Skip to main content
  • Gellért Ferenc

COVID-19 – LÁSSUNK TISZTÁN! 1.

A valótlanság és bizonytalanság eluralkodása a COVID-19 járvány idején

Antropozófiai alapismeretek

Néha elkeserítő, máskor meglepő, sőt érdekes azt látni, ami mostanában az emberi lelkekben zajlik. Mindez a COVID-19 nevű vírusbetegséggel összefüggésben jött napvilágra, amely kór a SARS-CoV-2 nevű koronavírussal terjed fizikai szinten. Egy cikksorozatban fogok írni erről, amelynek ez az első része – keresve, tisztázva a fizikai tényeket, illetve szellemi szempontból megvilágítva azokat, illetve a lelki, szellemi fejleményeket –, Rudolf Steiner megállapításait, leírásait felhasználva. (Nagyjából 1-2 hetente igyekszem újabb résszel jelentkezni.)

 Mindjárt az első rész címére kell utalnom. Hiszen bizonyára máris felötlött néhány olvasóban, hogy „miféle járvány?”, „Ez nem is járvány!”. Vannak, akik szerint „ez akkor volna járvány, ha az influenzára megadott heti betegszámot túlléptük volna”, de nem léptük túl. Magyarországon biztosan nem. Tényeket, szánokat nem kívánok cáfolni, főleg, ha igazak. Az meg, hogy mit nevezünk járványnak, bizonyos mértékig képlékeny, közmegállapodás kérdése. Nem is tartom lényegesnek, hogy ezt a betegséget most járványosnak nevezzük-e vagy sem. De ha tényleg felmerült néhány emberben hasonló gondolat, akkor ez pont olyan, amiről itt szó lesz. De nemcsak erről esik szó, hanem a vírus körüli nézeteltérésekről is. A célom, hogy józan paraszti ésszel, antropozófus elfogulatlansággal rámutassak bizonyos tényekre, valamint olyan folyamatokra, amelyek igen rossz irányt vettek az utóbbi időben.

 Kezdjük néhány antropozófiai alapismerettel.

  1. Rudolf Steiner a vírus szót valószínűleg soha nem használta előadásaiban, ezért kizárólag olyan feljegyzések maradtak fenn tőle, amelyekben bacilusokról, baktériumokról, parazitákról, mikroorganizmusokról stb. beszélt. Így például az influenzabacilussal (Grippebacilussal) kapcsolatban egész hosszasan szólt az egyik munkáselőadásban1 – ez az akkori szóhasználatnak teljesen megfelelt. Nem influenzavírusról beszélt, mivel a vírust és a baktériumot akkoriban kezdték csak megkülönböztetni egymástól és eltérő névvel illetni. Tudományos körökben egyébként 1898-tól kezdték használni a vírus szót a vírusokra. Lehet, hogy erről is tudott, de saját szellemi megfigyelése alapján is tudhatott róla, amire az alábbi mondatrész utal: „… a bacilusoktól és hasonló lényektől”2 Nos, a baktériumokhoz pont a vírusok hasonlóak (külső értelemben azért, mert emberi szemmel nem láthatók). [Az alábbi Rudolf Steiner idézetekben a bacilusok, baktériumok alatt vírusokat is értsünk!]

  2. Semmiféle élősködő vírus és baktérium nem képes betegséget okozni. “... olyan betegségeknél, ahol kísérőként bacilusok és baktériumok is előfordulnak, ott elsődleges okként mélyebb okok is fennállnak, mintsem a bacilusok megjelenése ... Valami egészen más azt állítani, hogy ott a bacilusok jelen vannak és a betegség következményeként jelennek meg, mintha az elsődleges okot a bacilusokban keresnénk.”3 "Ezek rendkívül érdekes tények az emberi szervezet intestinális4 botanikáját, zoológiáját illetően, a betegség számára azonban nem bír más jelentőséggel, mint legfeljebb egy ismertetőjegy. Olyan ismertetőjegy, hogy az ember azt mondhatja: amikor ez vagy az a betegségforma áll fenn, akkor az emberi szervezetben megnyílt a lehetőség arra, hogy ezek vagy azok az érdekes kis állati vagy növényi formák egy ilyen táptalajon fejlődjenek, de különben semmi egyéb. A tényleges betegséggel ezen kicsi faunák és flórák fejlődésének csak nagyon kis mértékben van dolga, legfeljebb indirekt módon.”5

    Azaz az állítólagos kórokozók nem okoznak semmiféle kórt, legfeljebb másodlagosan vesznek részt a fertőző betegség kialakulásában, pontosabban, annak megjelenésében. Hiszen ezek fizikai “lények”, és a betegség fizikai tünetei csak azután képesek megjelenni, ha e fizikai lények bejutnak és jelentősen elszaporodnak a fizikai szervezetben. Ennyiben másodlagos okozók. Mivel azonban mindig van egy elsődleges ok is – ami sohasem baktérium vagy vírus –, ezért ezen élősködő mikroorganizmusok nagy számban való megjelenése a szervezetben annak ismeretőjegye, hogy e lényeknek megfelelő, velük rokonságban álló betegség van a szervezetben, és immár e vírusok vagy baktériumok révén fizikai tünetekben is meg tud jelenni.

  3. Az élősködő vírusok, baktériumok nem betegségokozók, de a fizikai terjedésben részt vesznek. Ennek ellenére és éppen ezért a természettudományos alapokon álló, materialista világszemléletben gyökerező orvostudomány kutatásai értékesek, még ha az igazi okokig nem is hatolnak el. „Semmit sem kell szólnunk a baciluselmélettel szemben. A baciluselmélet nagyon hasznos. Abból a különböző módból, ahogyan a bacilusok itt vagy ott fellépnek, természetesen különféle ismeretekhez juthatunk; a diagnózis felállítása érdekében általában rendkívül sokat megtudhatunk ebből. Semmiképpen nem akarok fellépni a hivatalos orvoslás ellen, hanem tulajdonképpen csak ott folytatni, ahol elér bizonyos határokhoz. Így lesz továbbfejleszthető, amennyiben épp az antropozófia szempontjait alkalmazzuk rá.”6 Máshol pedig így fogalmazott: “Természetesen nem szabad azt állítanunk, hogy a bacilusok vizsgálata semmire sem jó. Hasznos lehet annak, aki tudja, hogy az ember ki van téve a betegségeknek, ahogyan tudjuk, hogy a békák brekegnek, ha esik. Ámde nem szabad a gyereket a fürdővízzel együtt kiönteni és azt mondani: a bacilusokat felesleges vizsgálni.”7

  4. A vírusok elsősorban Ahrimán teremtményei. „Mindaz, ami létét más szervezetekben bontakoztatja ki, és bennük tenyészik a maga előnyére, az luciferi vagy az ahrimáni teremtmény. Minden élősködő luciferi vagy ahrimáni eredetre vezethető vissza.”8,9 „Abban a pillanatban azonban, amikor eljutunk azokhoz a lényekhez, amelyek működésének a színterei más élőlényekben vannak, a növényekben, az állatokban vagy az emberben10, akkor itt – amennyiben bacilushoz hasonló teremtményekről van szó, amelyek az állati vagy az emberi testekben léteznek, nevezetesen az emberi testben –, akkor mindenesetre itt is szellemi lények teremtményeivel van dolgunk, de Ahrimán teremtményeivel.”11

Az új koronavírus, ami mostanában oly sok betegséget és halált okoz a világban, igencsak felforgatta az életünket. (Na, ezzel is vitába szállnak néhányan. Erről is szó esik majd hamarosan.) Pontosabban nem is a vírus, hanem mi magunk. Még pontosabban nem is mi magunk, hanem Ahrimán általunk, azaz döntéshozóink által. Főleg arra szeretném először felhívni a figyelmet, hogy Ahrimán hazug és ellentéteket szító szelleme milyen hatékonyan tud működni napjainkban ebben a helyzetben.

 Ahrimán az az embernél 2-3 tudatfokkal magasabban álló szellemi lény, akit a Biblia sátánnak nevez. „Ahrimán egy lény, akit egy korábbi fokon visszamaradt személyiség szellemként jelölhetünk.”12 Ő azzal foglalatoskodik, hogy minduntalan akadályokat teremtsen az ember és őrangyala számára. Igyekszik tévedésekbe vezetni minket, és bénítóan hatni. A külső világra vonatkozóan akar folyton becsapni, illúziókba ejteni. (Külsőnek számít a fizikai testünk, egészségünk is e tekintetben.) A hazugság, a félrevezetés, elferdítés, a helytelen ítélet a lételeme. Ő a sötétség szelleme, ami abban is megmutatkozik, hogy azt kívánja elhitetni az emberrel, hogy csak anyagi világ létezik, és minden lelkinek, szelleminek nevezett valami is csak az anyagi létből ered. Ahrimán a fény, a szellem ellensége. Alapvetően ezekkel a szándékaival és jellegzetességeivel vesz részt az emberi fejlődésben. Ő az, aki a félelmet az emberbe plántálta. Ő a materializmus legfőbb szellemi támogatója. A betegségek nagy része az ő tevékenysége révén létezik. A továbbiakban főleg a hazugságaival, az ítéletalkotás meghamisításra irányuló törekvéseivel kapcsolatban fogok beszélni az új koronavírus (SARS-CoV-2) okozta betegséggel összefüggésben. Aztán a PCR tesztekről és egyebekről is szó lesz majd.

 (2020. 07. 18.)

Folyt. köv. (COVID-19 – LÁSSUNK TISZTÁN! 2.)

 

1Rudolf Steiner: Egészségről és betegségről, az érzékelés tanának szellemtudományos alapjai, GA 348, 8. ea., Dornach, 1922. 12. 23.

2Rudolf Steiner: Unsere Toten, GA 261, Kassel, 1914. 05. 09.

3Rudolf Steiner: Fachwissenschaften und Anthroposophie, GA 73a, Dornach, 1920. 04. 07.

4Bélhez tartozó.

5Rudolf Steiner: Szellemtudomány és orvoslás, GA 312, Dornach, 1920. 03. 24.

6Rudolf Steiner: Anthroposophische Menschenerkenntnisund Medizin, GA 319,

Penmaenmawr, 1923. 08. 28.

7Rudolf Steiner: Egészségről és betegségről, az érzékelés tanának szellemtudományos alapjai, GA 348, 8. ea., Dornach, 1922. 12. 23.

8Rudolf Steiner: Unsere Toten, GA 261, Kassel, 1914. 05. 09.

9Az összes többi teremtmény: ásvány, növény, állat, ember közvetlenül az Isten, vagy a jó istenek jóvoltából létezik. A luciferi és ahrimáni lények a jó istenek által fenntartott létezésen belül kaptak helyet arra, hogy többek közt az ember számára betegséget, halált, mindenféle kísértést hozzanak a fejlődésünk érdekében.

10Sőt, vannak baktériumokban élősködő vírusok is.

11Rudolf Steiner: Wie erwirbt man sich Verständnis für die geistige Welt? – Das Einfließen geistiger Impulse aus der Welt der Verstorbenen, GA 154,1914. 05. 05.

12Rudolf Steiner: Wie erwirbt man sich Verständnis für die geistige Welt? – Das Einfließen geistiger Impulse aus der Welt der Verstorbenen, GA 154, Párizs, 1914. 05. 25.

 

Kezdőlap

A cikk 2. része