Skip to main content
  • Gellért Ferenc

Miért nehezebb ma embernek lenni? (1. részlet)

Részletek a VÉDŐOLTÁSRÓL SZELLEMTUDOMÁNYOSAN – Miért nehezebb ma embernek lenni? c. könyvből:

Ásványi anyagok, gyógyszerek, étrend-kiegészítők nehezítő hatása

Rudolf Steiner nemcsak a himlő és a diftéria oltóanyagának kedvezőtlen (fantom)hatásáról beszélt, hanem az ásványi gyógyszerekéről is. Amit ezzel kapcsolatban mondott, az a mai – ásványi alapú – oltásokra is értelemszerűen vonatkoztatható.

„Az ásványvilágból való gyógyszer elsősorban az ember fizikai testére hat. Milyen értelme van tehát, hogy az ember a fizikai testének ásványi gyógyszert juttat? ...Tegyük fel, hogy az ember magához vesz valamilyen ásványi gyógyszert. ... Itt a tisztánlátó tudat számára valami egészen figyelemreméltó lép fel: ez az ásványi anyag egészen finoman eloszlott, és magának az embernek az alakját vette fel. Egy emberi alak áll Önök előtt, egy emberi fantom, abból az anyagból, amelyet az ember bevett. Tegyük fel, hogy az ember az antimon nevű fémet vette be. Akkor egészen finoman eloszlott antimonból egy emberi alakot látnak maguk előtt, s így van ez minden ásványi gyógyszernél, amelyet az ember magához vesz. Önök önmagukban egy új embert alkotnak, amely ezekből az ásványi anyagokból áll; ez illeszkedik be Önökbe. Most feltehetjük a kérdést: mi a célja és az értelme ennek?

Az értelem a következő: ha Önök az embert – akinek ily módon szüksége van valamire –, úgy hagynák, ahogy van, ha nem adnának neki gyógyszert, és neki valóban szüksége lenne rá, akkor az történne, hogy mivel bizonyos rossz erők vannak asztráltestében, az asztráltest az étertestre és az étertest a fizikai testre hatna, és ezt fokozatosan szétrombolná. Most a fizikai testet egy hasonmással [doppelgengernek is nevezzük] hatották át. Ez úgy hat, hogy a fizikai test az asztráltest befolyásának nem engedelmeskedik. … Magához erősíti a fizikai testet és megvonja tőle az asztrál- és étertest hatását. Így úgyszólván függetlenné teszik az embert a fizikai testében asztrál- és étertestétől. Ez a hatása egy ásványi gyógyszernek.”1 Íme a fantomhatás.

Az ember éterteste (életteste) tartja életben a fizikai testet, mozgásban a testnedveket. Az asztráltest az étertest működését még magasabb szintről szabályozza a testiségben megtestesült én érdekében, annak karmája és szándéka szerint. Az egész folyamat tehát a magasabb én szellemi felügyelete alatt áll. Az emberi test nem lehetne egészséges, ha az élettest és az asztráltest a maga érzékfeletti erőivel nem működne közre a fizikai test állapotának – énnek megfelelő – folytonos alakításában.

A fenti idézetben arról van szó, hogy az ásványi hatások bizonyos fokig elválasztják egymástól az ember magasabb lénytagjait (étertest, asztráltest) és a fizikai testet. Az ásványi hatóanyagok kitöltik a fizikait, egyszerre akár többféle fantommal is, és ezek annál jobban akadályozzák a magasabb lénytagok szerinti káros életműködést, minél erősebb a fantom ásványi jellege a fizikai testben.

Meg kell jegyezzük, hogy az ásványi anyagok e hatása sokkal erősebb, mint az oltóanyagoké, mégpedig a mennyiség miatt. Főleg aki évek óta naponta szed többféle gyógyszert, ásványi étrend-kiegészítőt, annak nehéz így lelki-szellemi embernek lennie. Ezek az anyagok sokkal nagyobb mennyiségben, sűrűbben töltik ki a fizikai emberalakot, mint az oltóanyagok. 

...

Kétségkívül kedvező hatások léphetnek fel az ásványi anyagok szervezetbe juttatása során, amikor a magasabb lénytagok felől érkező káros, fizikailag betegítő hatások alól egyfajta fellélegzést kapnak az öngyógyító erők, amelyek a felszabadító segítségnek köszönhetően könnyebben elérhetik a gyógyulást, a felborult egyensúly megszüntetését. „De ugyanakkor beláthatják a dolog rossz oldalát is, mivel van egy igen rossz ellenpólusa is. Mivel a fizikai testet mesterségesen kivették a többi testtel való összefüggéséből, így legyengítették az asztrál- és az étertest befolyását a fizikai testre, önállósították a fizikai testet, s minél többször juttatnak testüknek ilyen gyógyszert, annál jobban eltűnik benne az asztrál- és az étertest befolyása is, s a fizikai test önmagában megkeményedett és önállósodott lénnyé válik, amely aztán saját törvényeinek van alávetve. Gondolják csak meg, mit tesznek az olyan emberek, akik egész életükben ilyen különféle ásványi gyógyszereket juttatnak szervezetükbe. Egy olyan ember, aki fokozatosan sok ásványi gyógyszert vesz magához, azután magában hordja ezeknek az ásványoknak a fantomját; az ásványi gyógyszerek egész tucatját hordozza magában. Ezek úgy tartják a fizikai testet, mint a szilárd falak. Igen. Az asztrál- és az étertestnek még milyen befolyása lehet rá? Egy ilyen ember valójában maga körül vonszolja fizikai testét és meglehetősen tehetetlen vele szemben. … Így tehát most megérthetjük, hogyan hatnak az ásványi anyagok az emberre. Hasonmásokat hoznak létre benne, amelyek konzerválják fizikai testét, és elvonják tőle asztrál- vagy éterteste hatásait, amelyek károsak lehetnek. Csaknem minden gyógyszerünk manapság ebből indul ki, mivel ezek a materiális gyógyszerek az ember finomabb tagjait nem tudják kezelni, csak valamely módon a fizikai testét.2

...

Elektromágneses sugárzások

Rudolf Steiner megállapítása szerint korábban a mesterséges elektromos sugárzások hiánya miatt könnyebb volt embernek lenni. Ebből pedig az következik, hogy az ő korában, amikor már voltak ilyen sugárzások, nehezebb volt. Miután már 100 év is eltelt e kijelentés óta, a sugárzások száma pedig közben többszörösére nőtt, emiatt most még nehezebb embernek lenni.

...

Amikor Rudolf Steiner az alábbiakat közölte 1923-ban, sokkal kevesebb sugárzás volt a környezetben.

„Az elektromos vezetékek folyton áramot indukálnak bennünk. … Mindez elveszi az emberiségtől a fizikai testet. A fizikai testet olyanná teszi, hogy a lélek egyáltalán ne férjen hozzá. [Természetesen csak egy bizonyos szinten túl idézi elő, a tendencia azonban nyilvánvaló.] Abban az időben, amikor nem voltak [mesterséges] elektromos áramok, a levegőt nem rezegték át elektromos vezetékek, könnyebb volt embernek lenni. Mert ezek az ahrimánikus erők nem voltak állandóan jelen, [sokáig egyáltalán nem is voltak itt,] amelyek [akár nagymértékben] elveszik a [fizikai] testet, amikor ébren vagyunk. Akkoriban nem is volt szükséges, hogy az emberek annyira igyekezzenek elérni a szellemet. Mert amikor testünkbe jövünk, [vagyis amikor összekötjük lelkünket és szellemünket a fizikai testtel], valójában akkor jutunk a szellemhez [és öntudathoz]. Ezért manapság sokkal nagyobb szellemi erőt kell alkalmazni, hogy egyáltalán emberek legyünk, mint száz évvel ezelőtt.”3

...

Egy adott helyen igen sokféle rezgés van jelen egyszerre, többféle frekvencián, eltérő energiával. A ma oly sokak által támadott 5G bevezetése csak egy további lépés, hogy még több rezgés járjon át mindent. De ez csupán eggyel növeli a sugárzások számát, tehát ennek az egynek túl nagy jelentőséget nem is érdemes tulajdonítani, legalábbis érzékfeletti lényiségünk fizikai testtől való elidegenítő hatását tekintve. Jön majd a 6G, 7G is. A jövőben egyre több, újabb – és talán – erőteljesebb sugárzó hatást kell kibírnunk, és mégis embernek maradni. Ez a feladat! Nem is beszélve arról az ahrimáni törekvésről, amely virtuális-ahrimáni valóságba csábítaná az emberiséget. Ahrimán a jövőben sokkal szorosabban össze akarja kötni az embert a gépekkel, robotokkal, az informatikai csúcstechnológia eszközeivel, akár nanocsipet is ültetve a bőr alá vagy az agyba, vagy nanorobotot építve a szervezet bármely részébe. Ez már túlmegy a normális kereteken. De az hogy mesterséges sugárzások sokasága járja át ma fizikai testünket, teljesen normális. Még akkor is az, ha az elektromágneses sugárzások egyre jobban megváltoztatják a lelki életünket, megnehezítik a szabályos szellemi élet folytatását. Az influenza lelki okai után kutatva a 2.2.6.5 fejezetben szó volt a sugárzások felfogásgyengítő hatásáról. Itt csak rövidebben ismétlem a lényeget: „A lelki élet fog megváltozni, ha olyan messze jut ez a dolog, ahogy tervezik. ... az elektromosság hatása félelmetesen öntudatlan ... Kétségtelen, hogy a fejlődés a következő irányt mutatja ... A sugárzó elektromosságban zajló életnek az lesz a hatása, hogy az emberek a gyorsan továbbított híreket fel sem tudják majd fogni. Kioltja a felfogóképességet – ez a hatás már ma is észrevehető. Megfigyelhetik, mennyivel nehezebben kapcsol ma az ember, mint évtizedekkel ezelőtt, mikor valami éri.”4 Ezért is nehezebb jelenleg embernek lenni. Tudati képességeink szintje a tét.

...

A fény valójában teljesen más, mint az elektromosság. A kettő nem említhető egy lapon. A fényről azáltal alakulhatott ki az a téves elmélet, hogy rezgés, illetve hogy az elektromágneses spektrum része, mert a fényt, pontosabban a színek objektív alapját adó fizikai valóságrészt valóban hordozza az elektromágneses rezgés bizonyos tartománya. De miként attól nem válik eggyé a szatyor velem, hogy a kezemben viszem, éppúgy a fény vagy a szín sem válik elektromágneses sugárzássá attól, hogy a „rezgéssel utazik” a fizikai valóságban.

„Ha az antropozófia fanatikus lenne, ha az antropozófia aszketikus lenne, akkor most természetesen égiháborúval söpörné el az elektromosság kultúráját. De ez nyilvánvaló ostobaság volna, hiszen így csak azok a világszemléletek beszélhetnek, amelyek nem számolnak a valósággal. Ők azt mondhatják: Hú, ez ahrimáni! Távolodj tőle! – Ezt ugyanis csak elvileg teheti meg. Mert ha épp szektás összejövetelt tartott, és ott átkokat szórva óvakodott Ahrimántól – utána lemegy a lépcsőn, és felszáll a villamosra. Tehát Ahrimán minden szidalmazása, ha mégoly szentül is hangzik – nézzék el nekem a triviális kifejezést –, badarság. Persze hogy nem zárhatja el magát az ember annyira, hogy együtt éljen Ahrimánnal. Csak megfelelő módon kell élni vele, csak ne engedjük általa legyűrni magunkat. … Ezért az ahrimáni elektromosságnak csak addig van hatalma a kulturált ember felett, amíg az egészen szép öntudatlanságban, gyanútlanul villamosítja az atomokat, és azt hiszi, ez persze ártalmatlan. Pusztán azzal nincs tisztában, hogy a természetet csupa apró gonosz démonból állónak képzeli. És aztán még ha a fényt is villamosítja5, miként egy újabb elmélet tette, akkor a gonosz tulajdonságait a jó Istennek tulajdonítja. Valójában ijesztő, hogy a mai természetkutatásunk mennyire nem sejti, hogy ez egy démontisztelet, a démonok imádata. – Csupán tudatában kell lennie, mert a tudatosság számít. A tudati lélek korában élünk.”6

(Vannak egyéb okai is, amiért ma nehezebb embernek lenni. Ezekről, valamint arról, hogy mindennek értelme is van... Lásd a könyvben!)

Jegyzetek:

1, 2 Rudolf Steiner: Szellemtudományos embertan; GA 107, Berlin, 1908. 12. 08.

3  Rudolf Steiner: Die menschliche Seele in ihrem Zusammenhang mit göttlich-geistigen Individualitäten - Die Verinnerlichung der Jahresfeste; GA 224, Stuttgart, 1923. 07. 11.  

4  Rudolf Steiner: A mezőgazdálkodás gyarapodásának szellemtudományos alapjai; GA 327, Koberwitz, 1924. 06. 16. (kérdésre adott válasz)

5 Hiszen az elektromágneses spektrum részének tekinti.

6  Rudolf Steiner: Lebendiges Naturerkennen – Intellektueller Sündenfall und spirituelle Sündenerhebung; GA 220, 1923. 01. 28.

Pin It