Skip to main content

Halálról és szervátültetésről szellemtudományosan

Tartalomjegyzék:

BEVEZETÉS

1. A HAGYOMÁNYOS NYUGATI ORVOSTUDOMÁNY, ÉS AZ ANTROPOZÓFUS MEDICINA VISZONYA HOZZÁ

2. AZ EMBERI LÉNY MEGÉRTÉSÉNEK ANTROPOZÓFIAI ALAPJAI

2.1 A LÉT SZELLEMI ALAPJAINAK ISMERETÉRŐL
2.2 AZ EMBER ÉRZÉKI-FIZIKAI ÉS ÉRZÉKFELETTI LÉNYE

2.2.1 A materialista szemlélet alaptévedései

2.2.1.1 Téves feltételezések
2.2.1.2 Megfigyelések tagadása

2.2.2 Az ember érzéki és érzékfeletti lénytagjai

2.2.2.1 Fizikai test
2.2.2.2 Élettest (étertest)
2.2.2.3 Asztráltest
2.2.2.4 Én
2.2.2.5 A lénytagok kapcsolata és legfőbb fizikai kifejeződéseik

2.3 A FEJLŐDÉS ÉS AZ ÉN
2.4 AZ EMBERI SZELLEM ÁLTALÁNOS ÉS EGYEDI JELLEGŰ ORGANIZÁLÓ SZEREPE

3. A SZERVÁTÜLTETÉS ALAPFOGALMAI

4. MIRE JÓ A SZERV- ÉS SZÖVETÁTÜLTETÉS?

4.1 MIRE KÉPES A MAI ORVOSI TECHNIKA ÉS TUDÁS? HALOTTNAK NYILVÁNÍTOTT ANYÁNAK HÓNAPOKKAL KÉSŐBB SZÜLETIK EGÉSZSÉGES GYERMEKE CSÁSZÁRMETSZÉSSEL

5. MIT LEHET ADOMÁNYOZNI?

5.1 SEJTADOMÁNYOZÁS, SEJTÁTÜLTETÉS, EMBRIÓBEÜLTETÉS
5.2 SZÖVET- ÉS SZERVÁTÜLTETÉSRŐL

5.2.1 Egy kis statisztika

5.3 VÉRADÁS, VÉRÁTÖMLESZTÉS

6. KÖZÉPKORI LEGENDA EGY TESTRÉSZ ÁTÜLTETÉSÉRŐL

7. A KLINIKAI ÉS A BIOLÓGIAI HALÁL

8. AZ AGYHALÁL

9. AZ ÉLETBEN TARTÁS TECHNOLÓGIÁJÁNAK FEJLŐDÉSE

10. A SZÖVET- ÉS SZERVÁTÜLTETÉS TÖRTÉNETE VÁZLATOSAN

11. SZERVÁTÜLTETÉS FORMÁI A DONOR SZEMPONTJÁBÓL

11.1 A SZERVDONÁCIÓ HAZAI SZABÁLYAI

11.1.1 Élő donáció főbb szabályai
11.1.2 Agyhalotti donáció főbb szabályai
11.1.3 Kivételes szabályok a világban

11.1.3.1 Élő személyek keresztdonációja
11.1.3.2 Élő személy idegennek, ismeretlennek adományozza a szervét
11.1.3.3 Nem dobogó szívű halotti donáció
11.1.3.4 Dobogó szívű nem agyhalotti donáció

12. A TARTÓSSÁ TETT AGYHALÁL ÉS A SZERVÁTÜLTETÉS KULCSKÉRDÉSEI

13. MI TÖRTÉNIK ÉLŐ DONÁCIÓNÁL?

14. MI A (BIOLÓGIAI) HALÁL SZELLEMTUDOMÁNYOSAN?

14.1 A HALÁL ÉLMÉNYE

15. A HALÁL ÉS ÚJABB SZÜLETÉS KÖZÖTTI ÉLET

15.1 AZ ÉNTUDAT KIALAKULÁSA A HALÁL UTÁN
15.2 VÁZLATOSAN A HALÁL ÉS ÚJABB SZÜLETÉS KÖZÖTTI ÉLETRŐL
15.3 A HALÁL UTÁNI ELSŐ NAPOK, AZ ÉTERTEST LEVETÉSE

15.3.1 Akadálytalan emlékezés a klinikai halálban is

15.4 A HALÁL UTÁNI ELSŐ ÉVEK. AZ ASZTRÁLTEST LEVETÉSE, A FÖLDI ÉLET FORDÍTOTT IRÁNYÚ ÁTTEKINTÉSE
15.5 AZ ELŐZŐ FÖLDI MEGTESTESÜLÉS SZELLEMI FELDOLGOZÁSA, FELKÉSZÜLÉS A KÖVETKEZŐ FÖLDI MEGTESTESÜLÉSRE

16. AZ AGYHALÁLRÓL TERMÉSZETTUDOMÁNYOSAN

16.1 AZ AGYHALÁL FOGALMÁNAK KELETKEZÉSE
16.2 AZ AGYHALÁL MEGÁLLAPÍTÁSA

16.2.1 Az agyhalál kritériumai, és az agyhalál megállapításának folyamata
16.2.2 Az agyhalál megállapítása elég megbízható-e? Az agyhalál biztosan visszafordíthatatlan-e?

16.3 AZ AGYKÁROSODÁSRÓL
16.4 A TARTÓS VEGETATÍV ÁLLAPOTRÓL (PVS)

17. AZ AGYHALÁLRÓL SZELLEMTUDOMÁNYOSAN

17.1 RUDOLF STEINER AZ AGYHALÁLRÓL
17.2 AZ AGYHALOTT LÉNYTAGJAINAK VISZONYA

17.2.1 A lénytagok viszonya a normális ébrenlétben és alvásban
17.2.2 A kómás és az agyhalott lénytagjainak viszonya
17.2.3 Ezüstszál. Az asztráltest és az én viszonya a mesterségesen lélegeztetett agyhalott testhez
17.2.4 Az érzékfeletti lénytagok fizikai testbe kapcsolódása. Mi történik az élettesttel agyhalál során?
17.2.5 Összefoglaló megállapítások és következtetések

17.3 AZ AGYHALOTTI ÁLLAPOTRÓL AZ ŐRÜLTSÉGGEL KAPCSOLATBAN
17.4 MENNYIBEN MÁS A HALÁL UTÁNI ÉLETE ANNAK, AKIT EGY IDEIG DOBOGÓ SZÍVŰ AGYHALOTTKÉNT TARTOTTAK ÉLETBEN?

18. AZ AGYHALOTTI ÁLLAPOT MESTERSÉGES ELNYÚJTÁSÁVAL NEM VÉTÜNK-E AZ EMBERI FEJLŐDÉS, VAGY LEGALÁBB A MÉLTÓSÁG ELLEN?

19. ELLENTMONDÁSOS DÖNTÉSI HELYZETEK AZ ORVOS ÉLETÉBEN

19.1 NEM SZEGI-E MEG AZ ORVOS AZ ESKÜJÉT, HA LEMOND AZ AGYHALOTT MEGGYÓGYÍTÁSÁRÓL?
19.2 GYÓGYÍTÁS ÉS KEZELÉS
19.3 A MAI ORVOSTUDOMÁNY „BRUTÁLIS” MÓDSZEREINEK HATÁSA: A MEGHALÁS MODERN FORMÁI

19.3.1 Újraélesztés a klinikai halálból
19.3.2 A meghalás különféle fokozatai
19.3.3 Olyan állapotba kezelni, amelyben inkább meghalna a beteg?
19.3.4 Ellenmondásos döntési helyzetek

20. MILYEN HATÁSA VAN A DONORRÁ VÁLÓ EMBER LELKI ÉS SZELLEMI ÉLETÉRE A SZERVKIVÉTELNEK, ÉS HOGY SZERVÉT EZENTÚL MÁS HASZNÁLJA?

20.1 SZÁMÍT-E, HOGY A FIZIKAI HOLTTEST FELBOMLIK-E VAGY ELHAMVAD?
20.2 FANTOMÉRZÉS, FANTOMFÁJDALOM. AZ ÉLETTEST SZÉTBONTHATATLANSÁGA

20.2.1 Fantomérzés oka. Hogyan keletkezik a fájdalom?
20.2.2 A fantomérzés materialista magyarázata
20.2.3 Mi történik szerveltávolításnál az ember lénytagjaival?
20.2.4 Az emberi szubsztancia fizikailag hat

20.3 AZ ASZTRÁLTEST SZÉTBONTHATATLANSÁGA. AZ ÉN SZEREPE
20.4 AZ ÉN SZÉTBONTHATATLANSÁGA
20.5 SÉRÜL-E AZ ELHUNYT DONOR HALÁL UTÁNI ÉNTUDATA A SZERVBEÜLTETÉS ÁLTAL?
20.6 SÉRÜLHET-E AZ EMBER KARMÁJA AZÁLTAL, HOGY DONORRÁ VÁLIK?
20.7 HOLTTESTHEZ KÖTHETŐ JELENSÉGEK VALÓSÁGHŰ ÉRTELMEZÉSE

20.7.1 A halott testén néhány napig tényleg nő a köröm, a szőr és a haj?
20.7.2 Sejtaktivitás, gázképződés

21. A SZERVELTÁVOLÍTÁS HATÁSA AZ ÉLŐ DONOR LELKI ÉS SZELLEMI ÉLETÉRE, VALAMINT FEJLŐDÉSÉRE

22. A SZERVÁTÜLTETÉS A KARMA FÉNYÉBEN

22.1 KARMIKUS SZÜKSÉGSZERŰSÉG ÉS SZABADSÁG
22.2 A KARMA A FEJLŐDÉS SZOLGÁLATÁBAN

22.2.1 A karma az élet barátja
22.2.2 A gyógyulás: fejlődés. Gyógyítás-e a szervbeültetés?
22.2.3 Tudatosan fejlődni értékesebb, mint betegségek által

22.3 LUCIFERI ÉS AHRIMÁNI LÉNYEK
22.4 MEGVETENDŐ-E AZ AGYHALOTTI SZERVADOMÁNYOZÁS? A SZERVÁTÜLTETÉST ELLENZŐK KARMIKUS MEGÉRTÉSÉNEK HIÁNYOSSÁGÁRÓL
22.5 A SZERVÁTÜLTETÉS ELLENZÉSE ÉS MEGVETÉSE
22.6 A SZERVÁTÜLTETÉSTŐL VALÓ IDEGENKEDÉS HÁTTERE
22.7 MILYEN LÉNYEK ÁLLNAK A SZERVÁTÜLTETÉS MÖGÖTT?
22.8 EGYRE INKÁBB KRISZTUS A KARMA URA
22.9 A DONOR, A RECIPIENS ÉS AZ ORVOS KARMÁJA A SZERVÁTÜLTETÉSSEL KAPCSOLATBAN

22.9.1 Karmikus helyzet élő donor esetén
22.9.2 Karmikus helyzet agyhalott donor esetén
22.9.3 Az orvosok, fejlesztők karmája

23. A BEÜLTETETT SZERV(EK) KILÖKŐDÉSÉNEK KÉRDÉSE

23.1 KILÖKŐDÉS ÉS KARMA
23.2 HOGYAN INTEGRÁLÓDIK A BEÜLTETETT SZERV A SZERVEZETBE?

23.2.1 A beültetett szerv idegen anyagainak biológiai aktiválódása

24. MI AZ OKA ANNAK, HOGY A SZERVET FOGADÓ SZEMÉLYISÉGE A DONORRA JELLEMZŐ SZEMÉLYISÉGJEGYEKET VESZ FEL?

24.1 NÉHÁNY PÉLDA A SZEMÉLYISÉGVÁLTOZÁSRA
24.2 AZ EMLÉKEZÉS TITKA. A BEÜLTETETT FIZIKAI SZERV ANYAGI FORMÁJÁNAK SZEREPE
24.3 A BEÜLTETETT SZERV FIZIKAI ANYAGISÁGÁBA JUTOTT ÉTERI, ASZTRÁLIS ÉS ÉN-HATÁSOK AKTIVIZÁLÓDÁSÁNAK KULCSSZEREPE
24.4 A KIIKTATOTT SZERVHEZ KÖTŐDŐ LELKI HATÁS
24.5 VAN-E HATÁSA A DONORRA, HOGY A SZERVET FOGADÓBAN MEGJELENNEK BIZONYOS SZEMÉLYISÉGJEGYEI?

25. A POZITÍV VAGY A FELTÉTELEZETT BELEEGYEZÉS ELVE A JOBB?

26. VALLÁSI ÁLLÁSPONTOK A SZERVÁTÜLTETÉSRŐL. A KIFEJEZETT BELEEGYEZÉS FONTOSSÁGA

27. HELYES-E VÉGEZNI ÉLETET NEM SEGÍTŐ SZÖVET- ÉS SZERVÁTÜLTETÉST?

27.1 NEMI ÁTALAKÍTÓ MŰTÉTEK

27.1.1 Interszexualitás (hermafroditizmus)
27.1.2 Transzszexualitás

27.1.2.1 A transzneműség a lénytagok fényében
27.1.2.2 A nemi átalakító beavatkozások szellemi megítélése

27.2 ÁLLATI SZERVEK EMBERBE ÜLTETÉSE?

27.2.1 Állati szervek közvetlenül az emberi életműködésre hatnak
27.2.2 Etikai elvek

27.3 „MŰSZERVEK, MŰSZÖVETEK” BEÜLTETÉSE

28. KARMIKUS TESTCSERE A JÖVŐBEN

28.1 ÉRZÉKFELETTI LÉNYEK ÉS EMBEREK SZEREPE A SZERVÁTÜLTETÉSBEN
28.2 RUDOLF STEINER A SZÜLETÉS ELŐTTI TESTÁTADÁSRÓL
28.3 JÉZUS MESTER MINT A FIZIKAI TEST SZABAD ÁTADÁSÁNAK NAGY MINTAKÉPE

FELHASZNÁLT IRODALOM

 

Megrendelem

 

Pin It

Hírlevél