Skip to main content

Fénygyökér

  • Gellért Ferenc

A fénygyökér (kínai jamgyökér) levegőbe növesztése (kísérlet 2022.)

A fénygyökér bogyói nem magok. Ezek olyan terméseknek tekinthetők, amelyek gyökérszubsztanciából állnak, lényegében léggumók, léggyökerek. Ez azt jelzi, hogy akár a gyökér is belenőhet egy földalatti levegős térbe.

Létezik olyan kínai ábrázolás a középkorból, amin az látható, hogy a fénygyökeret a levegőbe, pincébe növesztették bele. Az egyik képen az látható, hogy a gyökeret pincében fejmagasságban szedik.

Csak mellékesen jegyzem meg, hogy ha nyár alatt pincében marad gyökér, az kihajt a pincében, a levegőtől körülvéve. Kis gyökerecskék nőnek – a bogyó méretűtől kb. 10-20 cm-es hosszig –, amelyekből a következő évben szintén rendes fénygyökér nőhet, ha földbe ültetjük őket.

Kínában van, ahol földalatti légtérbe növesztve termesztik jelenleg is, noha nem pincét kialakítva. Keskeny sávban kiszedik a földet, amelyre egy olyan vásznat terítenek, amely megtartja a fölé kerülő humuszos réteget. A humuszos rétegbe ültetik a gyökérdarabkát, amely aztán át tudja törni a vásznat, miközben a föld a vászon fölött marad, és így a gyökér alsó, evésre való része levegőben növekszik lefelé. Lásd lejjebb a linkeket!

Az ilyen vagy ehhez hasonló termesztési mód lehet, hogy a Föld minden részén nem kivitelezhető az éteri geográfia miatt, de én azt valószínűsítem, hogy igen sok helyen igen. Én is kísérletezek vele, mióta megvan a homokos sorom. És most értem olyan szintre, amikor talán biztató közelségbe került az a termesztési mód, amivel Magyarországon, konkrétan a termőterületemen is sikerülhet így termeszteni a fénygyökeret. Egyelőre még csak néhány gyökér esetén fordult elő sikeresnek mondható levegőbe növesztés. Az elmúlt években csak egy-két esetben fordult elő, hogy a földalatti légtérbe növő gyökér egészséges is maradt és viszonylag nagy méretűre is nőtt. Az idei évben kipróbáltam egy másik termesztési módot, és azt hiszem ezzel még közelebb kerültem ahhoz, hogy valóban sikerülhessen kisebb földmunkával, levegőbe növesztéssel igazi sikert elérni, fénygyökeret termeszteni.

1. kísérlet (2015-2022):

Először leírom, hogy az elmúlt években mivel kísérleteztem, többnyire sikertelenül. Vastag, erős fadeszkákat szögeltem össze úgy, hogy legyen egy belső terük, két végükön nyitottan. Ezek szolgáltak arra, hogy „pincét” szimuláljanak. 5 db. kb. 8×8 cm-es négyzet belső keresztmetszetű levegős tér jött létre a 100 cm hosszú fadeszkák által határolva. Ezeket függőlegesen a homokba ástam úgy, hogy alatta már csak a löszös, homokköves altalaj, körötte az ideszállíttatott homok volt, és legfeljebb 10-15 cm-re emelkedett ki a homokból. A 8×8 cm-es keresztmetszetű lyuk persze csak arra volt jó, hogy 1-2 gyökér beletaláljon a lefelé növekedésekor. Az esetek kb. 70 %-ában nem találtak a lyukba.

Természetesen e levegős terek felül nyitott részét is szalmával takartam le, amelyre humuszos földet szórtam.

 1

 2

Az őszi betakarítás során derült aztán ki, hogy hány gyökér is talált bele az így szimulált „pincékbe”, szűk levegős terekbe, oszlopokba. A gyökér lefelé növekedése azonban általában a légtér szájánál vagy kicsivel alatta megállt. A legtöbb gyökér a légoszlop felső részén jelentősen kiszélesedett, mintha nem akarna tovább nőni. Jellemző volt, hogy a gyökér alja a levegős tér felső 2-15 cm-es részébe belenőve rohadásnak indult, a legtöbb kicsit meg is rohadt. Némelyik pedig gumót is növesztett a gyökéren, mint az alábbi képeken is látható.

 3 rohadós

 4 gumós is

Néhány kivétel is akadt, amely nem tartalmazott rohadt részt és hosszabban is nőtt a föld alatti légtérben. Az egyik egy olyan gyökér volt, amely a levegős térbe lépés előtt 5-felé ágazott, 2 ága a levegős térben növekedett lefelé, a másik 3 ág mellette a homokba tartva vagy a homokban folytatta lefelé a növekedését. Ez viszonylag egészséges gyökér volt a levegős térben is. E tapasztalat nyomán egy darabig azt gondoltam, hogy talán csak elágazásos gyökerekkel lehet levegőbe növeszteni. De azóta több lehetőséget látok.

Az alábbi képeken látható ez az 5-felé elágazó gyökér, amelynek 2 gyökérága nőtt bele a zárt légtérbe, egyik kb. 10 cm, a másik kb. 35 cm hosszan.

 6 légoszlopba nőve 7 szép gyökér 5 elágazós

 Három másik ág mellette nőtt. A harmadik képen nincs rajta minden darabja a gyökérnek.

A légtérbe belenőtt egy másik gyökér is kb. 10 cm mélyen, amely azonban nem nagyon tudott benne lefelé növekedni, inkább csak szélesebbé vált, e részen gömbölyödésre lett hajlamos, és el is kezdett rohadni az alja. Az elágazó légtérbe jutó ágainál is látszanak a rohadás előtti állapot jelei, valószínűleg a túl páradús légtér miatt.

Az idei évben még utoljára kísérleteztem ezekkel a szűk légterű pince-szimulátorokkal a homokban. Ebből a szempontból jól sikerült a 2022-es év. Három föld alatti légoszlopba is belenőtt egy-egy gyökér. Kettőnél egészséges gyökér lett az eredmény, a 3.-ba belenőve viszont tömzsi gyökér jött létre, amelynek az alja rohadó állapotba került. A két egészséges gyökérnek kb. 20-25 cm hosszú szakasza nőtt a föld alatti levegős térben.

 8 gyökerek

 Összességében kijelenthető, hogy az 5 db. – fából készített – pinceszimulátorom nem nagyon vált be, a néhány pozitív eredmény ellenére sem.

 2. kísérlet (2022):

A 2022-es évben a fent belinkelt videóban bemutatott kínai levegőbe növesztős termesztés mintájára már más módon is kísérleteztem. Fadeszkákat nem használtam. Lehet, hogy amiatt vagy azzal összefüggésben indult rothadásnak a légoszlopos kísérleteimben a legtöbb gyökér. Ez a feltételezés az újabb kísérlet nyomán részben be is igazolódott, de minden bizonnyal nem kimondottan a fa anyaga okozta a sikertelenséget, hanem a fa okozta mikroklíma.

Az újabb kísérlet kigondolásához a youtube-on talált két kínai videó késztetett.

https://www.youtube.com/watch?v=G0Ft3_biIKQ
https://www.youtube.com/watch?v=nSqDILh2omk

Kínában ma is létező a levegőbe növesztés technológiája, noha a levegős tér az nem pince, amiben emberek járkálnak, mint az említett középkori ábrázoláson. A videók tanúsága szerint a földréteg és a föld alatti légtér elválasztására valamilyen vásznat használnak. Vehettem volna olyan vásznat, textíliát, amely képes megtartani a humuszréteget és a fénygyökér is képes azon áttörni, de nem tudom, hogy a kínai levegős termesztésnél milyen anyagot használtak ehhez, nem tudtam, hogy milyen vászon lenne alkalmas, kapható-e nálunk ilyen vagy hasonló stb.

Ezért a vászon helyett vettem egy 45×30 cm-es lábrácsot, amely egyébként lábtörlés céljából készült. A lábtörlő hosszabbik oldalainál kicsit kisebb gödröt ástam. A kiásott agyagra már nem volt szükség. A lábrácsot rátettem a gödör peremére. A lábrácsra szalmát raktam, arra pedig földet. Ezt kicsit telezsúfoltam gyökerekkel. Még utólag is raktam bele 1-2 db-ot, ami a képen nem látszik.

 9 rács

 10 szalma

11 gyökérdarabkák

Kiszedés ősszel:

 12 kiszedés1

 13 kiszedés2

 14 kiszedés3

15 kiszedés4

16 kiszedett

Mint látható, itt is lett (a széleken) 2 db olyan gyökér, amely viszonylag nagyra nőtt, de a többség gumósodott, gömbölyödött, és kis mértékben itt is megjelent a gyökérvégek egy részén a barnulás, amely olyan hatás következménye, ami súlyosabb esetben rohadást idéz elő a gyökérvégen. Persze ezek kiszedve már nem fognak rohadni. Már nem éri őket az a hatás, ami a föld alatt ezt okozta.

Egyébként az egyiknek a szárán néhány kisebb bogyó is nőtt, valószínűleg a legnagyobb gyökérhez tartozó száron, 6 hónap alatt.

A kísérlet jövőre folytatódik. Van néhány ötletem, hogy mit kell kipróbálni vagy változtatni ahhoz, hogy a gyökerek a levegős teret elérve ne álljanak meg a lefelé növekedésben, ne gumósodjanak, illetve hogy a barnulás, rohadás ne következzen be.

A lábrácsos kiszedésről a youtube-on nézhető meg egy néhány perces videó: https://youtu.be/u9uox_2cDl8

(A homokos termesztésről itt látható egy részletes videóm: https://youtu.be/Otk7LORDuDs

A fénygyökérről több információ: https://www.megismeres.hu/fenygyoker)

2022. 10. 22.

Pin It