Skip to main content

Szellemi útmutatások a 21. századra

Bevezetés és a világhelyzet szellemi szempontból

1. Szellemi alapismeretek

 • A világ és az ember felépítése
 • Az ember három születése. Az inkarnálódás folyamata
 • A szellemi lények rendje

2. Az arany középút

 • A poláris szemlélet helyett hármasság szerinti megértés
 • Lucifer és Ahrimán működésének jellegzetességei
 • Lucifer az egységre törekvő, Ahrimán a szétválasztó
 • Luciferi és ahrimáni istenképzetek

3. Az indigó-jelenség

 • Mit fejez ki az indigókék aura?
 • Milyenek az indigógyerekek? A korszellem hatásai az indigókra
 • A tudati lélek
 • A Waldorf-pedagógia és az indigógyerekek
 • Lucifer, Ahrimán és a szellemi hierarchia befolyásai
 • Lucifer szerepe az indigó-jelenségben
 • Ahrimán hatásai a mai gyerekekre

4. Az ellenerők működése és Ahrimán közelgő megtestesülése

 • A gondolati élet fejlődése Lucifer és Ahrimán kíséretében
 • Ahrimán várható inkarnációja a harmadik évezredben
 • Ahrimán inkarnációját megelőző jelenségek
 • A megtestesülés várható időpontja és módja
 • Ahrimáni inspirációk a fizikában. Az érzékalatti kvantumbirodalom
 • Az érzékfeletti-éteri tények tükröződése az érzékalatti szférában
 • 2012 mint alkalom Ahrimán megtestesülésére
 • Téves elképzelések a 2012-es évben lehetséges változásokról
 • A 8. szféra és az UFO jelenségek
 • Médiumitás és közvetlen érzékfeletti tapasztalás
 • Ahrimán fellépése a szellemtudománnyal szemben
 • A lehetséges Ahrimán-inkarnáció és jellemzői

5. A maják időszámítása a fejlődési korszakok fényében. 2012

 • Tudatfejlődés a hetesség jegyében
 • A mostani ciklus alkorszakai, a kultúrkorszakok
 • 2012 és a maja naptár
 • A precesszió és az apszismozgás
 • A yugák ritmusa és 2012
 • Csillagképek, csillagjegyek és kultúrkorszakok
 • Arkangyal periódusok
 • A jelenlegi Michael-korszak és a spirituális mozgalom
 • Egy kis összefoglaló

6 A tudatfejlődés spirálmenete az antropozófia fényében

 • Főkorszakok és alkorszakok
 • A normális fejlődés hetes szám szerinti általános formája
 • Tudatállapotok
 • Életállapotok, formaállapotok és korszakok
 • A fejlődés fizikai vonatkozásai
 • Az ember lénye és a hierarchiák a fejlődés tükrében
 • Az ember és az emberi én. Krisztus szerepe a földfejlődésben
 • A 666 jelentése
 • A 144 000 jelentése
 • A spirituális fejlődés időszerűsége

7. A „kitalált középkor” teória mint Szórát működésének tünete

 • Szórát szándéka és működése
 • A kitalált középkor teória és cáfolatai
 • Szórát szándékainak elhárítása

Forrásjegyzék

 

MEGRENDELEM

 

Vissza az előző oldalra