Skip to main content
  • Gellért Ferenc

A felelős gondolkodásról és viselkedésről (2. Démonok, fantomok)

2. rész: Démonok és fantomok1 teremtése intoleranciával és hazugságok terjesztésével

Rudolf Steinertől, korunk legsokoldalúbb tudósától, legnagyobb beavatottjától jól tudjuk, hogy az ember különféle gonosz lények megteremtésében vesz részt, ha erkölcstelen módon viselkedik. Démonokat, fantomokat, kísérteteket teremtünk – tudtunkon kívül. Ezek mindegyike a hazugság valamilyen formájával összefüggésben jön létre. Az internetes pletykálkodás, a valótlanságok felelőtlen osztogatása elsősorban gonosz, betegségokozó fantomokkal és démonokkal zsúfolja tele az érzékfeletti környezetet, és mérgezi saját lényünket.

„Az egyes ember – minthogy bele van szövődve az egész emberiségbe –, azzal, hogy igazat mond-e vagy hazudik, visszahat az egész világra. Ugyanis egészen eltérő hatásokkal jár, hogy igazság- vagy hazugságdémonokat hoz-e létre. Képzeljünk el egy olyan népet, amely csak hazugokból áll. Ők az asztrális síkot csupa hazugság-démonnal népesítenék be, és ezek a fizikai test járványok iránti hajlamában nyilvánulnának meg. Így létezik a bacillusoknak egy olyan formája a fertőző betegségek hordozójaként, amelyek az emberiség hazugságaiból származnak. Ők nem mások, mint fizikailag megtestesült hazugság-démonok. Látjuk tehát, hogy az előző korok hazugságai a világkarmában lények meghatározott seregeiként lépnek fel.”2 Ha nem akarjuk újabb járványok keletkezését előmozdítani, ha nem szeretnénk magunknak és ismeretlen embereknek közvetetten halált okozni egy halálos járvány megteremtésében való részvételünkkel, akkor ne hazudjunk, ne sokszorosítsuk a valótlan híreket, állításokat. Viselkedjünk felelősebben az interneten is!

„Százféle démont hívnak életre a játékasztalnál, … a kávéházi pletykálkodásoknál, ahol tényleg ritkán uralkodik az a felfogás, amely a belső toleranciából fakad. Ahol az olyan hozzáállás van túlsúlyban, hogy «ha nem akarod a nézetemet osztani, ostoba vagy!»”3 Hányszor is olvastam az intolerancia ehhez hasonló csúcsteljesítményeit az utóbbi időben? Főleg a Covid-járvány kapcsán. Hányszor is akadt elém olyasmi, ami arról szólt, hogy ki miért birka, buta vagy hülye? … Inkább ne is beszéljünk róla… Nagyon sok hazugság ilyen intoleranciával terjedt az elmúlt hónapokban. „Az ilyen lélekről lélekre terjedő hatás a legnagyobb mértékben teremt démonokat. Így valósággal szellemi lények pattannak elő az emberi életből, amelyek nyüzsgőbbé teszik a szellemi világot [egész pontosan a szellemiség asztrális részét]. ... Amikor a környezetünkben ez vagy az előítélet, ez vagy az a buta divat terjed járványszerűen, akkor azt az emberek által létrehozott démonok okozzák, és tartják vissza az egyenes irányú fejlődést. Az embert mindig körbeszövik és körülrajzzák az általa teremtett lények.”4 Ne ragadjunk le bizonyos szavaknál. Mik is ezek az előítéletek? Nagyon sokfélék. A téves ítéletek is ide tartoznak. Többnyire ezek is kell ismeret hiányában keletkezett ítéletek, azaz túl korai vagy előítéletek. Azok az összetett ítéletek is, amelyeket összeesküvés-elméletnek nevezünk. Tehát azok az elgondolások, amelyek tényleg nem igazak, hanem (rosszindulatű) fantazmagóriák. És minden tévedés, hibás elmélet, magyarázat: hazugság. Ezért is lenne nagyon fontos a valósághoz való hozzáállásunkat fejleszteni, felelősebbé tenni. Ne teremtsünk ilyen lényeket intoleráns módon, valamint a megértés hiányából fakadó hazugságokkal, túl korai, elhamarkodott ítélkezéssel, vagy könnyelmű ítéletalkotással, hazug, félhazug, tizedhazug internetes tartalmak, hamis elméletek, elgondolások felelőtlen szaporításával!

Vannak fantomok is. Korunkban elsősorban rájuk kell figyelni, illetve arra, ami az ő keletkezésükhöz vezet, mégpedig azért, mert ők kifejezetten az olyan hazugságok lényei, amelyek a felelőtlen internetes megosztásokkal szaporodnak és erősödnek. Ma főleg ők kezdenek mindent eluralni, és valószínűleg egyre súlyosabb bajokat okozni az emberi világban. „Azért nevezzük őket fantomoknak, mert a fizikai észlelhetőséghez a legközelebb állnak. Továbbá ők fizikai törvényszerűségekkel rendelkező lények, akik átsurrognak a téren. Akadályozzák az emberi fejlődést. Ami a világban él, azt sokkal rosszabbá teszik, mintha ők nem léteznének. Ezek a fantomok olyan lények, amelyek az emberek hazugsága, képmutatása stb. révén jönnek létre, és amelyek visszatartják a fejlődést.”5 „.. mert az ember átadta fizikai testét mindannak, ami a hazugság, képmutatás és rágalmazás következménye. Az ilyen fantomok, amelyek állandóan átsuhannak a szellemi téren, bizonyítékai annak, hogy maga az emberi élet az oka ezeknek a lényeknek; akik semmiképpen sem hatnak bele különösebben kedvezően az emberbe. Mert bizonyos tekintetben intelligens tulajdonságaik vannak, és nincs erkölcsi felelősségük. Létüket azzal tengetik, hogy az emberek életének az útjába akadályokat állítanak, sokkal több akadályt, mint azok, amiket baktériumoknak6 nevezünk.”7

Azok a fantomok és démonok, amelyeket létrehoztál, most ott nyüzsög körülötted és lényedben. Ki-bejárkál benned. Nemcsak a mostani, hanem az előző földi inkarnációdból eredően is. Ez akadálya annak, hogy szabadon alkoss ítéletet. Hogy egyáltalán szabad légy. De ezáltal most szabadon átjárható lettél a mások által létrehozott hasonló lényeknek is, amennyiben azok is hasonló hibákból, hazugságokból keletkeztek. Ez mind fogékonnyá tesz a fertőző megbetegedésekre is. Akiben nincs benne az adott fertőző betegség – démon- vagy fantomteremtő – lelki oka, az nem betegszik meg az ezzel összefüggésben keletkező fertőzésben… stb. Ha például egy keletkező járványt az intolerancia démonjai vagy a hazugság és rágalmazás fantomjai hoztak létre, akkor mindenki meg fog benne betegedni, aki elkapja, és előző inkarnációjában részt vett ezek megteremtésében. Aki nem vett részt benne, az egészséges marad.

Ezek az érzékfeletti lények a halálunkig hozzánk tartoznak. „Így vannak néhányan körülöttünk, akiknek fizikai teste ... tele van tűzdelve, mondhatjuk így, fantomokkal, étertestük kísértetekkel [asztráltestük meg démonokkal], és mindez úgyszólván szabályszerűen szétszóródik, és az ember halálakor vagy egy kis idővel azután benépesíti a világot.”8 Rudolf Steiner a fantomokkal kapcsolatban mondja, hogy „… amikor az ember meghal, fizikai teste nemcsak azt az utat járja be, amelyet a lét szokásos lefolyása során kell hogy bejárjon, hanem bizonyos lények visszamaradnak, amelyek úgyszólván a hazugság és rágalmazás hatása folytán a fizikai testben létrejöttek, és a szellemi világtól elszakadtak. Ilyen kerülő úton leszakadt lények is ólálkodnak világunk körül.9 Ez természetesen értelemszerűen az ember teremtette kísértetek és démonok létére is érvényes.

Azok a fantomok, kísértetek és démonok, amelyek létrehozásában most részt veszünk, a következő inkarnációnkban is velünk lesznek. Karmikusan hozzánk tartoznak. Fogékonnyá tesznek mindarra, ami az ő létükkel függ össze. A földi halállal csak átmenetileg szabadulunk meg befolyásaiktól, működésük káros következményeitől. „Ezek a lények rokonságban állnak velünk, és felénk igyekeznek, amikor új inkarnációnkra kerül sor.”10 Az embernek „… meghatározzák a belső és külső sorsát, amikor leszáll az új inkarnációba.”11 Ők közvetítenek a fizikai, mikroszkopikus kórokozók és a luciferi, ahrimáni lények között. Hiszen ők azért jöhettek létre, mert lelkileg gyengék (önzőek, hazugok, könnyelműek, képmutatók stb.) voltunk, és a luciferi vagy/és ahrimáni erők befolyása alá kerülve viselkedtünk erkölcstelen, hazug, felelőtlen, intoleráns stb. módon. „Bocsássanak meg a gusztustalan hasonlatért, de ez a dolgot kicsit érthetőbbé teszi. Ahogy a sajtban a kukacok bújnak meg, úgy bújik mindegyik testbe [a fizikai testbe, éter- és asztráltestbe, valamint az énbe mint szellemi formába] több vagy kevesebb idegenszerű lényiség. Ki-bejárnak ezek a különféle lényiségek. … Az ember ezáltal nem szabad.”12 „Amikor csak alkalom adódik, ezek a lények mindenütt ott vannak, hogy pusztító hatásaikat kiéljék.”13

A mai korban erről egyre inkább tudnia kell mindenkinek. Feladatunk, hogy erkölcsösebb viselkedéssel, az igazsághoz való nagyobb hűséggel egyre kevésbé hozzunk létre újakat, és egyre kevésbé tápláljuk, erősítsük ezeket az ártalmas – akár halálos járványok létrejöttét is kivitelező – lényeket, a démonokat, a kísérteteket és a fantomokat.

Beszélhetnénk a kísértetekről is. Ők rossz, igazságtalan szabályok, törvények létrehozásával jönnek létre az emberben. Az ő keletkezésük és működésük kevésbé kapcsolódik a felelős gondolkodás, illetve a pletykálkodás témájához. Csak azért említem meg őket, mert Rudolf Steiner velük kapcsolatban beszélt egy újabb, nagyon fontos megfigyeléséről. "E lények [fantomok, kísértetek és démonok] mindig olyan irányban hatnak, ahogyan keletkeztek. Az olyan lények [a kísértetek], akik rossz törvények által keletkeztek, megint csak úgy működnek, hogy az embereket rossz törvényekhez vezessék.”14 A démonok az intoleráns viselkedés, az agitációs, erőszakos beszédek, a rábeszélés és a félrevezetés által keletkeznek, és aztán az ilyen intoleráns, manipulatív, agresszív meggyőzés hazug emberi megnyilvánulásaira igyekeznek rávenni minket. A fantomok pedig hazudozás és rágalmazás által jönnek létre. Őket hazugságokkal teremtjük. Ők hazugság-lények, akik hazugságokból táplálkoznak, ezért újabb hazugságokra, rágalmakra vesznek rá minket, hogy ne éhezzenek és szomjazzanak. Saját magunk nehezítjük meg az életünket azáltal, ha a hazugság vagy egyáltalán az erkölcstelen viselkedés valamilyen formáját követjük. Mert az általunk teremtett gonosz elemi lények mesterkedéseinek tesszük ki lényünket és életünket.

De Fel a fejjel! Semmi sincs veszve. Van saját erőnk is! Ezeket mindennek ellenére szabadon tudjuk használni. Ha mindezt belátjuk, máris több erőnk lesz ellenállni a kísértéseknek, kiéheztetni, legyengíteni a démonainkat, fantomjainkat.

2021. 03. 20.

Lásd: Hazugság és hatása

1. rész: Online pletykálkodás

3. rész: Az igazság keresése

 4. rész: később

 

1A démonok, kísértetek és fantomok az elemi lények közé tartoznak, többségük gonosz. A démonok az ember asztráltestében, a kísértetek az étertestében, a fantomok a fizikai testében működnek.

2Rudolf Steiner: A rózsakeresztesek teozófiája, GA 99, 1907. 05. 30.

3Rudolf Steiner: Natur- und Geistwesen - ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt, GA 98, München, 1908. 06. 14.

4Rudolf Steiner: Natur- und Geistwesen - ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt, GA 98, München, 1908. 06. 14.

5Rudolf Steiner: Natur- und Geistwesen - ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt, GA 98, Köln, 1908. 06. 09.

6Abban a korban, amikor ez elhangzott, azokat a lényeket is bacilusoknak, baktériumoknak nevezték, amelyet ma már vírusnak nevezünk.

7Rudolf Steiner: Natur- und Geistwesen - ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt, GA 98, München, 1908. 06. 14.

8Rudolf Steiner: A szellemi lények működése az emberben, GA 102, Berlin, 1908. 06. 04.

9Rudolf Steiner: A szellemi lények működése az emberben, GA 102, Berlin, 1908. 06. 04.

10Rudolf Steiner: A rózsakeresztesek teozófiája, GA 99, 1907. 05. 30.

11Rudolf Steiner: A rózsakeresztesek teozófiája, GA 99, 1907. 05. 30.

12Rudolf Steiner: Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft, GA 96, Berlin, 1907. 04. 27.

13Rudolf Steiner: Natur- und Geistwesen – ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt, GA 98, Köln, 1908. 06. 09.

14Rudolf Steiner: Natur- und Geistwesen – ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt, GA 98, Köln, 1908. 06. 09.