Skip to main content
  • Gellért Ferenc

Kórokozók-e az élősködő vírusok és baktériumok?

(Részlet A Védőoltásról szellemtudományosan c. könyv 1.1.2 – Betegségek című – fejezetéből.)

...

A materialista alapokon álló orvostudomány kórokozó-elmélete szerint a fertőző betegségeket a fizikai kórokozó mikroorganizmusok okozzák. A materialista és szellemi megfigyeléseken egyaránt alapuló antropozófus szellemtudomány alapján viszont az ún. élősködő vírusok, baktériumok, egysejtű paraziták nem okozói semmiféle kórnak, viszont okai a kór fizikai szinten való megjelenésének, tünetessé válásának. Voltaképpen fizikai szinten okai a kór megjelenésének, de ha a mélyebb okok nem volnának jelen, akkor egyáltalán nem tudnának tüneteket kiváltani. Rudolf Steiner erről a lepra kapcsán így beszélt: „A fizikai [szintet néző] orvos a leprának természetesen a fizikai okaira mutat rá. Nem kívánok vitába szállni azzal, amit az orvos mond, de logikai következtetése a következőhöz hasonlítható. Valaki verekedés közben megsebesít egy másikat egy késsel, aki régóta bosszúvágyat táplál ellene. Valaki erre azt mondja, hogy a sebesülés a bosszú érzésétől következett be, a másik azt mondja, a kés volt az oka. Mindkettőnek igaza van. A végső fizikai ok a kés volt, de mögötte áll a szellemi ok [itt a lelkit is érti alatta]. Aki a szellemi okot keresi, mindig elismeri a fizikai ok érvényességét is.”5 A példaként vett esetben belátható, hogy a kés nem sebesített volna, ha nincs bosszúvágy a lélekben. Ugyanez érvényes a betegségek és az állítólagos fizikai kórokozók viszonyára.

Eszerint korunk legsokoldalúbb és legnagyobb tanítója sem tartaná teljesen helytelennek kórokozóknak nevezni az élősködő vírusokat, baktériumokat és egyéb parányi parazitákat – a betegséghez vezető utolsó állomásként tekintve őket. De ez szerinte mindenképpen kiegészítésre szorul, hiszen korábban fellépő, elsődleges okok is fennállnak. Kétségtelen, hogy fizikai szinten a kórokozóknak vélt fizikai organizmusok terjesztik a fertőzést.6 Nélkülük nincs fizikai tünet. Jelenlétükkel, aktivizálódásukkal ők idézik elő, váltják ki a tüneteket, hozzák elő, hozzák felszínre az addig csíraszerűen meglévő betegséget. De a kór oka már előtte jelen van, hogy ők megjelentek volna. Mivel legfeljebb fizikai szinten nevezhetők kórokozóknak, szellemi, érzékfeletti szinten semmiképpen sem, ezért szellemtudományos ismereteink szerint voltaképpen jobb volna más elnevezéssel illetni őket. Fizikai tüneteket okoznak, hívnak elő, tüneteket gerjesztenek, tehát tünetkeltő vagy tünetgerjesztő mikroorganizmusokról van szó. A kórokozót németül „Erreger”-nek mondják, amely eredendően valami olyasmit jelent, hogy felkeltő, izgató, kiváltó, felélénkítő7. Ez így pontosabban ki is fejezi, hogy miről van szó. Nem okozó, hanem olyan entitás, amely a megjelenésével, aktivitásával az utolsó lökést adja a szervezetben lévő beteges folyamatnak, hogy fizikai szinten kórként, tüneteket kiváltva megjelenhessen. Amennyiben mégis előfordul, hogy a kórokozó szót vagy a fizikai kórokozó kifejezést használom e parányi lényekre8, azt a jelzett értelemben teszem. A továbbiakban igyekszem ezt a megtévesztő megnevezést ritkán vagy egyáltalán nem használni, és inkább fizikai szintű kórterjesztőkként, valamint tünetgerjesztőkként fogok írni róluk. Az élősködő mikroorganizmusok valójában a betegség terjesztői, de csak fizikai szinten, valamint a lappangó beteges folyamat fizikai szintre emelő entitásai, ezért a legfrappánsabb elnevezésnek pillanatnyilag a tünetgerjesztők szóösszetétel tűnik számomra. (Jó volna, ha nyelvszellemünk is befogadná ezt a szóhasználatot, és elterjedne.) (A 2.1.1 fejezetben részletesen is kitérünk a kórokozó-elméletre.)

Amikor lelki kórokok állnak a háttérben, akkor előzőleg túlságosan az ellenerő(k) befolyása alá kerültünk. A „... betegség sokszor egyfajta gyógyulási folyamat, s az igazi betegség megelőzi a fizikailag megjelenő betegséget”.9 A kór eleinte csak érzékfeletti szinten van jelen – a lelki életre nézve hátrányos – de gyakran észrevétlen – hatásokkal. Ilyenkor még nem is szoktuk betegségnek nevezni, már csak azért sem, mert tünetmentes, és nem tudunk róla.

 

 Lábjegyzetek:

5 Rudolf Steiner: A rózsakeresztesek teozófiája; GA 99, 1907. 05. 29.

6 A fertőződés sem pusztán fizikai szinten zajlik. Rendszerint megelőzi egy lelki fertőződés is. A fizikai és a lelki fertőződés kapcsolatáról a várhatóan 2022-ben megjelenő Fertőző betegségekről szellemtudományosan c. könyvemben térek ki.

7 Általában gyulladáskeltők, és a gyulladás nem más, mint magasabb hővel és intenzitással járó felfokozott, felkorbácsolt életfolyamat.

8 A lény elnevezés is csak fenntartással állja meg a helyét, ugyanis a vírus a megtámadott gazdassejten kívül lényegében tetszhalott állapotban van.

9 Rudolf Steiner: Faust, a küzdő ember; GA 272, Dornach, 1915. 04. 11.

 

(A könyvben az állítólagos kórokozók fajtáiról, szerepükről, a kórokozó-elméletről is szó esik.)

A Védőoltásról szellemtudományosan c. könyvet:   MEGNÉZEM