Skip to main content
  • Gellért Ferenc

Ásványi anyagok, gyógyszerek, étrend-kiegészítők nehezítő hatása

(Mivel ma sok minden ér minket, ami ártalmas hatással van lelki és szellemi életünkre, ezért A Védőoltásról szellemtudományosan c. könyv 5. fejezetében hosszasan szó esik ezekről a hatásokról. Ezek között csupán az egyik az oltások fantomhatása. Az alábbiakban elsősorban az ásványi gyógyszerekről és étrendkiegészítők ilyen hatásairól esik szó az: 5.1.2 Ásványi anyagok, gyógyszerek, étrend-kiegészítők nehezítő hatása, valamint az 5.1.2.3 A fantomhatás tapasztalható bizonyítékai című fejezete olvasható.)

5.1.2 Ásványi anyagok, gyógyszerek, étrend-kiegészítők nehezítő hatása

Ma többnyire ún. allopatikus gyógyszereket vetünk be betegségek ellen, amelyek szintetikusan, ásványi alapokon vannak előállítva. Ezek alapvetően halott, ásványi anyagok, még ha szerves alkotórészeik is vannak. Nem növényből vagy állatból kivontak, vagy ha onnan, akkor sem elevenséggel átjárt anyagok, hanem élettelenek. Ezek a gyógyszerek ebből a szempontból az oltóanyagokhoz hasonlóak.

Rudolf Steiner nemcsak a himlő és a diftéria oltóanyagának kedvezőtlen (fantom)hatásáról beszélt, hanem az ásványi gyógyszerekéről is. Amit ezzel kapcsolatban mondott, az a mai – ásványi alapú – oltásokra is értelemszerűen vonatkoztatható.

„Az ásványvilágból való gyógyszer elsősorban az ember fizikai testére hat. Milyen értelme van tehát, hogy az ember a fizikai testének ásványi gyógyszert juttat? ...Tegyük fel, hogy az ember magához vesz valamilyen ásványi gyógyszert. ... Itt a tisztánlátó tudat számára valami egészen figyelemreméltó lép fel: ez az ásványi anyag egészen finoman eloszlott, és magának az embernek az alakját vette fel. Egy emberi alak áll Önök előtt, egy emberi fantom, abból az anyagból, amelyet az ember bevett. Tegyük fel, hogy az ember az antimon nevű fémet vette be. Akkor egészen finoman eloszlott antimonból egy emberi alakot látnak maguk előtt, s így van ez minden ásványi gyógyszernél, amelyet az ember magához vesz. Önök önmagukban egy új embert alkotnak, amely ezekből az ásványi anyagokból áll; ez illeszkedik be Önökbe. Most feltehetjük a kérdést: mi a célja és az értelme ennek?Az értelem a következő: ha Önök az embert – akinek ily módon szüksége van valamire –, úgy hagynák, ahogy van, ha nem adnának neki gyógyszert, és neki valóban szüksége lenne rá, akkor az történne, hogy mivel bizonyos rossz erők vannak asztráltestében, az asztráltest az étertestre és az étertest a fizikai testre hatna, és ezt fokozatosan szétrombolná. Most a fizikai testet egy hasonmással [doppelgengernek is nevezzük223] hatották át. Ez úgy hat, hogy a fizikai test az asztráltest befolyásának nem engedelmeskedik. … Magához erősíti a fizikai testet és megvonja tőle az asztrál- és étertest hatását. Így úgyszólván függetlenné teszik az embert a fizikai testében asztrál- és étertestétől. Ez a hatása egy ásványi gyógyszernek.”224 Íme a fantomhatás.

Az ember éterteste (életteste) tartja életben a fizikai testet, mozgásban a testnedveket. Az asztráltest az étertest működését még magasabb szintről szabályozza a testiségben megtestesült én érdekében, annak karmája és szándéka szerint. Az egész folyamat tehát a magasabb én szellemi felügyelete alatt áll. Az emberi test nem lehetne egészséges, ha az élettest és az asztráltest a maga érzékfeletti erőivel nem működne közre a fizikai test állapotának – énnek megfelelő – folytonos alakításában.

A fenti idézetben arról van szó, hogy az ásványi hatások bizonyos fokig elválasztják egymástól az ember magasabb lénytagjait (étertest, asztráltest) és a fizikai testet. Az ásványi hatóanyagok kitöltik a fizikait, egyszerre akár többféle fantommal is, és ezek annál jobban akadályozzák a magasabb lénytagok szerinti káros életműködést, minél erősebb a fantom ásványi jellege a fizikai testben.

Meg kell jegyezzük, hogy az ásványi anyagok e hatása sokkal erősebb, mint az oltóanyagoké, mégpedig a mennyiség miatt. Főleg aki évek óta naponta szed többféle gyógyszert, ásványi étrend-kiegészítőt, annak nehéz így lelki-szellemi embernek lennie. Ezek az anyagok sokkal nagyobb mennyiségben, sűrűbben töltik ki a fizikai emberalakot, mint az oltóanyagok. Ezért sokkal nehezebb az ilyen fizikai testet egészségben használni, valamint a lelki-szellemi szándékokat egy ilyen testben megélni, mint ha pusztán a gyermekkori oltások fantomjai fejtenék ki hatásaikat.

Az ásványi gyógyszereket általában a szájon át juttatjuk a szervezetbe. Most maradjunk csak ennél a módnál. Miközben az ásványi anyag az emésztőrendszeren is áthalad, feloldódik, szétoszlik az egész fizikai testet kitöltve. A hatóanyagok feloldódnak a szervezetben, és finoman szétoszolnak. Még az emésztőrendszer sem tudja megakadályozni, hogy az a fizikai anyag, és szellemi-fizikai erőtere, amely az ásványi (gyógy)anyaghoz érzékfeletti módon kapcsolódik, ne terjedjen szét a fizikai test anyagiságában és erőterében.

Azoknak a szokásos ásványi gyógyszereknek és oltóanyagoknak, amelyeket közvetlenül a bőr alá, a vérbe, izomba vagy zsírszövetbe fecskendeznek, nem is kell áthaladniuk a gyomor- és bélrendszer – idegen anyagok számára oly erősen lebontó és megsemmisítő hatású – körülményein. Így oszlanak szét például az oltóanyagok a fizikai testben – ásványi fantomokat öltve, amelyek aztán megnehezítik a magasabb lénytagok fizikai testhez való hozzáférését. Ennek a jó oldala jelentkezik, amikor az egyébként egészséges fizikai testet a magasabb lénytagok felől ártalmas, betegítő hatások érnék. Nehezebbé teszi, teheti, akár teljesen meg is akadályozhatja, hogy az ártalmas hatások elérjék a fizikai testet, vagy annak bizonyos részeit, szerveit. Ez kezdődő vagy kialakult betegség esetén, a gyógyulás szempontjából nagyon előnyös lehet.

Ezen alapul a szokásos gyógyszerek, étrend-kiegészítők hatása. Tüneti kezelést jelentenek, amennyiben csak akadályozzák, hogy a magasabb lénytagok ártalmasan hassanak a fizikai testre és működésére. De betegség esetén nem csupán tünetileg járulnak hozzá a gyógyuláshoz. Hatásuk kimondottan gyógyító, amennyiben általuk az élő, öngyógyító erők bizonyos módon felszabadulnak az ártalmas hatások elleni védekezés terhe alól. Így több erő marad az egészséges állapot helyreállítására. Eszerint az ásványi gyógyszereknek is vannak, lehetnek kifejezetten pozitív és gyógyhatásaik. Amikor például valamely fémből, ásványi anyagból hiány van a szervezetben, akkor annak pótlása nagy segítséget jelenthet a szervezet egészségének helyreállítása érdekében, az öngyógyító erők támogatásában.

Milyen ártalmas hatások jöhetnek az asztráltest és étertest felől? Olyanok, amelyek az egészséges egyensúly felborulásáért felelősek. Ezek jelentős része olyan lelki gyengeségekre vezethető vissza, amelyek amiatt állnak elő, hogy az ember képtelen ellenállni azoknak a luciferi és ahrimáni befolyásoknak, amelyek lelki téren taszítják egyensúlytalanságba. A lelki azután testi szinten kész kifejteni hatását, és ott is felborulhat a működés egyensúlya. Tehát betegítő hatásokról beszélünk.

Ez legtöbbször nem tudatosul a beteggé váló emberben. De vigyázni is kell ennek megítélésével. Az önostorozás nem segít. A hibáztatás sem. Az egyensúly felborulása az esetek nagyobb százalékában nem is a jelenlegi földi életben gyökerezik, hanem az előzőben. Vagy az is lehet, hogy jelentősebb az előző életből áthúzódó betegségok, mint ami a jelenlegi életből fakadóan ehhez hozzáadódik. Ilyenkor kár is volna minden ostorozás és hibáztatás. Csak rontana a helyzeten.

Kétségkívül kedvező hatások léphetnek fel az ásványi anyagok szervezetbe juttatása során, amikor a magasabb lénytagok felől érkező káros, fizikailag betegítő hatások alól egyfajta fellélegzést kapnak az öngyógyító erők, amelyek a felszabadító segítségnek köszönhetően könnyebben elérhetik a gyógyulást, a felborult egyensúly megszüntetését. „De ugyanakkor beláthatják a dolog rossz oldalát is, mivel van egy igen rossz ellenpólusa is. Mivel a fizikai testet mesterségesen kivették a többi testtel való összefüggéséből, így legyengítették az asztrál- és az étertest befolyását a fizikai testre, önállósították a fizikai testet, s minél többször juttatnak testüknek ilyen gyógyszert, annál jobban eltűnik benne az asztrál- és az étertest befolyása is, s a fizikai test önmagában megkeményedett és önállósodott lénnyé válik, amely aztán saját törvényeinek van alávetve. Gondolják csak meg, mit tesznek az olyan emberek, akik egész életükben ilyen különféle ásványi gyógyszereket juttatnak szervezetükbe. Egy olyan ember, aki fokozatosan sok ásványi gyógyszert vesz magához, azután magában hordja ezeknek az ásványoknak a fantomját; az ásványi gyógyszerek egész tucatját hordozza magában. Ezek úgy tartják a fizikai testet, mint a szilárd falak. Igen. Az asztrál- és az étertestnek még milyen befolyása lehet rá? Egy ilyen ember valójában maga körül vonszolja fizikai testét és meglehetősen tehetetlen vele szemben. … Így tehát most megérthetjük, hogyan hatnak az ásványi anyagok az emberre. Hasonmásokat hoznak létre benne, amelyek konzerválják fizikai testét, és elvonják tőle asztrál- vagy éterteste hatásait, amelyek károsak lehetnek. Csaknem minden gyógyszerünk manapság ebből indul ki, mivel ezek a materiális gyógyszerek az ember finomabb tagjait nem tudják kezelni, csak valamely módon a fizikai testét."225

 5.1.2.1 Ásványi fantomok serege a testben

...

5.1.2.2 A gyermek szervezetének nem tesz jót az ásványi gyógyszerbevitel

...

5.1.2.3 A fantomhatás tapasztalható bizonyítékai

Az ásványi gyógyszereket általában napokon át kell szedni a betegnek, krónikus állapotban hónapokon, éveken, évtizedeken keresztül. Sokkal nagyobb mennyiségek jutnak így a szervezetbe, mint néhány oltás nyomán, és egyre csak halmozódva. Ebből kifolyólag az ásványi gyógyszerezés miatt erősebb fantomok képződnek – amelyek egyre sűrűbbek, keményebbek, meszesítőek, gátlóbb hatásúak a fizikai testben –, mint bármilyen oltóanyag vagy tucatnyi oltás hatása. A mennyiség sokat számít. A szájon át bevett ásványi anyagoknak talán az lehet az előnye – ha tényleg így van –, hogy a fantomhatást okozó anyagok tömegének egy része az ásványi orvosság szedésének befejezését követően – ha egyáltalán abbamarad a szedés – heteken, hónapokon, éveken belül kiürülhet a szervezetből (az anyagcserébe való felvétel miatt).

Főleg időseknél, illetve azoknál, akik egy ideje napi rendszerességgel és tucatszám szednek különféle gyógyszereket, nem ritkán megfigyelhető, hogy mennyire leromlik a tudatállapotuk, egészen rövid idő alatt. Gyakran tapasztalható, hogy a beteg eltompul, néha nagy mértékben. Valamikor ez egészen lassan következik be, máskor szinte azonnal. Ezt ma általában az ún. gyógyszer-mellékhatásoknak, a különféle hatóanyagok kellemetlen hatásainak tulajdonítják, de valójában ezek többsége – legalább részben – fantomhatáson alapul. A fizikai test olyannyira telítődik mindenféle anyaggal és fizikai fantommal, hogy a lélek képtelen fenntartani rendesen éber állapotát. Vagyis a gyógyszerek bizonyos hatóanyagai szétáradnak az egész fizikai testben, és akadályozzák a testben élő lelki-szellemi ember tudatosságának emberhez méltó megélését. Amikor a beteg belső erejével, szellemi aktivitásával nem képes ellensúlyozni a fantomhatást – és ez idősebb korban sokkal könnyebben előfordul, mint például 40-es, 50-es éveinkben –, főleg ha ennyire halomszámra írnak fel gyógyszereket, akkor ennek fizikailag is észrevehető jelei támadnak, a tudatszint csökkenése. Itt bizonyos módon, de ténylegesen megvalósul az, amire Rudolf Steiner figyelmeztetett: „az ember nem képes kiemelkedni bizonyos materialista érzésekből. … Így konstitucionálisan válik materialistává, és már nem lesz képes felemelkedni a szellemihez.”227 Amíg a negatív hatás erőteljesen fennáll, addig éber állapotában nem képes tudatát emberhez méltó módon, kellően ébren tartani. Nem képes olyan szellemi tevékenységekre, például könyvet olvasni, figyelni, amire előtte képes volt. Ha a gyógyszer szedése abbamarad, akkor nemcsak az esetlegesen létező specifikus tompító hatás gyengül, hanem a fantomhatás is, és a tudat nagyjából kitisztul, ismét képes emberhez méltó állapotban élni. Ilyenkor olyan mértékűre csökken a fizikai anyagok lelki-szellemi jelenlétet gátló hatása, hogy az illető ismét emberi életet élhet a szinte pusztán vegetatív állapotban töltött napok után.

Néhány oltásnak, sőt még tucatnyi oltásnak is nehezebben alakul ki ennyire ártalmas hatása, de ritkán mégis előfordulhat. Nem zárható ki. Mindez az oltóanyagok mindenkori összetételétől is függ, illetve természetesen az oltottak egyéni gyengeségei a legmeghatározóbbak. Ennek függvénye az, hogy a fantomhatás vagy a fantomhatások tucatja mennyire képes felülkerekedni a kibontakozóban lévő lelki-szellemi életen. Ahol autizmus vagy bármilyen elmebetegség gyanúja merül fel kisgyermekek oltását követően, valóban nem kizárt, hogy ez az oltóanyag fantomhatásának sokkszerű érvénybe lépéséből adódik, és ténylegesen ez idézi elő, hogy az oltott személy lelki-szellemi lénye ezt követően rendellenesen kapcsolódik testiségéhez, képtelen szabályosan inkarnálódni a testi szervezetébe.

Az oltásokat eddig főleg kisgyermekek kapták, akiknél a kisebb mennyiségeknek is jelentősebb negatív hatása jelentkezhet, mégis azt gondolom, hogy messze nincs akkora veszélye a védőoltásoknak – a fantomhatás szempontjából –, mint a halomszámra szedett gyógyszereknek.

5.1.2.4 A fizikai fantomok gátló hatása a homeopatikus és antropozófiai gyógykezelésre

...

 

 Lábjegyzetek:

223 Németből átvéve. Németül: Doppelgänger.

224 Rudolf Steiner: Szellemtudományos embertan; GA 107, Berlin, 1908. 12. 08.

224 Rudolf Steiner: Szellemtudományos embertan; GA 107, Berlin, 1908. 12. 08.

227 Rudolf Steiner: Physiologisch-Therapeutisches auf Grundlage der Geisteswissenschaft zur Therapie und Hygiene; GA 314, Dornach, 1924. 04. 22.

 

A Védőoltásról szellemtudományosan c. könyvet:   MEGNÉZEM

Pin It