Skip to main content
  • Gellért Ferenc

A konteók abszurd világa – avagy mese a háttérhatalomról, amely felköp és alááll

A KONTEÓKRÓL

1. RÉSZ

Miért terjednek ma jobban a konteók, mint régebben?

Ebben az írásban az összeesküvés-elméletek (konspirációs teóriák: konteók) lelki és szellemi hátterére szeretnék a modern szellemtudományos ismeretek és a józan ész alapján rávilágítani.

Az alábbi két cikkben foglalkoztam már a legyilkolászásunkról szóló konteók közül kettővel:

Jaj, el akarják takarni előlünk a Napot!”, avagy a chemtrail-konteó abszurditásáról a sivatagi porral kapcsolatos összeesküvés-elmélet kapcsán

Aszálycsinálás?

E cikkeimhez hasonlóan eme írásom 1. részében is tisztán fizikai tényekre és a józan észre apellálva igyekszem a konteók képtelen világát bemutatni, és azok abszurd voltára rávilágítani. Az abszurditásra való rávilágításra nagy szükség van. Ennek értelmét és jótékony mivoltát a 4. részben mutatom be. Röviden: az abszurd gondolatoktól csak úgy lehet megszabadulni, ha az abszurd, valótlan elméleteket valló személy belátja azok abszurd, képtelen voltát. Az abszurditásban való hit felismerésében azoknak szeretnék segíteni, akik legalább részben ilyen képtelen elgondolások reális valóságában hisznek, de nyitottak annak belátására, hogy tévedésben vannak.

A konteók olyan téves elméletek, amelyek szerint néhány nagy hatalmú gonosz ember (a háttérhatalom) szándékosan tudatlanságban akar tartani minket, és/vagy az életünkre tör, ártani akar nekünk.1

Mióta csak mondatokban tudunk gondolkodni, azóta léteznek hamis elméletek, magyarázatok. Nemcsak korunkban születtek összeesküvés-elméletek. Régebben is születtek, csak kevésbé terjedtek el. A középkorban előfordult például, hogy a köznép egy része pusztító járványok kitörése, illetve az azzal kapcsolatos korlátozó intézkedések miatt a földesurakat, az uralkodó osztályt hibáztatta, és sokan éltek abban a hitben, hogy a gazdagok hozták rájuk a járványt, hogy az ő életükre törjenek; vagy azért hozták szigorú járványügyi intézkedéseket, hogy direkt kicsesszenek a szegényekkel.

A konteók – az internetnek nagymértékben köszönhetően – ma különösen a spirituális felfogású vagy a spirituális felfogás felé elindult emberek körében terjednek, de bizonyos konteókkal elég sok materialistát is félre lehet vezetni. A materialista szemléletűek erősebben ragaszkodnak a meglévő formákhoz, ismeretekhez, nyitottabbak a természettudomány vívmányaira, és ebből fakadóan is gondolkodnak általában kellően mértékletesen ahhoz, hogy szélsőséges nézetekkel, konteókkal ne lehessen őket rávenni a hamis állításokban való hitre. Ők általában ragaszkodnak a természettudomány magyarázataihoz, a természettudományos materializmushoz. Így ugyan elzárkóznak a szellemi ismeretektől, a valóság teljesebb megismerési lehetőségeitől, de gondolkodásuk legalább a fizikai tényekhez igazodik. És itt a fizikai életben ez a legalapvetőbb.

A konteókban való hitről ezt nem lehet elmondani.

A szellemi világnézetűek, a spirituális keresők ingoványosabb területeken keresgélnek, őket nem elégítik ki a hivatalos és természettudományos magyarázatok, és ez haladás, nyitottabb szellemiségre vall. Ők új, szélesebb látókörből fakadó magyarázatokat szeretnének szerezni, ezért bátrabban, és gyakran teljesen megalapozatlanul tesznek kalandozást az elméletalkotás ingoványos területei felé. Én is a szellemi szemléletűek közé tartozom. Minket nemcsak a mai korban oly hatalmas spirituális kavalkád fogadna tárt karokkal, nemcsak az ezoterikus piac tanítói spekulatív tanai jutnak el hozzánk könnyedén2, hanem a konteók alternatív hitrendszere is. A konteók kétes, meseszerű világa nem kevés „keresőnek” tűnik meglepően rokonszenvesnek és valósághűnek.

Hogyan fordulhat elő, hogy a spirituális keresők egy része simán félrevezethető mindenféle lelki és szellemi tanokkal, másik része pedig a teljesen képtelen elméleteket képesek igaznak elfogadni? Miért esik bele sok ember mindkét csapdába? Ez abból fakad, hogy az ember ítéletalkotása ma még nem elég fejlett. Különösen lelki és szellemi téren fejletlen. Igencsak gyerekcipőben járunk abban, hogy a fizikai világot szellemi összefüggésekben értsük meg. Nem csoda, ha a hamis okkult és ezoterikus tanításokat sokan és alaposabb utánjárás nélkül elfogadják igaznak. A spirituális csapdákba eséshez persze az egy kiváló előfeltétel, ha az ember még a fizikai világban is könnyen megvezethető. A konteók hívei egyértelműen ilyen emberek. Lelkük mélyén ők is szellemi magyarázatra, az igazság megismerésére vágynak, de a hamis, fizikai világból vett összeesküvések-elméletekkel csírájában lehet félrevezetni őket. Alternatív magyarázatra ácsingóznak, és ha ez társul az igazságkeresés felszínességével, túlzott szubjektivitásával, a tárgyilagos és körültekintő ítéletalkotás felelősségtudatának hiányosságaival, akkor abból bizony túlzott hiszékenység, akár az abszurd konteókban való hit is kisülhet.

Az összeesküvés-elméletek nem abból fakadnak, hogy valaki spirituális szemléletű-e vagy már afelé kacsintgat-e, hanem abból, hogy az embernek a fizikai valósággal is igencsak meggyűlik a baja. Miért történhet ez meg? Mert nem képes tényszerű alapokon és szabadon gondolkodni – legalábbis a konteókkal kapcsolatban. Bizonyos szellemi befolyás alá kerülve túlságosan félreviszik az előítéletei és szubjektív érzései.

Azért fontos az emberiséget mérgező konteókkal foglalkozni, mert egyre több embert ejtenek rabul, visznek tévútra. Mert túl sok embernek rontja meg a világgal való kapcsolatát. Egyébként pedig épp a mai kor szolgál arra, hogy e téren tudatos szándék szülessen az emberben a tárgyilagosabb, alaposabb, valósághoz hűségesebb, tudatosabb gondolkodás és ítéletalkotás iránt. Így a konteós valóságvesztés csapdájába esés alkalmat is ad arra sok léleknek, hogy jelentős előrelépést tegyen túlzott hiszékenységének levetkőzésében. Ha belátja, hogy a konteókkal csak tévedésből tévedésbe esik.

A konteók általában és nagyrészt kifantáziált elméletek. A konteók hívei persze igyekeznek olyan tényeket, eseményeket, jelenségeket, adatokat találni, amelyeket – felületes szemlélettel, tájékozatlanul, alapos utánjárás nélkül – az összeesküvés-elmélet igazolásának lehet látni. Ilyenkor állítják a konteósok felháborodottan – ám a felismerés és a leleplezés örömével átjárva –, hogy „lám megint beigazolódott,” és hogy ő átlát a gonosz mesterkedéseken. Holott a konteó az ilyen látszólagos igazolásoktól egyáltalán nem nyer bizonyítást. Valami persze beigazolódik, de nem az.

Évekig nem teljesen értettem, hogy értelmes, jóravaló emberek hogyan képesek a valótlanság sötétebbnél sötét zsákutcáiban tévelyegni a konteós hiszékenységükkel. Már tudni vélek néhány nagyon fontosat ennek szellemi okairól, és ezért szántam rá magam e cikksorozat megírására. A konteósok körében biztos nem leszek vele népszerű. De ez nem baj. Ezzel a cikkel nem őket akarom cáfolni, hanem a hazugság szelleme ellen folytatok harcot. Aki hisz az emberi fejlődés értelmében, az azt gondolja, hogy az emberek józanabb szemléletéért, az igazságért igenis érdemes harcolni bármilyen ellenszélben is. A konteók az ármány szellemében fogannak, és minden ármány ellen érdemes harcolni. Reményeim szerint néhány konteókkal megvezetett lélek alaposan el is fog a leírtakon gondolkodni. A szellemi háttérbe való betekintés hasznos lehet annak is, akit eddig sem lehetett lóvá tenni olyan módon e valótlan elméletekkel.

Kik teszik őket lóvá? Mielőtt erre kitérnék (a 2. részben), vegyünk át pár alapvető ismeretet.

Az összeesküvés-elméletek fajtái. Tudatlanságban akarnak tartani vagy az életünkre törnek

A konteók többsége szerint létezik egy háttérhatalmi elit, akiket többnyire szabadkőműveseknek gondolnak. A zsidógyűlölettől fröcsögő konteósok zsidóknak, a spirituális szemlélet hamis útján járók gyíkembereknek is hiszik őket.

A konteósok nagy többsége szerint a háttérhatalom mintegy összeesküdött az emberiség ellen, és így az emberiség gyérítésén, irtásán munkálkodik különféle eszközökkel és módszerekkel. E konteók szerint az összeesküvők célja, hogy az életünkre törjenek, ártsanak nekünk, megbetegítsenek, esetleg tudati tompaságban tartsanak minket különféle életterületeken.

Léteznek olyan konteók is, amelyek szerint a fizikai emberekből álló háttérhatalom nem az életünkre tör, vagy nemcsak arra, hanem pusztán tudatlanságban akar tartani minket. A tudatlanságban tartásunkról szóló konteók alapvető ismeretek hiányából, tájékozatlanságból fakadnak. Többnyire némi óvodás és általános iskolai szintű tudás is elegendő lenne ahhoz, hogy az ilyen konteókban hívő ember belássa tévedéseit – amennyiben a puszta tudás elegendő volna ennek belátásához. De mint látni fogjuk, ez gyakran nem elegendő.

Bemelegítés gyanánt nézzünk egy kis mindennapi konteózgatást! Elég gyakran előfordul, hogy az ember teljesen alaptalanul képzeli azt a szomszédjáról, munkatársáról, ismerőséről, főnökéről, hogy a háta mögött mesterkedik ellene, ártani akar neki stb… Ezek csak ilyen egyedi, személyre szabott összeesküvés-elméletek, amennyiben tényleg semmi alapjuk sincs.

Léteznek egyedi, jellemzően nagyon kevés embert behálózó bikicsunájszerű agymenések is. Nem is teljesen jogos ezeket konteónak nevezni. Például az egyik anarchista konteó szerint Magyarország Izrael állam tulajdonában álló vállalat, ezért nem érvényes az alkotmányunk, és semmilyen jogszabályunk. Nem kell azokat betartani, a betartatásuknak nincs valós jogi alapja, így minden rendőri intézkedés is törvénytelen.

Alapvetően kétféle összeesküvés-elmélet létezik: az egyiket tudatlanság-, a másikat ártáskonteónak nevezhetjük.

Utóbbiak közül a legfőbbek:

  • chemtrail-konteó,
  • HAARP-konteó,
  • időjárásbefolyásolási konteó,
  • betegség- (és oltás)konteó.

Tudatlanság-konteó:

A Föld lapos, nem gömbszerű a formája.

Népirtáskonteók, ártáskonteók:

Chemtrail-konteó

Lényege: a legyilkolászásunk, megbetegítésünk (életünk megrövidítése, tudatunk tompítása) érdekében szándékosan és titokban vegyi mérgeket szórnak a légkörbe, általában repülőgépekről.

Eszerint úgy irtanak minket, mint a szúnyogokat, repülőről.” Az elmélet szerint a legtöbb kondenzcsík nem más, mint méregpermetcsík. A sivatagból messzire fújt por sem sivatagi por, hanem emberölő méregpermet. De ha netán nem is az, akkor is a gonosz összeesküvők akarják eltakarni előlünk az eget, az éltető napsütést. A konteó-hitűek többsége szerint a chemtrail alkalmas az időjárás káros befolyásolására is. Vannak, akik kombinálva hisznek a szándékos ártásban: eszerint például mérgező nehézfémekkel próbálják titokban csökkenteni a földi légkör melegedését megakadályozni. Fantáziadúsabb elképzelések szerint a növények moníliás hajtáselhalása és a fagy okozta növénykárok oka is a növények, emberek repülőgépekről végzett szándékos és tervezett lesavazása, lespréjezése.

MI AZ IGAZSÁG? Előfordult már nem egyszer, hogy például valamelyik gazda lepermetezte a szomszéd fáit, amitől azok kipusztultak. Ilyesmik előfordulnak, de repülőgépek ezreivel végzett chemtrailes népirtás nem létezik.

A chemtrail abszurditásának belátására például az alábbiakat lenne érdemes megfontolni. Ha az a rengeteg kondenzcsík tényleg méregpermetezés eredménye, akkor milyen hatalmas pénzbe kerülhet az egész projekt. Rengeteg repülőt, pilótát, szerelőt, repülőtéren dolgozót, méregszállító sofőrt, méreggyári vezetőt stb. is le kell fizetni, hogy a chemtrailezés ne tudódjon ki. A lefizetett pilóták természetesen a szeretett családjukra, gyermekeikre, unokáikra is szórják a mérget. És persze a megbízóik fejére is szórják. Jó pénzért bármit” alapon mindenki, aki a mérgezés végrehajtásába be van vonva, egyúttal saját és szerettei pusztulásán is munkálkodik. De miért is tenné ezt? Repülőgépekbe töltik a mérget, felviszik 8-10 km magasra, és onnan szórják a fejünkre, talajunkra, növényeinkre.

Ilyen abszurd mesékben hisznek. Pedig mennyivel egyszerűbb volna például a városok vízkészletét megmérgezni! Sokkal kevesebb pénzbe, időbe, energiába kerülne, nem kellene hozzá beavatni azt a több ezer embert sem, akiket le kell fizetni a végrehajtással kapcsolatban. Így a városokban lakó háttérhatalom emberei és családjaik is elkerülhetnék saját maguk mérgeződését, hiszen ekkor nem fogyasztanának a vízhálózat vizéből. Mennyivel egyszerűbb volna embereket irtani, megbetegíteni, ártani így, nem? A józanul gondolkodók számára biztos belátható mindez, de a konteósoknak nem. Miért hiszik a konteósok, hogy a háttérhatalom agyafúrt emberei annyira butuskák, hogy inkább végrehajtók ezreit vonják be az összeesküvésük kivitelezésébe, hogy fentről szórják ránk a mérgeiket? Hiszen a lebukás sokkal nagyobb, ha sok ember van bevonva. Nem lehet valami okos ez a háttérhatalom, ha ráadásul még a saját fejükre is szóratják a mérget.

Ki ismer olyan ostoba embert, aki direkt széllel szemben pisil felfelé, hogy aztán jól az arcába verje a szél a saját vizeletét? Ki az a hülye, aki direkt felköp és alááll? Ilyet ép eszű ember nem tesz. Legfeljebb néhány részeges, hülyéskedő fiatalról tudnám elképzelni. A chemtrail-hitűek pontosan ilyen abszurd mesékben hisznek. Szinte vallásosan hisznek a baromira agyafúrt és gonosz hatalmasok létében, és közben nem veszik észre, hogy olyan buta viselkedést feltételeznek róluk, mint amit 8 milliárd emberből is legfeljebb 1-2 ember csinál: saját pofájába vereti a széllel a vizeletét. Sokszor az az érzésem, mintha a chemtrail-konteósok második mesekorszakukat élnék. Nincs olyan ostoba háttérhatalmi emberke, hogy úgy mérgezzen minket, hogy közben ő sem a felhők felett él, hanem a Földön! A saját magát szembeköpő, a saját magát pofán pisilő gonosz összeesküvők létében hisznek. Ennyire nem buták az emberek. Főleg azok nem lennének ennyire ostobák, akik agyafúrt módon el is tudnák érni, hogy titokban maradjon nagyszabású embergyilkolászó projektjük. Bárki ki tud találni jobb megoldást mások mérgezésére. Egy egészségesen gondolkodó ember nem képzeli azt, hogy ha valaki az ő fejére akar rápisálni, akkor ezt úgy teszi, hogy a saját arcába is jusson belőle. Ha volnának chemtraillel életünkre törő összeesküvők, ők nem lennének olyan ostobák, hogy saját magukat éppúgy mérgezzék, mint másokat. Ennél sokkal kifinomultabb módszerük volna. Saját kiirtásukon biztosan nem ügyködnének. Látható tehát, hogy szinte teljesen annyira abszurd ez a chemtrail-hit, mint a lapos Földben való hit. Szinte semmivel sem okosabb a chemtrailben hinni, mint a lapos Földben.

De mindez nemcsak a józan észnek mond ellen. A tények is világosan cáfolják. A Föld népessége töretlenül nő, és már évtizedek óta! Miféle népirtásról hadoválnak a konteósok? Ha lenne ilyen, akkor láthatóan semmit sem ér. Évente repülők ezreit küldik fel mérget permetezni, és hiábavalóan? A Föld lakossága az elmúlt 50 évben duplájára, 8 milliárd fölé nőtt. Sőt, annyira irtják az emberiséget, hogy nemcsak a létszám nő, hanem még az átlagéletkor is. Itt Európában nem nagy a hajlandóság a hasonló mérvű gyermekvállalásra, mint az előző évtizedekben, így itt csökken az őslakos népesség, de semmiképpen sem a nem létező chemtrailezés miatt. Ugyanakkor éppen itt nőtt jelentősen az átlagéletkor.

A konteósok nemcsak a kondenzcsíkokat, a poros levegőt, hanem főleg a magas szintű (jégkristályokból álló) felhőket is képesek méregfelhőnek nézni, például az ilyeneket:

3konteo 1kep

Ha reggel felkelés után kinéznek az ablakon, és ilyet látnak, akkor egyre többen nem tudnak szabadulni attól a téveszmétől, hogy „jaj, éjjel megint spréjeztek ránk.” A chemtrail-konteó legelvetemültebb hívei persze sokféle egyéb felhőt is képesek méregpermetnek nézni…

HAARP-konteó

Lényege: HAARP-pal manipulálják a felhőket, az időjárást, a tudatunkat, azzal állítják elő a szokásos sarki fényt. A legelvadultabb konteóhit szerint földrengést, árvizet, cunamit és a mindent is elő lehet a „haarpolással” idézni. A hit szerint természetesen ez is alkalmas népirtásra.

MI AZ IGAZSÁG? A HAARP létezik, de nem úgy, ahogy a konteósok képzelik. A HAARP egy rövidhullámú sugárzással sarki fényjelenséget kutató program neve. Lényegében az ionoszféra, a földi légkör felső részének a kutatására hozták létre az USA-ban. Néha nemcsak megfigyeléseket, hanem aktív kísérleteket is végeznek a program keretében. Ennek hatására derengésszerű, nagyon gyenge fény keletkezik az ionoszférában – az alaszkai központ felett –, amely azonban csakis különleges fényképezési technikával észlelhető. Szabad szemmel nem látható, és fényképen sem hasonlít a napkitörés okozta természetes sarki fényhez. Nem közvetlen ártó szándékból kísérleteznek, hanem abból a megfontolásból, hogy ismert rövidhullámú hatásokat előidézve jobban érthetővé váljanak a sarki fényjelenségek, illetve az ionoszférában lejátszódó fizikai és kémiai folyamatok – mint a kevéssé ismert naphatásokra keletkező folyamatok, sarki fényjelenségek. A rövidhullámú sugárzásokkal operáló program meglehetősen ártalmatlan. Az eredményeit földi kommunikációs rendszerek fejlesztésében, és különféle védelmi célokra próbálják felhasználni.

Itt egy kiváló ismeretterjesztő cikk a HAARP-ról a konteó totális megalapozatlanságára és abszurditására is rávilágítva: https://legkoroptika.hu/haarp/

A HAARP-konteósok általában abban hisznek, hogyha látnak az égen valamilyen hullámos felhőt, akkor azt nyilván az alaszkai HAARP-pal idézték elő.

Az évtizedek óta leírt, világszerte előforduló hullámszerű – ártalmatlan – felhőket gonosz emberi manipulációra, időjárás-befolyásolásra vagy a HAARP-ra visszavezető konteók tehát igen nagy butaságról, a fizikai ismeretek totális hiányáról árulkodnak.

A természetes eredetű hullámszerű felhők egyik fajtája a Kevin-Helmholtz felhő. Itt lehet nézegetni ilyeneket:

https://www.google.com/search?q=Wolken-atlas&udm=2&tbs=rimg:CdDmPAWBnHAHYYOv1AtIq27VsgIAwAIA2AIA4AIA&client=firefox-b-e&hl=hu&sa=X&ved=0CBwQuIIBahcKEwjYs6qf7diFAxUAAAAAHQAAAAAQFQ&biw=1306&bih=773&dpr=1.2https://www.srf.ch/meteo/meteo-stories/wetterphaenomen-brandung-in-der-luft-kelvin-helmholtz-wolken

A konteósok igen gyakran magas, középmagas vagy alacsony szintű szintű gomoly- vagy rétegfelhők hullámosságát is hasraütésszerűen tulajdonítják a HAARP-nak. A tudatlanság és a saját vélemény szeretete határtalan: jó néhányan a világ bármely táján szinte bármilyen felhőt képesek összeesküvés vagy emberi manipuláció, sőt az alaszkai HAARP eredményének tekinteni. Íme az elég gyakran látható – konteósokat simán átverő – (alacsony szintű) stratocumulus radiatus és a (középmagas szintű) altocumulus radiatus felhő egy-egy fényképe:

3konteo 2kep

3konteo 3kep

Forrás: https://www.metnet.hu/felho_atlasz

Évszázadok, évezredek óta léteznek ilyen felhők, és még másfajták is. Színtiszta tájékozatlanság ennek az ellenkezőjét állítani. A felhőosztályozásban 1951-ig egyetértés volt. 1951-ben 1 újabb felhőt különböztettek meg a többitől, 1987-ben 10 újabbat, 2006-ban pedig 2-t (lásd pl. itt: https://www.boote.com/artikel/25944/12-neue-wolken-im-internationalen-atlas-gelistet-die-es-in-bildern-zu-entdecken-gilt).

Szeretném kihangsúlyozni, hogy tudományos felhőatlasz létezik 1896-ból, amikor HAARP és időjárás-befolyásolás egyáltalán nem létezett. Íme egy hullámos felhő fényképe 1896-ból:

3konteo 4kep

Forrás: International Cloud Atlas https://commons.wikimedia.org/wiki/File:International_Cloud_Atlas_1896-10-Alto-cumulus.jpg

A kép 1896-ban készült: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/International_Cloud_Atlas_1896-10-Alto-cumulus.jpg Hugo Hildebrand Hildebrandsson (1838-1925), Public domain, via Wikimedia Commons

Néhány kép nagyobb méretben az 1896-os felhőatlaszból, amely egyébként az amazonon könyv formájában meg is vásárolható:

https://flashbak.com/how-to-recognise-clouds-the-international-cloud-atlas-1896-437963/

(Kis felhőismeret itt: https://www.metnet.hu/felho_atlasz

https://cloudatlas.wmo.int/en/home.html

https://www.bommeltje.nl/website/weerstation-grave/wolken-atlas/)

Időjárás-befolyásolási konteó

Lényege: ártás céljából különféle időjárás-befolyásolási technológiákkal (részben idesorolják a HAARP-ot is) idéznek elő aszályt, árvizet, cunamit, károkozó viharokat kis vagy nagy területen.

MI AZ IGAZSÁG? Időjárás-befolyásolás is létezik. Aki időjárás-befolyásolásról azt állítja, hogy létezik, az ettől még nem konteós. Több tucatnyi országban próbálkoznak vele kis léptékben, de nagyon gyerekcipőben járnak. Sokféle elgondolás van az időjárás befolyásolásának átfogóbb kivitelezésére, például a Föld melegedésének megállítására, nagy léptékű időjárás-változtatásra. Ezek azonban minden bizonnyal gondolatkísérletek fognak maradni. Hiszen világosan látszanak átláthatatlan kockázataik, lehetséges és súlyos következményeik. A költség-haszon elvet tekintve sem nagyon éri meg kivitelezni ezeket. A kétséges eredményesség nem indokolná repülőgépek százezreit igénybe venni hozzá hónapokon át, és rengeteg pénzt beleölni az ilyen projektekbe.

Ma mindenesetre esőben szegény – egyszerre kis kiterjedésű – területeken némi sikerrel befolyásolják a felhő- és esőképződést, illetve a felhőoszlatást és csapadékcsökkentést. Létezik esőcsökkentést célzó, a csapadékhullást akadályozó befolyásolás is. A pekingi olimpia idején is végeztek ilyen műveleteket a versenyhelyszínek közelében. Hazánkban a jégkárlehárító rendszerek a legismertebb időjárási eseményeket befolyásoló eszközök. Ezekkel elérhető, hogy apróbb szemű jegek potyogjanak ki a felhőkből, amelyek már nem nagyon tudnak kárt okozni a növényekben.

Nagy károkat a csak többé-kevésbé sikeres időjárás-befolyásolgatásokkal még nem tudtunk előidézni. Amíg csak kis léptékben próbálnak beavatkozni, addig ha akarnának, akkor sem tudnának jelentősebb kárt okozni. Annak mindenesetre vannak beláthatatlan kockázatai, hogy egy olyan földi rendszerbe nyúlnak bele több helyen is, amelyet a mesterséges intellignecia korában sem lehet átlátni. Így az esetlegesen egyszerre nagy területre kiterjedő időjárás-befolyásolás a jövőben akár okozhatna károkat is. A nagy akadálya az ilyen nagyobb befolyásolási programok véghezvitelének, hogy ehhez minimum kormánydöntések lennének szükségesek, másrészt még nem igazán tudjuk megkülönböztetni az időjárási eseményekben azt, ami természetes eredetű, és ami esetleg egy távolabbi vagy időben jóval korábbi befolyásolás részleges következménye lehet…

Mindenesetre leszögezhető, hogy életünkre törő időjárás-befolyásolással nem foglalkozik senki. Ellenben olyannal igen, amely a mi életünket és boldogulásunkat szolgálja.

Betegség- és oltás-konteó

Lényege: e konteó legelterjedtebb változata, hogy kórokozó mikrobák kifejlesztésével és laboratóriumokból való tervezett és szándékos kiengedésével okoznak járványokat. Az összeesküvés-elmélet hívei a covid-járvány idején azt találták ki, hogy nincs is járvány, és hogy csak abból a célból hirdettek világjárványt, hogy megnehezítsék az életünket, és aztán oltásokkal mérgezzenek, betegítsenek, irtsanak minket, illetve hogy direkt elvegyék a szabadságunkat. Bizonyos konteós elképzelések szerint az oltások járványtól függetlenül is szándékosan népirtásra készültek már a 20. század első felében is. Az ilyen pusztító anyagok emberbe való befecskendezését azért igyekeznek kötelezővé tenni az állami szervek, hogy az életünkre törjenek.

MI AZ IGAZSÁG? Az ártalmas mikrobákkal való kísérletezés valós tény, igen veszélyes, és akár vissza is lehet vele élni. Nem kizárt, hogy a Covid19 vírusát is legalább részben laborban alakítgatták, mielőtt a pandémiában kulcsszerepet játszott. Másrészt az sem kizárt, hogy tényleg laborból szabadult ki a vírus. Az viszont már konteó volt a járvány elejétől kezdve, hogy szándékosan eresztették rá a járványt a kínaiakra. Később pedig úgy módosult a spekuláció, hogy szándékosan és tervezetten szabadították az emberiségre a nem is ártalmas vírust. Ez megint csak ahhoz az abszurd felfogáshoz hasonlít, amely szerint vannak, akik rendszeresen felköpnek és gyorsan aláállnak. Önmagát szembeköpő háttérhatalomról szóló esti mese 18 éven felülieknek. Nem tartunk még ott, hogy bármilyen víruskutató vagy -fejlesztő is biztos lehetne abban, hogy az általa gyártott vírus majd csak a kínaiakra lesz ártalmas. Olyan meg végképp nincs, hogy az emberiségre járványt rászabadító összeesküvők saját maguk nem kaphatják el a járványos kórt. Ezért is képzelgés a szándékos plandémia, avagy a járványcsinálás-konteó. Az mindenesetre igaz, hogy a világjárványt bizonyos körök azonnal igyekeztek hatalmi érdekeik érvényesítése, jövőbeli hatalmuk növelése érdekében kihasználni. Ahol sok a pénz, ott az ilyenre előre készülnek is, hogy a kialakuló válságot minél inkább gazdasági, és politikai előnyszerzésre tudják fordítani. Tehát az is egy mese a hiszékenyeknek, hogy a világjárvány tervezett volt, és néhány „hatalmas” előre készült rá, mert tudták, mikor lesz. Nem tudták...

Amikor a nem is ártalmatlan vírus genetikájának ismerete alapján létrehoztak oltóanyagokat a Covid19 megbetegedés ellen, akkor jött az oltáskonteó. Eszerint az oltás ártalmasabb, mint a kór, vagy hogy akkor most már direkt ezzel akarják irtani a népet. De voltak még egyéb agymenések is: a PCR teszt arra szolgál, hogy azzal fertőzzenek meg minket; a kötelezően hordandó maszkokba férgek petéit telepítették; az oltások helyére feltapad a mágnes, és biztos azé’, mer’ csip-et ültettek be vagy mágnesezhető anyagot fecskendeztek be az oltottakba”; káros grafén-oxidot tettek az mRNS oltásba; valakik nem is mRNS oltást kaptak, hanem ártalmatlan placebot, „nekik volt szerencséjük”; az emberiség nagy része ki fog halni az oltásoktól 2025-re stb. Nem is sorolom a sok-sok – néha egymásnak is ellenmondó – sületlenséget.

Tény, hogy léteznek az oltásoknak is ártalmas mellékhatásaik, de általában rendkívül csekély arányban károsítanak súlyosan vagy halálosan. Adtak már be kifejezetten károkozó oltásokat is az elmúlt évtizedekben, amelyeket aztán hamar ki is vontak a forgalomból. Egy ilyenről írtam is a védőoltásról szóló könyvemben. Azok az oltások sem szándékos népirtás vagy károkozás érdekében kerültek beadásra, hanem mert előzőleg nem vizsgálták meg elég körültekintően az oltóanyagot. Ilyen hibák a sietség miatt is bekövetkezhetnek. Az oltóanyagok fejlesztésében, terjesztésében érdekeltek profithajhászása, felelőtlen felfogása is állhat a háttérben. A Covid19 elleni oltások is meglehetősen hamar elkészültek, és bizonyára nem derült még ki minden hátulütőjük, mellékhatásuk. Bizonyított halálesetek is írhatók bizonyos Covid-oltások számlájára, és bizonyára több halálesetben is szerepet játszott az mRNS-oltás, mint amennyiről ez bebizonyítható lesz. Különösen az mRNS-oltások hosszú távú hatásai ismeretlenek, és remélhetőleg akár az évekkel később jelentkező káros hatásaik is bizonyítást fognak nyerni.

2024. 05. 25.

2. rész: Lucifer és Ahrimán működése az emberben

3. rész: A konteók ahrimáni spekulációk

4. rész: A konteókban való hit mint paranoia. A konteós paranoia karmája?

Jegyzetek:

1 Minden igazi konteó valótlanságot közöl. Ha egy összeesküvés valós, akkor az arról való beszéd természetesen nem konspirációs teória, hanem valóság. Itt csak arról lesz szó, ami tényleg konteó.

2 Erről szól több cikkem, és a Szellemi útmutatások a 21. századra c. könyvem jelentős része.

Pin It