évig is eltarthat, de most inkább azt látom, hogy akár 30 évig is, vagy még tovább. Mivel itt az ukránok teljesen a nyugati fegyverek rendelkezésre állásának függvényében képesek csak ellenállni, ezért a béke két félen múlik, az oroszokon és/vagy az amerikaiakon.

Sajnos Európával már nem lehet érdemi tényezőként számolni. Talán 2200 körül. Európa Mellékamerika lett. Az Európai Unió a föderalista Európai Egyesült Másodállamok megvalósításának útján halad. Mellékamerikát, Másodamerikát készítenek Európából. A szankciók fő célpontja Oroszország. De Kínát is szankcionálgatják már jó néhány éve. Újabban pedig az Európai Unión keresztül Magyarország is a szankciók célpontja lett, mert fekete bárányként nem hajlandó úgy bégetni, ahogy Amerikában kántálják.

Oroszország talán már tárgyalna a békéről, de ebből így már nem tud kiszállni, mivel az anglo-amerikai érdekszféra mindenképpen elhúzódó háború szeretne. Így az orosz-ukrán háború két esetben szűnhet meg. Vagy orosz győzelemmel, vagy nagy orosz destabilizálódással, amikor kisebb gondja is nagyobb lesz az orosz vezetésnek, mint hogy Ukrajnában továbbfolytassák a háborút.

A háború közeli időben való végének nem sok az esélye. Vagyis ha a háborúban Oroszország nem foglalja el egész Ukrajnát, vagy nem tud katonai erejének köszönhetően Ukrajna Amerika-barát politikája helyébe oroszbarát vezetést tenni, akkor a következő években nem nagyon lehet vége ennek a háborúnak. Egy konzervatív USA-elnök, például Trump talán szorgalmazná a békét majd, de én ebben sem nagyon hiszek.

Mivel az anglo-amerikai politika semmiképpen sem szeretne néhány éven belül békét, ezért ha Oroszország nem csikarja ki az előbb említett módon, akkor már csak az USA, az Egyesült Királyság, illetve az anglo-amerikai politika Oroszországot felőrlő politikája tud majd véget vetni a háborúnak 5, 10, 20, 30 vagy ki tudja hány év múlva.

Ukrajna a nagyhatalmaknak nem tényező, csupán az Oroszország és Európa elleni harc terepe. Amerika-barát vezetése azt teszi, amit nekik Nyugatról diktálnak. Ők a legfőbb segítségnek nem is láthatnak mást az orosz agresszorral szemben, mint a megváltó szerepében tetszelgő Nyugatot.

Világosan látszik, hogyha Nyugatról folyamatosan adják az orosz katonai célpontok pontos koordinátáit és fegyverzik Ukrajnát, akkor itt a Nyugat és Oroszország csap össze Ukrajna területén, nem Oroszország és Ukrajna.

Nagyon úgy tűnik, hogy Putyin csak abban az esetben tudja hamarabb befejezni a háborút, mintsem országát a felbomlás szélére sodorná, ha Ukrajnában oroszbarát vezetést tudna hatalomba segíteni atomfegyverek nélkül. Ennek jelenleg igen kicsi az esélye. Oroszország hagyományos fegyverekkel nem fogja elfoglalni Ukrajnát, nem tud oroszbarátokat kormányra juttatni Ukrajnában. Így hamar nem lesz béke. Ehhez taktikai atomfegyvereket kellene bevetnie, amit viszont egyelőre nem akar. Szerencsére. 5-10 év után majd már ez sem lesz kizárt, de az még jobban az anglo-amerikai érdekszféra malmára hajtaná a vizet. Még erősebb szankciózgatás jönne. Nagyon eldurvulna a helyzet.

Az anglo-amerikai háttérben működő politikai tanácsadók ezt látva úgy alakítják az amerikai és brit politikát, hogy egyre bátrabban viszik bele a világot és ezzel Mellékamerikát a háborúba. Ez most már ott tart, hogy harckocsikat küldenek. Hamarosan vadászrepülőgépeket is fognak, és évek múlva talán katonákat is. Hiszen Ukrajna lakosságának egy része külföldre menekült. Ha egy év alatt 100-200 ezer ukrán katona veszti életét a háborúban, akkor ez mondjuk 10 évi háborúskodás után már 1-2 milliós ukrán katonai emberveszteséget jelent. Így egy idő után nem lesz elég hadra fogható ember Ukrajnában. (Az oroszok sokkal többen vannak, ott ugyanekkora emberveszteség is sokkal könnyebben lesz pótolható.) Ekkor melegítik fel majd azt a hazugságot a nyugati propagandában, hogy „mivel Ukrajna Európát védi”, vagy hogy „ez Európa háborúja”, „a mi háborúnk”, ezért mi is küldjünk Európából katonákat a frontra. Persze amerikai és brit katonák is be lesznek vetve. Persze a nukleáris világégést elkerülendő nem a NATO keretein belül, és szigorúan ukrán határokon belül maradva. Így folytatódik majd Oroszország felőrlése, a háború fenntartása.

Ha ez bekövetkezik, az Európa további gyengülésének a jele lesz.

Putyin azzal, hogy háborút indított 2022-ben, nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy Európa is lejtőre kerüljön. Amerika most is azon ügyködik, hogy kihasználja a háborút Európa ellen. Ha Putyin nem kezdett volna katonai akcióba, ezt ilyen mértékben nem tudná megtenni. A megroggyant Európa ellen könnyebben vív gazdasági háborút. A háború tehát Európa ellen is zajlik, és Nyugaton Ukrajna totális megsemmisülését sem tartják e célért nagy árnak. Ezt nagyon fontos látni. Kevés európai politikus látja.

Putyin buta húzása miatt nemcsak Európa vált így tudatilag igen gyorsan leuralt területté, hanem az európai gazdaság, és ezzel az európai kulturális értékek is lejtpályára kerültek. Így nemcsak Ukrajna pusztul, nemcsak szláv testvérnépek vére folyik naponta, hanem Európa is, gazdasági, politikai és kulturális értelemben. (Egy héten belül megjelenő újabb írásomban arról írok majd, hogy a magyar nép mire van „predesztinálva” ilyen helyzetben.)

Ha Putyin nem kezdett volna területszerző, hatalommegdöntő háborúba Ukrajnában, akkor továbbra is a 2014 után bevezetett könnyed nyugati szankcionálgatások lennének érvényben Oroszországgal szemben. De Putyin – az anglo-amerikai érdekszféra hatalmas örömére – megtámadta Ukrajnát, és nem tudta elérni azt, amit akart. Már beérné azzal, ha végre figyelembe vennék Oroszország érdekeit is a nagypolitikában, de ha ezt eddig nem vették figyelembe, ezután végképp nem fogják.

A háború akkor fejeződne be a leghamarabb, ha Ukrajna orosz uralom alá kerülne teljesen. (Nem drukkolok az oroszoknak, de a békének igen! Elvileg az amerikaiak bármikor békét hozhatnának, de ők nem akarnak.) Nagyon úgy tűnik, hogy Oroszország nem képes oroszbarát kormányt hatalomra segíteni Ukrajnában. Így viszont igen soká lesz vége a vérontásnak és a pusztításnak. 30 évet, vagy annál többet sem zárok ki. Mivel ezt az USA és az Egyesült Királyság nem akar békét, Európa pedig Mellékamerikaként bambán kiszolgálja őket, ezért ez a háború így nem fog befejeződni.

Az anglo-amerikai érdekszféra addig harcoltatja az ukránokat, amíg van ukrán katona, amíg van ép épület, amíg Oroszország nem nyer, vagy nem megy bele tönkre. Az anglo-amerikai érdekkörök – valamint a tudatilag, kulturálisan, katonailag és gazdaságilag Mellékamerikává tett európai szövetségeseik – addig öntik a fegyvereket Ukrajnába, amíg el nem érik, hogy Oroszország olyan instabil állapotba kerüljön, amely aztán Oroszország aprózódásához, és ezzel jelentőségének nagy mértékű vesztéséhez vezet majd. Ez nem egyhamar várható, de minden bizonnyal ez hoz majd békét Ukrajnában.

Oroszország feldarabolódása, és ezzel az amerikai világuralmi törekvések egyik ellenséges bástyájának lerombolása persze csak akkor fog megtörténni, ha Oroszországot ki tudják véreztetni. Hosszú idő alatt ez sikerülhet. Ehhez még jó sokáig háborúban kell tartani őket. Miután Putyin meghozta élete legrosszabb döntését, elhárult a legfőbb akadálya annak, hogy Oroszország felőrlődjön a folyamatos háborúskodással és az anglo-amerikai érdekszféra által kifundált szankciók által. Politikai destabilizálódást akarnak előidézni Oroszországban, hogy végül apróbb, kisebb jelentőségű országokká szabdalódjon. Ez a kivéreztetés jó eséllyel csak évtizedek múlva fog bekövetkezni.

Az USA-nak nagyon megéri így is – az akár 500 év múlva bekövetkező – jövőbeni világuralma elérése érdekében, ha most folyamatosan önti alélt csatlósaival együtt a fegyvereket Ukrajnába. Ők ráérnek, a szláv emberélet nekik éppúgy nem számít, mint Putyinnak. Nekik ez gazdaságilag is megéri.

Ha Putyin bölcsebb lett volna, akkor most az anglo-amerikai érdekköröknek sokkal kevesebb öröme és esélye lenne. Akkor az anglo-amerikai világuralom Oroszországra való kiterjesztésének szándéka sokkal távolabb állna a megvalósítástól, mint így. Most viszont rettentően örülnek, mert miközben szláv testvérnépek egymást öldösik, így „kaparják ki neki a gesztenyét”, és még Európa is egyre gyengül közben.

Az USA vezető politikusai nyíltan örömködnek az Északi Áramlat 1 és 2 gázvezeték felrobbantása felett is. Antony Blinken, az USA külügyminisztere „rendkívüli stratégiai lehetőségként” utalt az Északi Áramlatokban bekövetkezett károkért. Viktoria Nuland, az USA külügyi államtitkára pedig így leplezte le önmagukat: „Cruz szenátor úrhoz hasonlóan én is, és szerintem a kormányzat is nagyon örül annak, hogy az Északi Áramlat 2 most már – ahogyan Ön is szereti mondani – egy fémdarab a tenger fenekén.”

Aki ezután sem sejti, hogy kik robbanthatták fel a gázvezetéket, és kiknek áll érdekében elhúzni a háborút, azok igencsak hadilábon állhatnak a valósággal...

2023. 02. 20.

 Lásd még:

Harc a szláv kultúrcsíráért (1. rész);         2. rész;          3. rész

Az ukrajnai háború mint a nyugati stratégia eredménye

Egyéb könyveim (Legújabb: Halálról és szervátültetésről szellemtudományosan) : https://www.megismeres.hu/konyvek

Pin It