Skip to main content
  • Gellért Ferenc

Félelmek a Covid-19 kapcsán – az emberi fejlődés újabb epizódja ahrimáni és luciferi rendezésben

Ahrimán a Covid-19 kór megjelenését követően egyre nagyobb befolyást szerzett nagyon sok emberi lélekben: ez elsősorban a betegségtől való félelemben mutatkozott meg. Azután – Luciferrel szövetkezve – sikeresen okozott félelmet az oltásoktól sok olyan lélekben, akiket addig nem sikerült a betegséggel megijeszteni és félelemben tartani.

Előbb inkább csak azok féltek – a betegségtől –, akik materialisták. Most már azok is elég nagy számban félnek – immár az oltásoktól –, akik nem materialisták, vagy csak részben, rejtetten azok.

Ahrimán a materialisták lelkében könnyen keltett félelmet, hiszen maga az elméleti materializmust is félelem alapozza meg a lélek mélyén. A betegségtől való félelem erre a hamis nézetre alapozott. Ahhoz, hogy Ahrimán a nem materialisták lelkében is sikeresen tudjon félelmet kelteni, Lucifer segítségét is igénybe kellett vennie. Ő ebben úgy segít Ahrimánnak, hogy az embert elidegeníti a fizikai valóság ide vonatkozó részétől, miközben gyűlöletet kelt vele szemben, illetve az ahrimánitól való félelmet kelti fel a lélekben vizionáló, spekulatív módon.

Ahrimánt egy csöppet sem zavarja, ha az emberi bensőben a luciferi befolyás „rossz” fényt vet az ő sötét lényére. Sőt, inkább örül neki, ha erre építve olyan embereket is nyakon csíphet az oltásfélelemmel, akiket a betegségtől való félelemmel nem tudott nyakon csípni.

Az ellenhatalmak mindig a szélsőségekkel operálnak, Lucifer a bensőben, alapvetően a külső valóságtól nem zavartatva, Ahrimán a külsővel összefüggően.

Ahrimán a betegség miatt szélsőségesen nagy propagandát keltett a félelem felkeltése és fenntartása érdekében egyoldalú tájékoztatással, elhallgatott, mazsolázott információkkal, hamis magyarázatokkal, bizonytalanságban tartással, a halál és lélegeztető gép rémképét folyamatosan festve a képernyőre. Így sikerült „túlzott” félelmet kelteni a betegségtől.

Ahrimán az oltástól való félelmet – és ezzel szélsőséges oltásellenességet – is a szélsőségesen egyoldalú, gyakran hazug magyarázatokkal, elméletekkel éri el, de mivel e téren egy kisebbség a célpontja, ezért e magyarázatokat és elméleteket a mainstream tájékoztatással polárisan szembeállítva tálalja az erre fogékonyak számára. A fogékonyságot Lucifer biztosítja mindazzal szemben gyűlöletet keltve, amely és aki az oltásokat létrehozza és propagálja, a magyarázatokat Ahrimán találja ki.

Ahrimán mindkét félelem kapcsán hamis valóságképet fest az ember elé. Mindegyik képen sok a beteg és halott, csak az egyiken a betegség, a másikon az oltás miatt. Az egyik kép szerint mindenki a Covid-19 miatt halt meg, akinél a halál kapcsán aktív fertőzöttséget mutattak ki, a másik szerint aki oltás után halt meg, az csakis az oltás miatt halhatott meg.

Ahrimánnak a betegségtől való félelem létrehozása érdekében inkább csak kozmetikáznia, átértelmeznie kellett az információkat, magyarázatokat, illetve elég volt bizonytalan feltételezésekkel zavart keltenie. Az oltástól való félelem felkeltése és fenntartása nagyobb munkát, nagyobb megtévesztést, igazi együttműködést igényelt Luciferrel. (Együttműködésük e téren persze már évek, évtizedek óta elő volt készítve.) Lucifer a fizikai világot és a természettudományos megfigyeléseket és kutatásokat megvető és gyűlölő érzésekben készített termékeny táptalajt az ahrimáni hazugságoknak és félrevezetéseknek, és ezek aztán – szinte magként hullva e talajba – bogáncsszerűen virágoztak ki.

A betegségtől való félelem felébredéséhez kisebb mértékű valóságkép-hamisítás is elegendőnek bizonyult azok körében, akik a szellemi valósággal nem tudnak számolni. Nem volt szükséges a fizikai valóság egy szűk részébe bezárni őket, hogy féljenek, elegendő volt, hogy a szellemi valósággal már elveszítették a tudatos kapcsolatot, így a cél eléréséhez számukra nem kellett nagyon meghamisítani az egyébként is hamis fizikai valóságukat.

Az oltástól való félelem sokkal drasztikusabb intézkedéseket követelt. Ez csakis a – betegséggel, oltással kapcsolatos – fizikai valóság túlnyomó részének teljes tagadásával együtt működőképes, hiszen ennek célközönsége többé-kevésbé, de inkább jelentős mértékben és kitartóan számol a szellemi valósággal. Körükben csak úgy sikerülhetett félelmet kelteni, hogy Ahrimán és Lucifer a fizikai valóságot láttatja hamisan, illetve az ahhoz fűződő egészséges viszonyt rontja meg. Így ezek az emberek nagyjából olyan mértékben idegenedtek el a fizikai valóságtól, mint amennyire a materialisták a szellemi valóságtól.

A betegségtől való rettegtetéssel inkább csak Ahrimán nyert, az oltástól való félelemmel Lucifer és Ahrimán is, igen sokat. Ahrimán a betegségtől való félelemmel a megbetegedést is súlyosabbá tudta tenni, még erősebb szellemi befolyása alá vonva a lelkeket. Az oltásrettegtetéssel pedig Lucifer és Ahrimán az oltás mellékhatásait tudta növelni azok körében, akiket úgy oltottak be, hogy féltek az oltás mellékhatásaitól, vagy az oltás után lettek olyan közegbe irányítva, ahol az oltásfélelem felerősödhetett a lényükben.

Lucifer az oltásrettegtetéssel azért is nyert, mert így az embert a fizikai valóság nagy részétől tudta teljesen elszakítani, és így egy gyűlölettel teli, hamis, vizionáló, spekuláló szellemi valóságba tudta bezárni, ahol Lucifer határozza meg az érzéseit, sejtéseit, vízióit, miközben gondolatait spekulatívvá teszi. Ahrimán pedig azért nyert, mert a félelem elsősorban számára biztosít nagyobb hozzáférést az ember lelkéhez, valamint a fizikai valóság említett részétől elidegenedett embert egy hazugságokkal, szélsőségekkel terhelt fizikai világzárványba tudta bezárni, amelyet éppúgy elkülönített a fizikai valóság többi részétől, mint ahogyan a rákos daganat is elkülönült, és nem vesz tudomást a körötte lévő szervezet egészséges folyamatairól.

Így összességében mindenki, aki fél, az el van zárva valamitől. A betegségtől rettegők főként a szellemi valóságtól vannak elzárva, az oltástól rettegők pedig a fizikai világ jelentős részétől. A betegségtől rettegők eleve el vannak idegenedve a szellemi valóságtól, és szinte minden szellemi biztonságérzést nélkülözve egy manipulált fizikai valóság miatt kell félniük a fuldokló megbetegedéstől és a gyors haláltól. Az oltástól rettegőknek pedig a fizikai valóságtól kell olyannyira elidegenedniük, hogy annak egy részét ugyanolyan erejű vallásos hittel tudják elutasítani, megvetni és gyűlölni, amilyen vallástalan hittel az ateisták Istent és annak szellemi valóságát tagadják és gyűlölik a szellemi valóságtól való elidegenedettségükben.

(Mindez persze nem jelenti azt, hogy a Covid-19 ne lehetne súlyos és halálos, és ne okozhatna sok áldozatot követelő járványt, valamint azt sem jelenti, hogy az ellene létrehozott oltások ne okozhatnának súlyos mellékhatásokat, sőt halált is. Ezek arányát kell valósághű módon látni ahhoz, hogy Lucifer és Ahrimán befolyása ne növekedjen a tévedések miatt a lelkünkben.)

2021. 08. 29.

 

Legújabb könyvem: Védőoltásról szellemtudományosan:   MEGNÉZEM

A könyv tartalomjegyzéke itt olvasható: Tartalomjegyzék

(Luciferről és Ahrimánról is sok ismeret található benne, főleg a gyermekbetegségek kapcsán.)